Pytania oznaczone [locking]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Blokowanie całej bazy danych SQLite3 podczas aktualizacji
Muszę zaktualizować bazę danych SQLite3, która upuści tabelę, ponownie ją utworzy, a następnie ponownie wypełni tabelę. Chcę mieć pewność, że ws...
spytał 2 miesiące temu
7 głosów
2 odpowiedzi
Czy ta implementacja blokad mutex powoduje niezdefiniowane zachowanie?
Muszę kontrolować częstotliwość, przy której main przetwarza dane. W tym przykładzie zwiększa wartość zmiennej. Nie mogę używać sleep wewnątrz m...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego blokady są bezpieczne dla wątków? [duplikować]
Czy to oznacza, że ​​dwa wątki nie mogą jednocześnie zmienić podstawowych danych? Czy może oznacza to, że dany segment kodu będzie działał z prz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak używać blokady czytnika dla każdego pola
Witam mam obiekt z niektórymi polami. Chcę, aby ten obiekt był bezpieczny dla wątków. Ten obiekt będzie dostępny dla dwóch wątków i zmieniony. J...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Osiągnięcie izolacji dla określonych wierszy w bazie danych C #
Mam aplikację, która wysyła listy do użytkowników w kolejności sekwencyjnej. To jest struktura bazy danych ------------------- UserID LastIss...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Korzystanie z funkcji biblioteki w kodzie wielowątkowym (Common Lisp)
Gdy zmienna może być dostępna /aktualizowana z wielu wątków, zwykle wymaga ochrony przed jednoczesnymi zmianami. Jednym skutecznym podejściem je...
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na uniknięcie wielokrotnego wykonywania metody kontrolera w Symfony 4?
Mam usługę, której używam zarówno z polecenia niestandardowego, jak i strony HTML. Chcę zapobiec równoległemu wykonywaniu tej usługi. W poleceni...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Multiprocessing Pythona: Kiedy używać Array zamiast RawArray?
Próbuję odczytać tysiące małych obrazów z dysku i zapisać je w dużej tablicy Numpy. Oczywiście mogę to zrobić sekwencyjnie, ale zajmie to trochę...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zablokuj stół przed wyborem
Jeśli istnieje tabela, która zawiera nieszyfrowane dane poufne i chcesz użyć tej tabeli w widoku, ale chcesz ją zablokować przed ogólnym użyciem...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Reentrant zamki w monadach w Scali
Mój kolega stwierdził, co następuje: o używaniu Java ReentrantReadWriteLock w niektórych kodach Scala:    Uzyskanie blokady jest ryzykowne. T...
1 głosów
1 odpowiedzi
Django-Channels: Zablokuj krytyczną sekcję w klasie
Mam klasę, która rozszerza WebsocketConsumer, a tym samym komunikuje się z klientem za pośrednictwem websocket. Z mojego zrozumienia cały proces...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aktualizacja za pomocą klucza podstawowego powoduje blokadę transakcji
Aktualizuję dużą tabelę z milionami wierszy na głównym KEY i powoduje blokadę transakcji (przekroczono czas oczekiwania na blokadę). Zapytani...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na zapytanie SQLite / SQLite3, jeśli natychmiastowa transakcja jest otwarta?
Czy istnieje sposób na zapytanie SQLite /SQLite3, jeśli obecnie jest natychmiastowa transakcja otwarty? Albo inaczej mówiąc, czy jest jakiś spos...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Aplikacja blokady aplikacji Android powraca po uwierzytelnieniu
Próbuję zbudować aplikację do blokowania aplikacji. Stworzyłem usługę do monitorowania bieżących uruchomionych aplikacji. Sprawdzając, która apl...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy moje połączenie z gniazdem powoduje odrzucenie niektórych przesłanych danych?
Piszę klasę Connection, która wysyła i odbiera dane idąc w obie strony za pośrednictwem Commands i CommandResults. Jeśli jednak wiele żądań zost...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak działa obiekt ReentrantLock utworzony wewnątrz lokalnego zasięgu metody?
Powyższe jest wydrukiem ekranu z książki OCP 7 java se. strona 791. Moje pytanie brzmi, czy nowy obiekt ReentrantLock jest tworzony w met...
1 głosów
1 odpowiedzi
ReentrantLock tryLock (timeout, timeUnit) nie działa zgodnie z oczekiwaniami
Mam pewne zamieszanie dotyczące metody ReentrantLock tryLock (timeout, timeUnit), gdy działa poniżej kodu wydaje się, że tryLock timeout do koń...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Czy możliwe jest zastosowanie różnych blokad dla tego samego zasobu
Mam scenariusz, w którym muszę zastosować różne blokady w sekcji kodu. Powiedzmy, że mam n serwerów i dla każdego serwera nazywam metodę, która...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy dobrą praktyką jest używanie blokad do zadań kolejkowania?
Muszę umieścić kilka żądań, które mogą pojawić się w dowolnej chwili w kolejce, w taki sposób, że każde zadanie zaczyna się dopiero po zakończen...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
AsyncDuplicateLock, który można zablokować na wszystkich kluczach
Potrzebuję blokady podobnej do tej z odpowiedzi udzielonej przez Stephena Cleary: https://stackoverflow.com/a/31194647/4381408 Jednak muszę...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
flock () vs. semantyka fcntl () w glibc
Powiązane: jeden ,
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zabronić 2 użytkownikom edytowania tych samych danych w aplikacji internetowej przy użyciu MySQL (w miarę możliwości z CodeIgniter)
Używam CodeIgniter 3 i MariaDB 5.0 w moim środowisku dev (ale MySQL 5.6 w środowisku prod). Stworzyłem aplikację internetową i zaimplementowa...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Planowanie jądra Linuksa z krytycznymi regionami
Napisałem moduł jądra Linuksa dla urządzenia USB. Sterownik USB udostępnia 2 urządzenia znakowe tylko do odczytu, które mogą być otwierane tylko...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jaka jest różnica między polami synchronicznymi a ReadWriteLocks?
Chcę tylko wiedzieć, jak różnią się poniższe kody, które mają tę samą funkcjonalność Kod 1: class ReadWriteCounter { ReadWriteLoc...
0 głosów
1 odpowiedzi
Za pomocą flock () zablokować plik otwarty za pomocą fopen () [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak zablokować pliki za pomocą fopen ()?                                      ...
spytał 3 miesiące temu