Pytania oznaczone [integer]

0 głosów
2 odpowiedzi
Obecnie próbuję zapisać zestaw liczb całkowitych w tablicy int, poprzez ponowne zdefiniowanie ciągu na liczby, a następnie zapisanie go w tablicy
Próbuję przekonwertować tekst /cyfry wejściowe (ciąg znaków), które będą zawierać dowolne znaki, ale chcę oddzielić liczby od znaków i zapisać j...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
5 odpowiedzi
Konwertuj liczbę całkowitą na zmienną
Usiłuję napisać funkcję, która konwertuje liczby całkowite na zmienne i pozostawia booleany i łańcuchy takie, jakie są. Zdefiniowałem następu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest możliwe, aby liczba całkowita otrzymywała tylko jeden numer zamiast dwóch?
Muszę być w stanie wprowadzić serię liczb całkowitych w tej samej linii, nie mogę zrobić z nich znaków, ponieważ muszę dodać liczby całkowite w...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak wstawić drukowanie liczb całkowitych z wiodącymi zerami?
Muszę więc zrobić trochę jak timer, a to musi być ciąg znaków i musi mieć 0, jeśli jest mniejsze niż dziesięć, tak jak 00,01,02 ... 09,10,11, wi...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekonwertować z liczby całkowitej na binarną w pliku standard_logic (bez wektora) w vhdl
Wprowadzam do siedmiosegmentowego wyświetlacza z zegara, ale wyjście z zegara jest teraz w liczbie całkowitej. jak przekonwertować go na plik bi...
spytał 2 miesiące temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
C ++: Jak uzyskać oddzielne cyfry numeru int za pomocą modulo?
Tworzę program, który ma zająć każdą cyfrę w numerze i umieścić go w oddzielnym elemencie tablicy. Na przykład, jeśli liczba wynosiła 327, a roz...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawdzić podstawowe relacje porządku liczb całkowitych w sympy?
Mam (prawdopodobnie stosunkowo duży) zestaw założeń dotyczących wielu liczb całkowitych , takich jak {x > -1, x < 5, x != 2, y > 0, x-...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
jak możesz dodać liczbę do podwójnego w szybkim
Staram się, aby aplikacja kalkulatora była szybka jako praktyka na moim kursie rozwoju IOS. dla tej aplikacji próbuję dodać liczbę do istniejące...
spytał 2 miesiące temu
9 głosów
1 odpowiedzi
Jaki jest domyślny typ całkowity w Rust?
Robiąc coś takiego: let mut sum = 5 + 10; Jaki jest dokładny typ sum? Czy jest to dowolny rozmiar, którego nie można przepełnić?      9...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Co powoduje, że StackoverFlowError w moim kodzie?
Muszę napisać dwie metody przywracania. Jeden z nich sprawdza wartości kandydatów, które muszą być wyliczone od ich najbardziej znaczących do na...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Łańcucha nie można przekonwertować na tablicę int i ASCII
Mam problem z kodem ASCII i tablic Morse'a.  Dopóki wiem, że casting jest poprawny ... Kod używa funkcji i castingu, aby podzielić każdy „000000...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekonwertować ciąg na liczbę całkowitą z parseInt?
Mam ten kod: public static void main(String[] args) { List<Valtozas> lista = new ArrayList<Valtozas>(); try {...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak porównać zwrot klasy z zmiennoprzecinkową lub całkowitą?
Chcę porównać __repr__ klasy z floatem lub liczbą całkowitą. class TestClass: def __init__(self, a = 5): self.a = a d...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Równomiernie rozłóż numer X na numer Y
Więc ... aby najlepiej opisać to, co chcę osiągnąć za pomocą JavaScript lub HTML5, postaram się zilustrować za pomocą przykładu: Powiedz, że...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak użyć pola z sql wybierz podkwerendę?
Próbuję wykonać kwerendę zaznaczającą, używając pola w podzapytaniu pochodzącym z głównego zapytania. Problem polega na tym, że pole w podkweren...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego moja liczba całkowita rośnie o 2 zamiast 1?
Robię zadanie Tower of Hanoi na zadanie domowe. Próbuję zwiększyć zmienną i o jeden za każdym razem, ale wzrasta ona o 2. Ponadto ciąg („[g] et,...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak sprawdzić, czy liczba całkowita jest sześcianem, czy nie w zwykłym seplenieniu?
Muszę zdefiniować funkcję seplenienia iscube, która przyjmuje liczbę całkowitą jako argument i zwraca T, jeśli n jest sześcianem, a w przeciwnym...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Lepszy sposób podziału listy liczb całkowitych na podstawie wartości i reguł
Celem jest podzielenie listy liczb całkowitych na podstawie sąsiadów każdego elementu, w oparciu o następujące zasady: (bieżąca /ogniskowa...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy int_least16_t może być aliasem int, a nie krótkim?
Ze standardu C99 widzę, że int_least16_t ma zagwarantowaną szerokość co najmniej 16 bitów.    7.18.1.2 Typy liczb całkowitych o minimalnej s...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
po co używać q = (i * 52429) >>> (16 + 3) zamiast q = i / 10 w liczbie całkowitej java?
W źródle Integer Javy użyj q = (i * 52429) > > > (16 + 3) zamiast q = i /10? na szybkość? static void getChars(int i, int index, char...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Odblaskowy wzór liczb w wierszach i kolumnach tabeli html przy użyciu pętli
Utknąłem, próbując użyć zagnieżdżonych pętli, aby utworzyć odblaskowy wzór z liczb. Próbowałem już, ale dane wyjściowe wyglądają tak: |0|1|...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Potrzebujesz rozwiązania rand_range dostarczającego tylko zmiennoprzecinkowe, a nie całkowite - GDScript
W przypadku projektu muszę skorzystać z generatora liczb losowych, aby dostarczyć losowe liczby w ramach losowania Fisher-Yates. Używam metod ra...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Elasticsearch w Pythonie. Jak uzyskać zamknięcie liczby całkowitej z wyszukiwania
Używam elasticsearch w dużej indeksowanej bazie danych. Jedno z zapytań wymaga znalezienia wartości całkowitej i ciągu znaków, takich jak: s =...
0 głosów
1 odpowiedzi
Elasticsearch w Pythonie. Jak uzyskać zamknięcie liczby całkowitej z wyszukiwania
Używam elasticsearch w dużej indeksowanej bazie danych. Jedno z zapytań wymaga znalezienia wartości całkowitej i ciągu znaków, takich jak: s =...
3 głosów
3 odpowiedzi
Jak przekonwertować dane bajtowe na liczbę całkowitą za pomocą Pythona?
Mam dane bajtowe: b'\xc4\x03\x00\x00\xe2\xecqv\x01'. Jak przekonwertować to na indeks typu indeksu według indeksu.      3 To zależy od te...
spytał 3 miesiące temu