Pytania oznaczone [graphql-js]

1 głosów
0 odpowiedzi
Elegancki sposób radzenia sobie z pionowymi i poziomymi obrazami w Gatsby
Piszę prostą aplikację Gatsby, która wyświetla zdjęcia, które przechowuję w S3. Zastanawiam się, czy istnieje elegancki sposób na robienie zdjęć...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Graphql | Klient Apollo | Jak zmienić zmienne w istniejącej subskrypcji?
Ustawiłem serwer Apollo i klienta z subskrypcjami. W podstawowej konfiguracji wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Do subskrypcji używam met...
1 głosów
0 odpowiedzi
Używanie @ nestjs / graphql do tworzenia zagnieżdżonych zapytań przy użyciu @ResolveProperty i @Resolvers
Odwołanie do przykładowego repo typu graphql w repozytorium NestJS tutaj Zastanawiam się, jak utworzyć dwie kolejne warstwy w zapytaniu. Ob...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak pisać dane zapytań i pobierania w Gsql reagują natywnie
//Otrzymuję wartość z innego ekranu i przechodzę tutaj pod numerem docketNumber tj. referenceNumber. W numerze referencyjnym nadchodzą dane, któ...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do argumentów pól z funkcji resolvera?
Mój najprostszy serwer GraphQL jest poniżej i problem - nie mogę uzyskać dostępu do parametru filtra, który przekazuję w zapytaniu const { Apo...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Kiedy używać REST zamiast GraphQL?
Rozumiem mentalny model GraphQL i jego zalety w stosunku do REST. Ale przeczytałem w wielu artykułach, że GraphQL nie jest srebrną kulą, która r...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Dowiedz się, czy wartość jest zdefiniowana jako Nullable lub NotNullable podczas rozwiązywania niestandardowego typu skalarnego
Tworzę niestandardowe typy skalarne, które zastępują wbudowane typy Int i Float. Chciałbym wiedzieć, czy schemat definiuje wartość jako zerową c...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Błędy Graphql / Apollo generują czasami dane: null czasami dane: {funkcja: null}
Konfiguruję testowanie mojego grafql. Robiąc to, zdaję sobie sprawę, że czasami obiekt danych na wyjściach błędów występuje w następujący sposób...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Resolver GraphQL dla elementu typu mającego wiele do wielu relacji
Konfiguruję serwer GraphQL Apollo i chcę zdefiniować przelicznik dla typu obiektu, który ma element zawierający tablicę danych opartą na relacji...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Przesyłaj pliki z aplikacji Angular 7 Web do serwera Apollo 2.0 GraphQL
Próbuję przesłać pliki za pomocą Angular Apollo jako Client i Apollo 2.0 jako Server. Zaufaj mi, próbowałem każdego samouczka, przykładu, któ...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zrobić zapytanie / mutację na nazwie typu parametrycznego w Graphql?
Obecnie pracuję nad portalem z wieloma firmami. Chcę mieć typ 'companyId_projects' dla każdej firmy w graphql. Ale jak mogę tworzyć zapytania, m...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
fragment nie może być rozpowszechniany tutaj jako obiekty typu „Zapytanie”
Wypróbowanie przekaźnika z reakcją i wpadłem na to dzisiaj. Oto co zrobiłem do tej pory. Zapytanie root: query { tasks { id taskN...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ponownie pobrać dane w response-apollo <Query /> z wartością z innego komponentu wejściowego?
Mam następny problem z react-apollo: są dwa składniki i oba znajdują się w zupełnie innych miejscach: <Search /> - proste wejście, któ...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
subscriptionsClient.subscribe nie jest funkcją
W tym przypadku próbuję uruchomić fikcyjną subskrypcję za pomocą subskrypcji graphql, a później zintegrować ją z moim kodem. Jednak nawet z mini...
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy przelicznik GraphQL wymusza pobieranie argumentów z obiektu nadrzędnego?
Jeśli mam 2 typy: User i Note z następującym schematem: query { getUser(userId: ID!): User } type User { userId: ID email: String...
spytał 5 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Napisz dynamiczny schemat zwracania tego samego wyniku w Graphql
Obecnie ten schemat działa poprawnie i daje wymagany wynik type Personal{ userId:String name: String email: String } type Co...
spytał 5 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Napisz dynamiczny schemat zwracania tego samego wyniku w Graphql
Obecnie ten schemat działa poprawnie i daje wymagany wynik type Personal{ userId:String name: String email: String } type Co...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak pozbyć się zbędnego obiektu opakowaniowego z wyniku mutacji?
Kiedy składam prośbę do mojego zaplecza poprzez taką mutację: mutation{ resetPasswordByToken(token:"my-token"){ id } } Otrzymuję od...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Użyj GraphQL, aby pobrać obiekt zawierający tablicę obiektów o różnych schematach
Próbuję napisać zapytanie, aby pobrać obiekt o właściwości linkedCards, który zawiera tablicę obiektów o różnych schematach. Mam 3 różne sche...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Co to jest parametr requestString podczas wywoływania metody graphql w graphql.js?
Pracuję za pośrednictwem graphql.org „Pierwsze kroki z GraphQL.js”. W samouczku metoda graphql zostaje wywołana w następujący sposób: graphql(...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można odczytać właściwości 'getRequest' z undefined - Relay
Próbuję wykonać moje pierwsze zapytanie o przekazanie. Zrobiłem npm run relay i npm run build. Wszystko działa dobrze, ale w konsoli otrzymuję b...
spytał 6 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Apollo Graphql Import Issue z dyrektywą cacheControl
Używam "graphql-import": "^0.7.1" Próbowałem dodać dyrektywę @cacheControl do mojego schematu graphql type Post @cacheControl(maxAge: 240)...
spytał 6 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dane najwyższego poziomu GraphQL w zagnieżdżonym obiekcie
Obecnie wysyłam zapytanie currentUser o city. query user { currentUser { city } } Jednak wymagania mojego frontonu wymagają city ja...
spytał 6 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać GraphQL enum do rozwiązywania ciągów znaków
Poprzednio wpisałem input KeyInput jako mode: String! i zamierzam zmienić typ z String! do niestandardowego wyliczenia. Mam wypróbowany nastę...
0 głosów
2 odpowiedzi
`ctx.prisma.status nie jest błędem funkcji, nawet jeśli jest zdefiniowany
Używam konfiguracji w „zbuduj aplikację” przewodnika dla początkujących, choć nieco zmodyfikowanego pod względem struktury katalogów. Otrzymu...
spytał 5 miesięcy temu