Pytania oznaczone [linked-list]

1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przenosić 1 z pozostałych przy sumowaniu dwóch list połączonych?
Mam zadeklarowane dwie połączone listy, które zawierają zestaw liczb reprezentujących całkowitą liczbę całkowitą. W tym przykładzie używam x = 6...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Ustawienie zmiennej równej zmiennej równej nullptr
Mam tablicę o nazwie my_array połączonych list. Node* x = my_array[0]; if (head == nullptr) { my_array[0] = new Node; } Jak to działa,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak naprawić błąd wstawiania do listy połączonej. ze strumienia pliku [zamknięte]
Próbuję wstawić wartości do połączonej listy, ale nie przestawaj uruchamiać programu na mnie. Wiem, że robię coś złego. Nie jestem pewien, co i...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Efektywne wstawianie do listy połączonej w porządku alfabetycznym
Wpisuję elementy z klasy, którą utworzyłem, do połączonej listy, ale muszę znaleźć właściwy punkt indeksu, aby je wstawić (aby elementy były w p...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Problem z odczytem z pliku do listy połączonej
Usiłuję stworzyć funkcję, która odczytuje imiona dziecka z plików tekstowych i zapisuje je na połączonej liście. Mam strukturę z zapisaniem jej...
spytał 4 miesiące temu
-4 głosów
2 odpowiedzi
Lista podwójnie połączonych - - Czy wskazuję node2 -> prev = null, po usunięciu węzła1?
Próbuję zaimplementować listę podwójnie połączonych za pomocą c ++. Zrobiłem znaczną część wdrożenia. Mam wątpliwości, czy moja implementacja je...
0 głosów
2 odpowiedzi
C - Połączona lista kluczy tabeli skrótów
Próbuję utworzyć funkcję, która wprowadza wejściową tabelę mieszania i zwraca połączoną listę kluczy. To jest struktura węzła listy: struct ha...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Uogólniona lista powiązana
Piszę program cpp do agencji zarządzania. Stworzyłem dla LinkedList dla agencji i dostępnych usług, które firma zapewnia. Chcę utworzyć łącze mi...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak dodać strukturę do połączonej listy
Mam tę strukturę: typedef struct Student{ int id; char *name; int birthYear; int finishedCourses; int courseCredits;...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zarządzać różnymi rodzajami danych w połączonej liście?
Mam projekt, który nauczyciel prosi nas o wykonanie pewnych operacji na połączonej liście. Ok, są całkiem łatwe do zaimplementowania, ale mam pr...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
3 odpowiedzi
Mój program zgłasza wyjątek, próbując usunąć element z połączonej listy
Mam połączoną listę i dwie funkcje - jedną do dodania i drugą do usuwania członków z listy. Gdy próbuję usunąć członka, otrzymuję wyjątek w funk...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Metoda dzielenia połączonej listy nie działa
Próbuję podzielić połączoną listę (nazwijmy ją LL) z podanej liczby całkowitej k, tak aby zwróciła nową głowicę do nowej połączonej listy (możem...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak przenieść wydarzenie z jednej połączonej listy do innej
Pracuję nad projektem mojej klasy Simulation, który koncentruje się wokół symulacji lotniska. Celem jest, aby zdarzenia docierały do ​​różnych s...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Lista połączona C ++ nie wyświetlająca zmiennych typu String
Mam zmienną łańcuchową o nazwie flavour pod moim struct Node, za każdym razem, gdy wprowadzam ciąg dla zmiennej smakowej, program przestaje dzia...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę rozwiązać ten problem segfault podczas manipulowania listami powiązanymi w C?
Pracowałem nad strukturami samoodniesienia i listami powiązanymi, w szczególności dla zadania C. Problem polega na tym, że gdy próbuję odwołać w...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sformatować listę połączoną za pomocą operatora << = w C ++
Mam problem z formatowaniem tej połączonej listy w komentarzach TODO. Błąd, który otrzymuję: In file included from main.cpp:3:0: Graph.h: In...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Metoda sortowania listy połączonej daje błąd StackOverFlow podczas rekursji i porównywanie elementów na liście
Utworzyłem listę powiązań od podstaw i dodałem metody, takie jak dodaj , usuń , ustaw , rozmiar itd. Dodałem także prostą metodę statyczną...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
usunięcie ostatniego elementu z połączonej listy
Dla projektu potrzebuję implementacji listy połączonej w C, która pozwala mi usunąć ostatni element. Nie wiem jednak, jak to osiągnąć. Pomysł...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zrobić funkcję dodawania dla mojego wykresu. Muszę dodać krawędź do węzła [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Co to jest wyjątek NullPointerException i jak go naprawić? a>                 ...
spytał 4 miesiące temu
-4 głosów
3 odpowiedzi
lista linków Pythona usuń najpierw [zamknięte]
Ok, więc bawiłem się listą linków. Naprawdę nie mogłem zrozumieć, dlaczego to nie działa. Czy ktoś może wyjaśnić dlaczego? Nie przejmuj się w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
pierwszy problem z wyszukiwaniem
stworzyłem program, który powinien odczytywać liczbę wierzchołków, które mają być na wykresie, i mam problem z tworzeniem łączy między wierzchoł...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Program połączonej listy C nie wyświetla łańcucha
Mam problem z pracą domową, w której pracuję z listą powiązaną. Problem polega na tym, że nie wszystkie dane są wyświetlane, gdy próbuję je wydr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zmienne klasy macierzystej nie są widoczne w klasie pochodnej [duplikat]
Jeśli poniższe klasy nie były szablonami, mógłbym po prostu mieć x w klasie derived. Jednak z poniższym kodem muszę użyć this->x. Dlaczego?...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
zmienna z nazwą klasy [zamknięte]
Czy ktoś może mi wyjaśnić ten wiersz kodu? public class Node { // in the below line what is next and why the class name("node") is used //wi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić te niepoprawne typy argumentów (połączone listy / struktury) i upewnić się, że nie powtórzą się?
Więc w tym semestrze na studiach zaczęliśmy uczyć się C. Myślałem, że zrozumiałem pojęcie wskaźników, ale teraz zdaję sobie sprawę, że naprawdę...
spytał 4 miesiące temu