Pytania oznaczone [laravel]

0 głosów
1 odpowiedzi
Przesyłanie do wiadra AWS s3 w Laravel 5.8 daje mi „Błąd pobierania poświadczeń z serwera metadanych profilu instancji”
Mam aplikację Laravel 5.8, którą próbuję skonfigurować, aby przesłać ją do wiadra Amazon s3, ale za każdym razem, gdy próbuję i zapisuję post z...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pokaż wyniki zapytania w innym ostrzu
Pierwotnie próbowałem pokazać wyniki w sposób modalny, ale zmień go, aby pokazać wynik w innym ostrzu. Chcę pobrać wszystkie komentarze do postu...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Laravel, dodaj bramę, aby zobaczyć, czy użytkownik ma dostęp
Mam tabelę z moimi uprawnieniami, chcę mieć możliwość skonfigurowania trasy takiej jak poniżej, aby sprawdzić uprawnienia zalogowanych użytkowni...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wdrożyć ad-sens Google z aplikacją laravel?
Próbuję opracować aplikację, w której użytkownik będzie mógł przesyłać i udostępniać wideo. Na stronie wideo będę mógł wyświetlać reklamy. Dosło...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przesłać obraz w aplikacji jonowej, w listonoszu działa, ale nie działa w przeglądarce
Próbuję przesłać obraz w aplikacji ionic4 i przetestowałem API przez listonosza i działa, ale pokazuje mi 422 błąd w przeglądarce, gdy próbuję g...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Wyszukiwanie Laravel wartości pola relacji + wartość pola relacji jest równe wartości pola
Używam Laravel 5.8 i muszę wykonać zapytanie, które wyszuka, czy wartość określonego pola w relacji + wartość konkretnego pola w innej relacji j...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie wielkiego błędu podczas próby zainstalowania Laravel na cPanel
Mam niewielkie doświadczenie z cPanel, ale muszę skonfigurować aplikację Laravel na cpanel. Naprawdę staram się rozwiązać ten problem. Oto kr...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Przypisanie w konstruktorze modelu nie działa
Mam samochód z dwiema kolumnami: user_id i token Chciałbym przekazać tylko user_id podczas tworzenia i utworzyć token automatycznie: $car =...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Laravel 5.7: Jak zdobyć stos Blade z widoku?
Ładuję tylko jedną sekcję z widoku Laravel Blade za pomocą jQuery AJAX, po to podejście . To działa dobrze. Widok Blade, do którego ładuję s...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dynamiczne akcesoria / właściwości w Larvel 5.8
Próbuję użyć dynamicznego akcesorium dla atrybutów wirtualnych modelu Laravel. Właściwie chcę poradzić sobie z sytuacją, że jeśli właściwość nie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dostęp do ForgotPasswordController po autoryzacji
Nie jestem zbyt dobry w języku angielskim, więc nie jestem pewien, czy potrafię poprawnie wyjaśnić mój status. Obecnie buduję panel administr...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Vue / Laravel: Używanie params zapytania, aby uniknąć buforowania
Mam problem z buforowaniem moich dołączonych pakietów Vue j, więc zamierzam rozpocząć wersjonowanie. Jednak jestem zdezorientowany, co jest właś...
spytał 4 miesiące temu
-4 głosów
0 odpowiedzi
SQLSTATE [23000]: Naruszenie ograniczenia integralności: 1048
Tak więc, krótko mówiąc, chcę wstawić do bazy danych jakąś kolumnę programu Excel. A kiedy importuję plik excela, pokazuje mi ten błąd:    SQ...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wydrukować obraz wewnątrz znacznika div html?
Chcę wydrukować obraz wewnątrz znacznika div HTML. Oto mój kod: HTML5: <span> <img src="/images/pag.jpg" alt="pagsanghan Log...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Ładowanie wideo MP4 zajmuje więcej czasu niż czas ładowania strony
Na stronie głównej witryny laravel muszę dodać wideo mp4. Jednak ładowanie i odtwarzanie wideo po załadowaniu strony zajmuje zbyt dużo czasu. Ni...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Laravel Policy on Request otrzymanie tablicy
Stoję w obliczu problemu dotyczącego żądania, w którym używam zasady w jego metodzie authorize (). Otrzymuje tablicę identyfikatorów z żądania w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wysyłanie plików do API
Publikuję obraz w moim interfejsie API przy użyciu "guzzlehttp/guzzle": "6.3". Kiedy publikuję obraz w moim interfejsie API, otrzymuję false, gd...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
jak używać globalnego polecenia laravel w pliku .sh?
Piszę skrypt niestandardowy, aby utworzyć nowy wirtualny host Apache 2 z automatyczną instalacją nowego projektu laravel. Już ustawiłem ścież...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Laravel: SMS nie wysyłający po Auth Registration przy użyciu konta transakcyjnego TextLocal
Próbuję wysłać wiadomość SMS OTP za pomocą następującego kodu, ale wiadomość nie jest wysyłana. Poniżej dodałem mój pełny kod. Próbuję wysłać wi...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Dane pliku Vue nie są wyświetlane w szablonie ostrza
Dane pliku Vue nie są wyświetlane w szablonie ostrza. Błąd pojawia się w konsoli:    Nie można zamontować komponentu: nie zdefiniowano szablo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak podzielić czas z interwałem 30 minut od początku do końca w PHP [duplikat]
Potrzebowałem listy czasów w tablicy ... 12am 12:30am 1:00pm ... Jak mogę to zrobić w PHP?      8 7 odpowiedzi                        ...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
PHP Laravel Nova Jak zapisać wartości wielokrotnego wyboru w DB
Używam tej wtyczki multiselect dla mojej aplikacji Laravel nova i jak dotąd działa to dobrze, ale gdy zapisuję wybrane opcje w moim DB, zapisu...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Wymuś kolejkę Laravel, aby uruchomić inną wersję PHP (Vagrant)
Moje pudełko Vagrant ma obecnie wersję PHP 7.3.1, jednak mój projekt musi być uruchomiony na 7.2. Zmieniłem plik Homestead.yaml tak, aby korzyst...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Porównywanie pola daty bazy danych z datą
Porównaj datę bazy danych z datą Chcę sprawdzić, czy pole daty bazy danych jest krótsze niż 5 dni Próbowałem z klasą Carbon, której wartoś...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Generowanie dynamicznego rozwijania na podstawie liczby wierszy w laravel
Próbuję utworzyć dynamiczne menu rozwijane. Na przykład, jeśli mam 3 wiersze, chcę, aby wartości rozwijane wynosiły 1, 2, 3 i tak dalej. Wypr...
spytał 4 miesiące temu