Pytania oznaczone [graphql]

1 głosów
1 odpowiedzi
Nie znaleziono strony GraphiQL 404
Na podstawie tego Shopify dokumentacja , próbuję wykonać to zapytanie GraphQL: query getDiscount($code: DiscountCodeSortKeys) { priceRules(...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Graphql nie akceptuje kluczy z cudzysłowami
Próbuję zaakceptować tablicę obiektów jako dane wejściowe klienta, ale graphql odrzuca go z powodu formatu. {"query': "mutation{updateDetails(...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
** SOLVED ** GraphQL / Apollo częściowa aktualizacja wysyła pełny blok obiektów z wartością null
Hej ludzie właśnie dostałem jakiś problem. Na placu zabaw wszystko działa dobrze, ale w aplikacji wysyła wszystkie obiekty z pustymi polami poza...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak iterować dane z pliku JSON w VueJS / Gridsome za pomocą GraphQL?
Wchodzę w stopy VueJS /Gridsome i próbuję stworzyć prostą stronę, aby zacząć. To, co chcę zrobić, to przechowywać wszystkie moje dane lokalnie w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Właściwy sposób na OSUSZANIE wielu lambd w mutacji GraphQL
Próbuję wziąć kilka lambd, które robią to samo, i wysuszyć je, przerywając metodę. Kod, o którym mowa, znajduje się w module /klasie i zapomniał...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Konwertowanie .NET Enum na GraphQL EnumerationGraphType
Jak przekonwertować wyliczenie na EnumerationGraphType, którego używa GraphQL? Oto przykład ilustrujący to, o czym mówię: public enum MeetingS...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
uruchamianie wykresu prisma nexus na żądanie dokera do http: // localhost: 4466 / failed,
Próbuję uruchomić pryzmat Graphql z nexusem, wykonując ten samouczek krok po kroku. https: //www .prisma.io /docs /get-started /03-build-graphq...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Wordpress Gatsby - Jak uzyskać dostęp do treści relacji ACF w Graphql lub w inny sposób
Używanie gatsby-source-wordpress Mam typ treści o nazwie „student”, który ma pole relacji ACF, które łączy z typem treści „posty”. Chcę pokazać...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Historia zatwierdzania zapytań GraphQL w zakresie 2 zatwierdzeń
Próbuję uzyskać listę wszystkich zatwierdzeń między 2 podanymi kursorami. Próbowałem użyć przed i po argumencie historii ref(qualifiedName:...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Elegancki sposób radzenia sobie z pionowymi i poziomymi obrazami w Gatsby
Piszę prostą aplikację Gatsby, która wyświetla zdjęcia, które przechowuję w S3. Zastanawiam się, czy istnieje elegancki sposób na robienie zdjęć...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać „Data ostatniej aktualizacji” wpisu na blogu w GATSBY.js
Cześć, nie jestem dev, więc pytanie będzie łatwe dla was. Użyłem startera z witryny Gatsby. Blog działa idealnie, ale muszę podać OSTATNI ZAKTUA...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Korzystanie z usługi graphql w aplikacji desktopowej, która „podąża” za MVVM i DDD
Mamy aplikację desktopową WPF, która używa wzorca MVVM i DDD (powiedzmy, że przynajmniej moje klasy modeli przechowują dane nazwane przez jednos...
0 głosów
1 odpowiedzi
Konfiguracja GraphiQL dla punktu końcowego AWS App Sync z uwierzytelnianiem tokenu AWS
Próbuję nauczyć się GraphQL i utworzyłem usługę aplikacji Sync w AWS, używam aplikacji klienta GraphiQL (Playground) i nie mogę uzyskać poprawne...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
String vs Array w GraphQL Argumenty Enum
Jak zdefiniować Enum String lub Array w GraphQL? Zgodnie z API GitHub GraphQL ( https://developer.github.com/v4/explorer/), { securityVul...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Eksportuj stan AppSync / config?
Korzystam z CloudFormation, aby zachować moje API AppSync w kontroli źródła, dzięki czemu jest ono powtarzalne i sprawdzane w repozytorium. Prob...
0 głosów
0 odpowiedzi
nie można uzyskać identyfikatora artykułu - createPages
Próbuję tworzyć nowe strony i wyświetlać powiązane dane na podstawie identyfikatora artykułu. Ale mam problemy. W tej chwili tworzę slug /id, kt...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekazywać dane z GraphQL w komponencie React
Mam komponent Billboard, który jest importowany na mojej stronie domowej w następujący sposób: <Billboard id="successful_network_ebook_bill...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak rozwiązać grafen. Typ Unii?
Chcę utworzyć typ UnionType (grafen.Union) dwóch istniejących typów (FirstType i SecondType) i być w stanie rozwiązać zapytanie tego typu unii....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Relay Modern: usuń rekord w optimisticUpdater
W mojej aplikacji mam mutation, w którym chcę użyć optimisticUpdater, aby zaktualizować widok przed odpowiedzią serwera. W tym celu muszę usunąć...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak możemy obsługiwać zagnieżdżone zapytania podczas korzystania z subskrypcji Graphql
Próbuję użyć subskrypcji Graphql, aby subskrybować nowe tweety, które inni użytkownicy mogą tworzyć, gdy jestem na ekranie głównym. Zawsze zwrac...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Używanie @ nestjs / graphql do tworzenia zagnieżdżonych zapytań przy użyciu @ResolveProperty i @Resolvers
Odwołanie do przykładowego repo typu graphql w repozytorium NestJS tutaj Zastanawiam się, jak utworzyć dwie kolejne warstwy w zapytaniu. Ob...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Reaguj, nie przekazując nagłówka autoryzacji do interfejsu API szyny
Używam frontendu React z backendem graficznym API rails dla projektu SaaS z mieszkaniem. Muszę pobrać token autoryzacji z request.env, aby móc d...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
W jaki sposób mutacja GraphQL kojarzy się z typem
Po skonfigurowaniu schematu w następujący sposób: type Mutation { createUser(data: CreateUserInput!): User! } type User { id: ID!...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do danych mutacji ze składnika?
W ten sposób rozszerzam mój komponent: const ComponentWithMutation = graphql(GQL_MUTATION_ACTIVATE, { options: (props) => ({...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problem z używaniem Relay QueryRenderer do wyświetlania captcha w reduxform
Tworzę captcha dla mojego projektu. Otrzymuję obraz captcha i klucz captcha z Graphql przy użyciu QueryRenderer. Problem polega na tym, że muszę...
spytał 4 miesiące temu