Pytania oznaczone [kubernetes]

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę zadzwonić pod listonoszem?
Nazwałbym mój po listonoszem, ale nie mam takiego adresu URL. uruchamiam mój pod z tym Yaml: apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: mongo-...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak można skalować zadanie, które zostało już utworzone?
Mam zadanie Kubernetes, które ma, na przykład, równoległość ustawioną na 4. Gdy to zadanie zostanie utworzone, może zechcę je skalować do, powie...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć żądanie w Pythonie niezabezpieczone nagłówkiem
Chcę poprosić o pokazanie moich strąków w kubsernetach i to polecenie działa dla mnie curl -X GET https://203.0.113.106:6443/api --header "Au...
0 głosów
2 odpowiedzi
Sprawdzanie poprawności CRD z osadzonym core.v1.PodSpec
Tworzę kontroler z CRD. CRD zawiera nasze niestandardowe elementy wraz z osadzonym core.v1.PodSpec. (v1.13.1) Definiuję sekcję sprawdzania po...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Który komponent w Kubernetes jest odpowiedzialny za alokację zasobów?
Po zaplanowaniu strąków w węźle w Kubernetes, który komponent jest odpowiedzialny za współdzielenie zasobów między strąkami w tym węźle?     ...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Węzeł Kubernetes za NATem
Network1 Network2 (MASER, NODE1) <=NAT=> (NODE2, NODE3) Czy jest możliwe, aby sieć nakładkowa działała na węzłach za NATe...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Skąd pochodzi odpowiedź - Nginx? Aplikacja? Kubernetes? Inny?
Mam aplikację dostarczającą RESTFull api w klastrze google kubernetes. Przed aplikacją mam nginx działający jako proxy_pass. Problem polega na t...
0 głosów
1 odpowiedzi
Dostęp do odsłoniętej usługi w Kubernetes
Szczegóły konfiguracji: Klaster Kubernetes (1 Master z ip. 222 - 2 Nodes) w środowisku VMWare Zainstalowany kontroler Ingress, przykładowa...
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zacząć od kubernetesa?
Mam dwa węzły główne IP i węzeł roboczy? Muszę wdrożyć niektóre z tych usług. Nie wiem nic o kubernetes, czym jest węzeł nadrzędny i węzeł roboc...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak połączyć tomcat z kontem db mysql w kubernetes
Moje kontenery tomcat i mysql nie łączą się. Jak więc mogę je połączyć, aby mój plik wojenny mógł działać pomyślnie. Zbudowałem swój obraz ko...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wysłać żądanie GET / POST z Lambda do pod z usługą ClusterIP
Próbuję wysłać żądanie GET z Lambdy do kapsuły bez ujawniania jej na zewnątrz. Ta kapsuła ma dołączoną do niej usługę ClusterIP. Mogę uzyskać do...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wtyczka Minikube CNI, Jak utworzyć wspólną sieć między podsystemami i minikube NODE?
Chciałbym zainstalować moje lokalne środowisko, które jest naprawdę duże, w minikube. Oto przykład . I naprawdę walczę, gdy muszę połączyć HDFS...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd uzgadniania TLS podczas komunikacji z kubeapi
Używam klienta Pythona Kubernetes do pobrania zasobów kubernetes poprzez udostępnienie tokena. Otrzymuję następujący błąd:    http: błąd u...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Adresy IP klasy A i C w klastrze
Dlaczego w moim klastrze Kubernetes są dwie klasy adresów IP? kubectl describe svc cara Name: cara Namespace:...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy możliwe jest posiadanie zmiennych warunkowych na wykresach sterów do wdrożenia?
Czy możliwe jest sprawdzenie pewnego rodzaju warunku przed zadeklarowaniem zmiennej w tabeli sterów do wdrożenia? Na przykład powiedzmy, że m...
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak napisać CRD przy użyciu klienta kubernetes dla javascript?
Przykłady są dość ograniczone, więc odejście od tego, co pokazuje moje IDE i co wykopuję z kodu źródłowego. Masz problemy. Stworzyłem już swó...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak mogę bezpiecznie zmienić resturl dla klasy pamięci masowej glusterfs na moim klastrze Kubernetes?
Pod Heketi został ponownie uruchomiony na naszym klastrze Kubernetes, a teraz walczę o to, jak zmienić resturl klasy pamięci masowej glusterfs z...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wstawić ca-cert wewnątrz kontenera przez oc edit deploy <pod / nazwa_pakietu>
Próbuję nawiązać połączenie oparte na ssl z memsql z openhift pod /kontenera. Muszę wstawić do kapsuły samopodpisany certyfikat ca, aby ustanowi...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Gdy skaluje się pod w k8s ingerencji sesji błąd koligacji
Używam aplikacji Pythona, która ma pakiet reakcji. Obecnie używam pojedynczego zasobnika aplikacji, wszystko wydaje się działać poprawnie, al...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak uruchomić podman z wnętrza kontenera?
Chcę uruchomić podman jako kontener do uruchamiania potoków CI /CD. Jednak wciąż otrzymuję ten błąd z kontenera podman: $ podman info ERRO[0...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak połączyć i uruchomić bazę danych mysql i serwer tomcat na klastrach kubernetes?
Jak połączyć mój kontener tomcat mający plik wojny w folderze webapps z innym kontenerem mającym bazę danych mysql. Obecnie, jeśli uruchomię mój...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błędy pojawiają się po zastosowaniu przewodnika Kubernetes „Configure Multiple Schedulers”
Kiedy próbuję podążać za Kubernetes Konfiguruj przewodnik dla wielu harmonogramów < /a> nie mogę pomyślnie uruchomić podstrony my-scheduler....
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Konwersja z własnych podpisanych na komercyjne błędy TLS
Po zainstalowaniu naszego klastra użyłem certyfikatu samopodpisanego z naszego wewnętrznego urzędu certyfikacji. Wszystko było w porządku, dopók...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Magazyn plików IBM na Kubernetes utknął „w oczekiwaniu”
Próbuję użyć następującego https: //chmury. ibm.com/docs/containers?topic=containers-file_storage#add_file : apiVersion: v1 kind: PersistentV...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
jak uruchomić docker-compose.yaml na kubernetes?
Mój plik dokujący-składający się z serwera tomcat7 i bazy danych mysql version: '3' services: mysql: image: suji165475/vignesh:...
spytał 2 miesiące temu