Pytania oznaczone [knex.js]

0 głosów
1 odpowiedzi
Knex, Postgres i STRING_ARRAY: uzyskiwanie różnych wyników
Testowałem tutaj zapytanie za pomocą STRING_ARRAY: http://sqlfiddle.com/# ! 17/952405/1 Także tutaj: SELECT to_char(workshop_date, 'YYY...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
NodeJS - Nie można ustawić nagłówków po wysłaniu ich do klienta
Szukałem więc i odkryłem, że aby naprawić ten problem, muszę wrócić po wysłaniu odpowiedzi. Ale moim problemem jest to, że mimo że wróciłem, nad...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
skonstruuj złączenie wewnętrzne za pomocą AND za pomocą Knex.js w aplikacji Node
Czy możliwe jest napisanie złączenia podobnego do tego SQL przy użyciu knex.js w aplikacji Node? INNER JOIN member_staff ON members.id = membe...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zakończenie odpowiedzi, gdy knex zgłasza błąd przy użyciu async / await
Dostaję „Nie można ustawić nagłówków po wysłaniu ich do klienta” tego błędu w moim api. Rozumiem, że wysyłam odpowiedź wielokrotnie, co powoduje...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy mogę połączyć polecenie surowego Knex?
Używam knex.raw do wstawiania wierszy z Postgres ON CONFLICT ... Chcę wstawić wiele wierszy, takich jak batchInsert. Jak mogę połączyć łańcuchow...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Knex wraca Deadlock Detected
Więc mam tę funkcję, która zmniejszy zapas w bazie danych, problem polega na tym, że Knex zwraca „Wykryto zakleszczenie”, jeśli muszę odjąć iloś...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zoptymalizować obietnice, aby uniknąć callback / obietnicy piekła
Używam knex.js dla mojej bazy danych i mam zapytanie, które zależy od poprzedniego zapytania. Przykład: tabela użytkownika | nazwa użyt...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak warunkowo pominąć operacje leftJoin w zastrzeżeniu postgresql?
Mam sytuację, w której muszę użyć jakiegoś zapytania, ale pomijam jakieś leftJoin-s na warunkach specjalnych. Chcę napisać tyle DRY, ile to możl...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak liczyć określone wiersze w innej tabeli
Używam Knex.js i chcę policzyć konkretne wiersze w tabeli bans. Istnieje tabela users, w której ustawione są dwa adresy IP. current_ip i remote_...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
unrelate () nie wydaje się zmieniać lub usuwać tabeli dołączania
Model UserTagAnswer: answer: { relation: Model.ManyToManyRelation, modelClass: sails.config.models.UserTagAnswerOptions, join: {...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wstawić odwołanie do modelu bez jego tworzenia?
Mam model A, który może mieć jeden lub więcej wierszy modelu B powiązanych z nim. Relacja musi iść tylko w jedną stronę. Uruchomiłem: resul...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wykonywanie akcji na wsadzie knex.jsWstaw z bazą danych PostgresSQL
Próbuję użyć pliku knex.js batchInsert, a gdy wystąpi konflikt oparty na unikalnym indeksie, chciałbym, aby akcja była „Nic nie rób”. Mam tab...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zapobiegaj zamykaniu puli połączeń bazy danych knex podczas bezczynności
Używam Knex.js do obsługi połączeń z bazą danych. Próbuję uniemożliwić puli połączeń zniszczenie połączeń, które były bezczynne. Moja konfigu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
transakcja knex nie działa z asynchronicznym oczekiwaniem
im pracuję z knex i węzłem, gdy próbuję użyć transakcji, która nie działa, i wyświetlając następujący błąd Unhandled rejection TypeError: contai...
spytał 2 miesiące temu
4 głosów
1 odpowiedzi
Gdzie i kiedy używać knex.destroy?
Jestem zdezorientowany, gdzie użyć knex.destroy() w moim Node API. Jeśli nie użyję knex.destroy() po otwarciu połączenia w celu wykonania poł...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
migracja knex powoduje wczesny nieudany test mokki
Piszę kilka testów mocha, w których inicjalizuję DB postgress używając knex w beaforeEach(), afterEach() i after(). Oto przykładowy test: c...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak poprawnie zamknąć pule połączeń na wyraźne żądanie zakończenia
My Express App dynamicznie tworzy wiele połączeń knex z bazami danych, ponieważ istnieje wiele projektów i różnych baz danych. Ostatnio jestem w...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do transakcji bieżącego kontekstu podczas rozszerzania klasy QueryBuilder w Knex
Próbuję rozszerzyć QueryBuilder Knex.js. Chcę zmodyfikować metodę delete() w celu usunięcia elementów potomnych mojego modelu Objection.js. Aktu...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak używać „ALTER TABLE CHANGE” w knexjs do zmiany nazwy i zmiany kolejności kolumn?
Mam tabelę użytkownika z tymi polami (id, userId, referrerUserId) . Muszę zmienić strukturę tabeli na (id, referrerUserId, userName) . W za...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak usunąć wiersze z jednej tabeli po innerJoin za pomocą Objection.js i Knex.js?
Jestem nowy w postgresql i mam problem z refaktoryzacją kodu napisanego przeze mnie. Recenzent kodu nie zaakceptował mojego rozwiązania, myśląc,...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jaka jest domyślna wersja używana przez Knex.js dla klienta mysql, gdy nie określono żadnej wartości
Dokumentacja Knex.js umożliwia ustawienie version podczas używania klienta, w moim przypadku używam mysql, coś takiego: client: 'mysql', v...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
jak powtórzyć id dla długości tablicy w nodeJS i knexJS
Chcę dodać tablicę elementów o tym samym orderId, więc muszę mieć orderId powtórzone dla długości tablicy, jak to zrobić? Mój kod: const ha...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
jak powtórzyć id dla długości tablicy w nodeJS i knexJS
Chcę dodać tablicę elementów o tym samym orderId, więc muszę mieć orderId powtórzone dla długości tablicy, jak to zrobić? Mój kod: const ha...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zakodowana wartość kolumny knex.js
Mam zapytanie SQL jak poniżej wybierz „Dept”, dept_id z działów Kolumna 1 jest zakodowaną wartością „Dept” Kolumna 2 to dept_id z działów...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
ObjectionJs andWhereRaw nie jest funkcją z postgres i nodejs
Próbuję zrozumieć, dlaczego otrzymuję błąd TypeError: ____. andWhereRaw nie jest funkcją używającą ObjectionJs z Postgres i tym, jak rozwiązać t...