Pytania oznaczone [jwt]

1 głosów
0 odpowiedzi
TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT
Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto j...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Asp.Net Core Setting the Cookie Scheme wyraźnie nie działa
Próbuję użyć schematu JWT i schematu Cookie w mojej autoryzacji. Jak opisano w artykule Microsoft < /a>. Kiedy to robię, widzę, że działa dla ż...
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak skutecznie wdrożyć Json Web Token (JWT)?
Próbuję wdrożyć i wykorzystać JWT (JSON Web Token) do zabezpieczenia mojego systemu. Dostałem część JWT, aby była odporna na manipulacje. Rozmaw...
jwt
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak masz przechowywać tokeny dostępu?
Budujemy aplikację z interfejsem React /Redux i NodeJS /Express Backend. Ja, nie będąc ekspertem ds. Bezpieczeństwa, wybrałem Auth0 do obsługi u...
spytał 2 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Najszybszy algorytm JWT
Pracuję nad aplikacją internetową, która używa tego biblioteki JWT dla bezpieczeństwa. Zauważyłem, że znaczna część procesora serwera jest zuż...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dodaj niestandardowe oświadczenie w filtrze uwierzytelniania. Uzyskaj identyfikator użytkownika w filtrze. Sprężynowy but
Chcę dodać identyfikator użytkownika jako niestandardowe oświadczenie do mojego tokena. Ale nie mogę uzyskać identyfikatora użytkownika w fil...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Rails 5 API niestandardowe uwierzytelnianie: „skip_before_action” na trasach GET
Użyłem to seria jako punkt wyjścia dla backendu Rails na stronie portfolio prac. Adaptacja była w większości prosta i robi to, co chcę. Jednym...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Web API Zatwierdź token okaziciela JWT z niestandardowego dostawcy uwierzytelniania
Szukałem przykładu lub samouczka przez kilka godzin i pomyślałem, że powinienem opublikować coś w tym momencie. Próbuję zweryfikować token no...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Użytkownik JWT Unieważnienie tokena podczas wylogowania
Używam jwt tokena z wiosennym zabezpieczeniem . Po pomyślnym wygenerowaniu tokena podczas logowania i przekazaniu go do mojej aplikacj...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
JWT - Konwencja nazewnictwa atrybutów - Czy mogę zapisać JSON jako wartość mojego niestandardowego atrybutu?
Chciałbym zapisać następujące informacje (uprawnienia użytkownika) w moim tokenie ID JWT: [{ "sponsorNames": ["Coca-Cola", "BMW"],...
spytał 2 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Jak zweryfikować token jwt od innego wystawcy
Używam przydatnych komunikatów (z aplikacją internetową Outlook) do wywoływania aplikacji logicznej. Dlatego otrzymuję token na okaziciela: „...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy JWT naprawdę rozwiązuje kwestię posiadania centralnej usługi uwierzytelniania w moim zapleczu?
Czytałem na wielu stronach, że JWT powinien rozwiązać problem polegający na tym, że potrzebuję centralnej usługi Auth dla tokenów referencyjnych...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Metoda AcquireToken z błędem rzucania poświadczeń użytkownika podczas próby pobrania tokena
Próbuję pobrać token z serwera ADFS przy użyciu poświadczeń użytkownika, a następnie zgłasza ten błąd MSIS9605: Klient nie ma dostępu do żądaneg...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Trwałe przechowywanie redux na przeładowanie strony?
Pisałem pasek nawigacyjny, który po zalogowaniu się wyświetli pewne informacje o użytkowniku. Mam reduktor, który wysyła żądanie POST na mój ser...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
JWT w .net core - czy „ValidIssuer” i „ValidAudience” w TokenValidationParameters muszą pasować do wygenerowanego tokena?
Próbuję skonfigurować i zrozumieć JWT w mojej aplikacji .net core 2.1, ale jedna część mnie myli. Mam następujące ustawienia w moim startup.c...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jakie korzyści zapewnia JWT?
Zaimplementowałem zabezpieczenia oparte na JWT w projekcie testowym Core Web API REST, działa dobrze, ale nie jestem pewien, czy widzę z tego ko...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
jak używać oprogramowania pośredniego w szynach, aby uzyskać bieżący_użytkownik przez JWT?
Jestem nowy w Railsach, zwykle w Express korzystam z middleware, aby uzyskać user.id przez zdekodowane JWT, to coś takiego /middleware/jwt.j...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy w rdzeniu ASP.NET jest dostępna obsługa tokena odświeżania?
Potrzebuję tokena odświeżania w aplikacji ASP.NET Core. Obecnie zaimplementowałem token odświeżania /dostępu. W mojej implementacji token odświe...
0 głosów
1 odpowiedzi
Używanie tokena JSON Web Token (JWT) do uwierzytelniania i autoryzacji
Mam aplikację webową bez serwera wykorzystującą funkcje lambda AWS. Dla JSON Web Token (JWT) można określić ładunek. Czy jest możliwe określenie...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
ASP.NET CORE Uwierzytelniaj użytkowników Firebase podczas logowania
Próbuję wymyślić sposób uwierzytelniania użytkowników dla firebase podczas logowania. Mam następujący kod do tworzenia JWT: services ....
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać token JWT w Vuex za pomocą modułu Nuxt Auth?
Obecnie próbuję przekonwertować stronę VueJS na NuxtJS z VueJS. Niestety mam pewne problemy z uwierzytelnianiem użytkownika i nie mogę znaleźć r...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Odświeżanie JWT i zabezpieczanie sesji w aplikacji po stronie klienta
Mam aplikację reagującą z węzłem /ekspresowym zapleczem. Obecnie używam JWT do nawiązywania połączeń z chronionymi trasami na tylnym końcu. To w...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Obsługa sesji z jwt po stronie klienta
Próbuję skonfigurować odpoczynek api dla aplikacji po stronie klienta. Ta aplikacja zostanie zapisana z reakcją i będzie miała węzeł /ekspresowy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Auth0 idtoken-verifier, jak uzyskać moduł klucza publicznego ssh-rsa
Próbuję zweryfikować JWT po stronie klienta za pomocą biblioteki idtoken-verifier biblioteki Auth0 i otrzymuję błąd podczas sprawdzania modułu i...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać token z serwera ADFS bez używania strony logowania ADFS tylko przez wysłanie nazwy użytkownika i hasła?
Chcę pobrać token z serwera ADFS na miejscu, jak mogę uzyskać token, przekazując dane uwierzytelniające klienta, zamiast przekierowywać do stron...
spytał 2 miesiące temu