Pytania oznaczone [ionic-framework]

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać brakujący nagłówek odsyłający do aplikacji Cordova IOS
Używam Cordova do budowy aplikacji na iOS. Używam silnika jonowego , co oznacza, że ​​aplikacja jest obsługiwana z serwera internetowego urucho...
-1 głosów
1 odpowiedzi
Moja aplikacja pękła po zaktualizowaniu bazy firebase
"dependencies": { "cordova-android": "^7.1.4", "cordova-plugin-badge": "^0.8.8", "cordova-plugin-camera": "^4.0.3", "cordova-plu...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Android: aplikacja nie jest zainstalowana - potrzebne rozwiązanie, problem wystąpił przy użyciu pliku apk dla mojej aplikacji na tablecie Samsung [zamknięte]
Wygląda na to, że funkcja Play Protect może zatrzymać instalowanie aplikacji w systemie. Możesz przejść do Sklepu Play - > Trzy linie po lewe...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dane wysyłane z telefonu komórkowego nie zostały wstawione do bazy danych MySQL
Opracowałem aplikacje mobilne za pomocą oprogramowania ionic, a aplikacje mogą wysyłać dane do sieci, które rozwijam za pomocą Laravel. Problem...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
prześlij plik wideo do firebase za pomocą platformy jonowej i platformy iOS
witam Mam problem z wysyłaniem wideo i audio do firebase przy użyciu ionic3 na platformie iOS Udało mi się wysłać filmy i dźwięk do firebase za...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zaloguj się Design css Ionic
Obecnie mam ten projekt logowania > Gdyby ktoś mi pomógł, byłbym bardzo wdzięczny: D      0 1 odpowiedzi                          ...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Komunikat Ionic4 Pop-Over Tagi HTML nie obsługują tagów klasy HTML?
Jak dodać tagi HTML do kontrolera wyskakującego okienka. this.getCompaniesInfo={ message: '<p class="message-1">Get authentica...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
w ionic4 „BackgroundGeolocationConfig” Usuń powiadomienie GPS Tracking
w ionic 4 https://ionicframework.com/docs/native/background-geolocation < /a> Zaimplementowałem to, działa dobrze, ale powiadomienie „Chcę usun...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
UIWebVIew w iOS 12.2 nie wyświetla kamery HTML
Mam starą aplikację używającą Sencha Architect i Cordova Problem pojawia się w najnowszej aktualizacji systemu iOS 12.2. W tym celu robiłem zdję...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jak wdrożyć stronę na Facebooku Wykres API wewnątrz aplikacji Ionic 1? [Zamknięte]
Potrzebuję pomocy, aby zaimplementować interfejs API wykresów na Facebooku w aplikacji Ionic 1. Nie mogę go wywołać w aplikacji jonowej1. Używam...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Użyj sqlite3 w Electronie z Ionic 4
Chciałbym używać Electron for Desktop w mojej aplikacji Ionic 4. Ale nie mogę go uruchomić z wtyczką do przechowywania cordova-sqlite. Wygląda n...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ionic Storage: Dziwne zachowanie?
Próbuję użyć modułu pamięci jonowej do przechowywania niektórych wartości, na przykład tokena uwierzytelniania: /** * Get Token */ pub...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Cordova - Użyj zmiennych wtyczki w kodzie Java
Tworzę wtyczkę cordova, która zostanie zainstalowana w następujący sposób: cordova plugin add myplugin --variable NAME="My awesome plugin"...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
właściwości klikalne elementu jonowego nie działają (Ionic 4)
TŁO: Mam pulpit nawigacyjny dla mojej aplikacji z 3 elementami jonowymi, chcę, żeby były klikalne, aby ktoś kliknął /dotknął elementu, aby prz...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Funkcja wylogowania i pobieranie danych użytkownika na tej samej stronie nie działa w jonowej bazie firebase
Mam stronę konta, na której dzwonię firebase.auth dla 2 rzeczy, po pierwsze dla funkcji SignOut, a druga to wywołanie bieżących danych użytkowni...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Ionic4 Ion-select styl nie działa
Chciałbym zastosować właściwość css dla mojego kontrolera alertów, ale nie działa.   home.html <ion-select [(ngModel)]="accountSyste...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ładowanie kontrolera css przy braku działania w jonowym 4?
Czy ktoś wie, jak podać css kontrolera ładowania w ionic 4? Wypróbowałem wszystkie rozwiązania, które są dostępne online, ale nie działają, więc...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
ngOnDestroy do wywołania po ngOnInit
Mam taką sytuację: 2 moje strony używają globalnej usługi do prowadzenia szkoleń (trainingService. Ta usługa ma loadTraining(type) i destroyTrai...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Edycja SCSS za pomocą Chrome DevTools nie działa w projekcie Ionic
W projektach internetowych zawsze używam narzędzi DevTools Chrome, aby modyfikować CSS strony lokalnie bez przeładowywania. Wygląda na to, że ni...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jaki plik .ts do edycji w Ionic do użytku z wtyczkami?
Jestem nowy w rozwoju jonów i próbuję się uczyć. Tworzę podstawową aplikację do wyświetlania współrzędnych GPS, aby poznać podstawowy rozwój IOn...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Odczyt środka ciężkości nie ustabilizuje się w jonowym
Ionic aplikacja pomiaru masy z bluetooth Ardoino czujnika. To działa doskonale. Ale kiedy pokazuję, że pomiar jest bardzo niestabilny. Teraz...
0 głosów
0 odpowiedzi
Niepowodzenie zależności podczas uruchamiania cordova z systemem Android
Otrzymuję ten błąd podczas budowania projektu.    Niepowodzenie zależności:   com.google.android.gms: play-services-tagmanager-api: 15.0.2 -...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ionic - Konwertuj obraz do skali szarości
W mojej aplikacji użytkownik wykonuje zdjęcie za pomocą aplikacji kamery systemu operacyjnego, a jego ścieżka jest przekazywana z powrotem do mo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
ionic 4 - Ustaw obraz tła dla pełnej strony
Próbuję ustawić obraz tła dla pełnej strony z zawartością footer <ion-content class='background' fullscreen> </ion-content> <io...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wtyczka natywnego pliku jońskiego: file.readAsArrayBuffer () => Nieprzechwycony RangeError: Przydział bufora tablicy nie powiódł się
Robię projekt intership w Ionic. W tym projekcie muszę przeczytać pliki mbtiles (za pośrednictwem wtyczki @ionic-native/file) i umieścić je w ul...