Pytania oznaczone [julia]

2 głosów
2 odpowiedzi
typedef myFLOAT Float64 / BigFloat
w C (++) mogę zrobić w pliku nagłówkowym myFLOAT.h typedef myFLOAT double; // typedef myFLOAT BigFloat; // with the correct lib Następnie m...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Julia: Czy istnieje sposób wyliczenia wszystkich macierzy o rozmiarze m by n z wpisami z zestawu dyskretnego?
Pracuję z zestawem funkcji dwóch zmiennych f (x, y) w siatce 2D. Sama funkcja w każdym punkcie siatki może przyjmować tylko wartości ze zbioru s...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak rozwiązać błąd kompilacji PCRE: zakres poza kolejnością w Julii?
załóżmy, id = "ax12va-z12y-pmn8" case a): idRegex = Regex (id) zgłasza błąd „Błąd kompilacji PCRE: zakres poza kolejnością ...” case b...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Aktualizowanie konkretnej kolumny tablicy
Poniższy kod robi to, czego potrzebuję, ale ponieważ jestem zobowiązany do wykonania tego samego zadania w przyszłych kodach, chciałbym wiedzieć...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Używanie findall z wieloma kryteriami
Poniższy kod znajduje indeksy w 50. kolumnie p, gdzie wartość jest równa 1. findall(p[:,50].== 1) Przypuśćmy jednak, że interesuje mnie wyś...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wizualizacja macierzy całkowitej w Julii
Jak przekonwertować losową macierz liczb całkowitych na obraz z kolorowymi siatkami? Próbowałem użyć convert(Image, rand(Int,3,3)) po wyświet...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Działaj wzdłuż różnych wymiarów
Mam następujący podstawowy kod. Pierwsza linia sumuje p wzdłuż wymiaru 1, aby utworzyć 1 x tablicę kolumn. Następny wykres linii A. Niestety, wy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ograniczanie podpisów funkcji podczas korzystania z ForwardDiff w Julii
Próbuję użyć ForwardDiff w bibliotece, w której prawie wszystkie funkcje są ograniczone tylko do Floatów. Chcę uogólnić te sygnatury funkcji, ta...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak mogę zarządzać indeksem pętli w Julii?
Jest to sekcja algorytmu genetycznego kodująca w Julii. kod został napisany w następujący sposób: popc= [individual(rand(0:1,nvar),[]) for i i...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
dołącz tablicę jako kolumnę do wstępnie zainicjowanej macierzy
Chcę używać indeksowania do zapełnienia wstępnie zainicjalizowanej macierzy wynikami mojej tablicy dla wyjścia pętli: A = Float64.(reshape(1...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
RegEx do dopasowania, jeśli linia zawiera znaki specjalne w Julii
plik app_ids.txt ma następujący format: app1 = "0123456789" app2 = "1234567890" app3 = "2345678901" app4 = "3456789012" app5 = "4567890123"...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę użyć podstawowych sztuczek do ulepszenia mojego kodu Julii?
Jestem stosunkowo nowy w Julii i obecnie używam wersji 1.0. Mam kod, który ma na celu stworzenie sekwencji liczb całkowitych, w oparciu o macier...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Wywołanie lokalnego pakietu Julia z C
Dokumentacja Julii pokazuje przykłady wywoływania funkcji Base Julia z C (np. sqrt), które udało się powielić. Naprawdę interesuje mnie wywołani...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Transformacja Laplace'a w Julii?
Nie mogę znaleźć pakietu do transformacji Laplace'a za pomocą Julii. Większość pakietów oferuje odwrotną transformację Laplace'a. Jakiego pakiet...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak odczytywać nowo dodane linie rosnącego pliku dziennika ciągle w Julii?
Jest polecenie powłoki: tail -n0 -f /path/to/growing/log , aby wyświetlać nowo dołączone linie pliku w sposób ciągły. Poprowadź mnie do o...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Próbuję zrozumieć makro Julii @definiowane
Cześć, staram się zrozumieć, jak działa makro @isdefined. Spodziewałem się, że Chunk 1 wydrukuje 1 2 3 4, ale nic nie drukuje. Również pow...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapisywać dane w pliku XLSX za pomocą Julii bez zmiany formatu pliku
Zamierzam użyć Julia programming language do zapisania danych w poszczególnych komórkach istniejącego pliku Excel bez zmiany formatowania komóre...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak wylistować tylko podkategorie katalogu w Julii?
Próbowałem wyświetlić listę katalogów w katalogu /path /do /parent /folder, jak poniżej: parent_dir ="/path/to/parent/folder" dirs = filter(x...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Jak pominąć brakujące wartości podczas przekształcania DataFrame w Julii
Chciałbym przekształcić każdy element w kolumnie w Julia DataFrames.DataFrame, ale pomiń brakujące wartości (niech pozostaną w tabeli w stanie n...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zmiana skali osi w Julii
Importuję niektóre liczby z dwóch plików CSV i wykreślam mapę cieplną zgodnie z poniższym kodem height = readdlm("./height.csv", ';', Float64)...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wykreślić wynik problemu z liczbą całkowitą mieszaną?
Rozwiązałem problem liniowej dwuobiektywowej liczby całkowitej i chcę wydrukować wyniki. wyniki zawierają linie i punkty. na przykład list=[([...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Pomijanie niektórych etykiet w legendzie lub wstawianie próbkowanych znaczników
Używam Julii 1.1.0 i chcę zrobić w niej spisek. Używam wątków i pyplot do tego celu. Mam dwie dane, które chcę wydrukować w tym samym stylu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Czy w Julii jest jakiś null IOStream?
W module Julii, nad którym pracuję, muszę mieć możliwość przechowywania wielu plików, które mogę zapisywać dynamicznie w różnych częściach kodu....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Używanie tablic jako indeksów w Julii
Próbuję więc utworzyć tablicę wielowymiarową w Julii i nie jestem pewien, czy jest ona mądrzejsza /łatwiejsza do przechowywania jej w wektorze,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołaj funkcję c z Julii pod oknami. MinGW vs MSBuild
Próbuje dowiedzieć się, dlaczego prosta funkcja c skompilowana z MinGW może zostać wywołana bez problemów w Julii, ale ta sama skompilowana z MS...
spytał 4 miesiące temu