Pytania oznaczone [groovy]

0 głosów
2 odpowiedzi
Groovy Code - Dopasowywanie pola za pomocą wyrażenia regularnego i generowanie pustej wartości, jeśli nie jest zgodne
Mam pole, które zostało utworzone na podstawie niektórych przeanalizowanych i sformatowanych danych. Jeśli wynik końcowy nie pasuje do określone...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wykonać skrypt Groovy w wydaniu: wykonuj tylko
Mam projekt maven, w którym kompilacja wydania została stworzona przez Jenkinsa z mvn -B release:prepare release:perform Pom zawiera skrypt...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jenkins: Odszyfrowywanie wszystkich haseł w pliku credentials.xml (za pośrednictwem konsoli wykonawczej Jenkins)
Jak odszyfrować wszystkie poświadczenia w pliku Jenkins credentials.xml za pomocą konsoli Jenkins, luzem? Mogę to zrobić jednym sekretem na r...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Groovy: Czytaj, a następnie zapisuj w procesie interaktywnym
Zaczynam myśleć, że brakuje mi umiejętności wyszukiwania. Próbuję znaleźć jakieś artykuły na temat tego, jak z Groovy, otworzyć proces intera...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zaimplementować aktywny parametr referencyjny Active Choice w Jenkins (walidacja danych wejściowych użytkownika)
Mam jedno wiadro s3, które zawiera trzy pliki a.txt b.txt c.txt Chcę sprawdzić poprawność tych treści za pomocą danych wprowadzonych...
1 głosów
3 odpowiedzi
Sprawdzanie, czy podany Ciąg jest prawidłową listą elementów
Chcę sprawdzić, czy łańcuch dostarczony przez użytkownika tworzy listę elementów oddzielonych przecinkami (int, ciągi, mieszane - nie ma znaczen...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nieosiągalny kod nie został oflagowany przez kompilator groovy
Instrukcja break po return'1' była nie oznaczona jako niedostępna przez groovy def x = '' switch(x) { case ['Front', 'Steer']: return...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy w Groovy można użyć zwrotu za string?
Próbuję uruchomić poniższy kod. Jednak używam return, to nie działa. Jeśli korzystam z println, działa. Muszę użyć return, ponieważ ta funkcja b...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uciekanie parametrów z białym znakiem w oknie dokowanym .withRun w deklaratywnym potoku Jenkinsa
Obecnie nie mogę się przekonać, jak poprawnie przekazać moje parametry z Jenkinsa, funkcji dokującej .withRun, wtyczki Jenkins Docker (szczególn...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak korzystać z widoków Micronaut, aby odesłać parametry i ustawić pamięć lokalną?
Próbuję użyć Micronaut Wyświetlenia adnotacji , aby odesłać kilka parametrów i ustaw pamięć lokalną, a następnie przekieruj. Użyłem znacznika s...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Kiedy używać println w jmeterze
Dodałem JSR223 PreProcessor w jmeterze dla jednego żądania i wybrany język to groovy (groovy 2.4.15 /silnik skryptów groovy2.0), więc chcę wydru...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę uzyskać niestandardowe odwołanie do źródła danych w Grails 2.4.X?
Muszę zapytać SQL z niestandardowego źródła danych wyszukiwania w Grails 2.4.5. Nie mogę używać projekcji, ponieważ SQL jest zbyt skomplikowany....
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Groovy: Zwracanie ciągu znaków z ukośnikiem powoduje wyjątek
Mam prosty skrypt, który działa i działa: println testReturn() String testReturn() { def str = /asdf/ return str } Jeśli jednak to...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Groovy: Convert Json to Text
Chciałbym przekonwertować poniższy zapis json na tekst za pomocą Groovy import groovy.json.* def js = """{ "title": { "titleid": "222",...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Zmienna pętli nad mapą w skrypcie Groovy
Mam mapę danych, które wyodrębniłem podczas skryptu potoku Groovy. W kolejnym etapie potoku chciałbym zapętlić dane i wstawić zmienne środowisko...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
GroovyShell i Binding.setVariable () dla obiektów wywoływanych
Eksperymentuję z dynamicznym tworzeniem zmiennych za pomocą GroovyShell i napotkałem problem. Najpierw działający kod: static def defVar(def g...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest możliwe skompilowanie i przetestowanie plików źródłowych Groovy dla Java 6 z Gradle 5?
W oparciu o wymagania klienta aktualnie utknąłem na Javie 6 i dlatego używam teraz Gradle 2.14.1. Aby móc uaktualnić Gradle do najnowszej wersji...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego ten kod groovy działa inaczej w skrypcie potoku jenkinsa
Mam fragment kodu, który działa doskonale we wszystkich znanych mi interpretatorach, w tym konsoli skryptów Jenkinsa. Mimo to ma dziwne zachowan...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Test Spock Data Driven kończy się niepowodzeniem z uaktualnieniem do wersji 2.5
Gdy zmienna w klauzuli where ma nazwę o tej samej nazwie w drugim teście, ale typy są różne, test oparty na danych próbuje rzucić go na niewłaśc...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Stopniowe publikowanie tylko wtedy, gdy jest to wydanie
Mam dwa repozytoria maven, jeden lokalny i jeden zewnętrzny. W moim lokalnym repozytorium opublikuję migawki i wydania. W zewnętrznym repozyt...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
3 odpowiedzi
Jak analizować datę, aby uzyskać ciąg w określonym formacie
Mam datę w formacie pon. 01 listopada 00:00:00 PDT 2010 Chcę format MM /rrrr. import java.text.SimpleDateFormat; import java.text.ParseExcep...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
W jaki sposób mogę wygenerować plik XML w interfejsie SOAP z excela wielu wierszy przy użyciu skryptu groovy?
Proszę dać mi znać, jak skonfigurować skrypt z Groovy in Soap UI. I jak mogę wygenerować XML z pliku Excela?      - 1 Witaj w Stackoverflo...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Skrypt Groovy dla zestawów strumieniowych do analizy ciągu około 1500 znaków
To jest dla zestawów strumieniowych, próbuję napisać skrypt groovy. Mam ciąg długości 1500 znaków. Brak ogranicznika. Wzór to pierwsze 4 znaki t...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Testowanie Spocka - zmienne uzyskujące wartość NULL od nowego operatora
Poniżej znajduje się mój kod testowy, def 'test write then update with commit after all operations parallely'() { given: def outputPat...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Groovy Meta Programming: Override Map invokeMethod
Mam javę Map<String,Object>, że mam dostęp za pomocą magicznego groovy'ego myMap.property1.nestedProperty1.nestedNestedProperty To je...
spytał 2 miesiące temu