Pytania oznaczone [google-apps-script]

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak poprosić o autoryzację wymaganego skryptu w Open Google Apps Script
Próbuję skonfigurować plik szablonu ze skryptem, który wymaga autoryzacji za każdym razem, gdy plik jest duplikowany. Chciałbym, aby autoryzacja...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Przesyłanie na inny arkusz z warunkami
Potrzebuję pomocy przy moim projekcie. Celem gry końcowej jest wybranie komórek przez użytkownika z rzędu, a następnie użycie przycisku do przes...
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy rozwijany tekst sprawdzania poprawności może różnić się od wartości wynikowej w komórce?
Próbuję wymyślić kreatywny sposób, w jaki komórka Arkuszy Google udostępnia rozwijane menu zawierające więcej tekstu niż wynikowa wartość komórk...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aktualizuj wartość w drugim arkuszu
Konfiguruję arkusz kalkulacyjny budżetowania przy użyciu arkuszy google. Napisałem kod, dzięki czemu po zaktualizowaniu mojego budżetu na arkusz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak skopiować adres URL arkusza kalkulacyjnego do arkusza śledzenia w innym arkuszu google po jego automatycznym utworzeniu
Mój kod automatycznie tworzy arkusz google specyficzny dla użytkownika po dodaniu nowego wpisu w wierszu. Chcę, aby następnie skopiować i wkleić...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Po wywołaniu edycji dla funkcji wysyłania wiadomości e-mail
Próbuję utworzyć skrypt i /lub wyzwalacz, który wyśle ​​wiadomość e-mail do małej grupy użytkowników za każdym razem, gdy wartość zostanie wprow...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zmiana koloru szablonu Slajd za pomocą skryptu aplikacji
Mam utworzony szablon slajdów, w którym wiele zespołów będzie używać do tworzenia arkusza informacyjnego o ich odpowiednim procesie. Ta treść ma...
0 głosów
0 odpowiedzi
arkusze google UiApi do przesyłania plików skryptowych htmlservice
Mam problem, ponieważ Google nie obsługuje już UIapi, nie mogę użyć poniższego kodu. Czy ktoś może mi w tym pomóc i ponownie edytować do usługi...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dodać ikonę do niestandardowego elementu menu?
Kiedy dodaję niestandardowy element menu, pojawia się on z pustym miejscem i wygląda na to, że mogę dodać tam ikonę, ale nie mam pojęcia, jak to...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego ten skrypt nie zbiera wszystkich wiadomości e-mail?
Mam skrypt aplikacji Google, który zbiera informacje o wiadomościach Gmail, a następnie wkleja je do arkusza google. Problem polega na tym, że n...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jakie dane wejściowe są używane przez Google do rozpoznawania aktywności za pomocą API na urządzeniu mobilnym?
Chcę używać interfejsu API rozpoznawania aktywności Google do wykrywania aktywności moich użytkowników, ale obawiam się o prywatność i dane prze...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Oświadczenie Google Script IF dla tekstu
Muszę napisać instrukcję IF Skrypty Google, ale dla TEKSTU nie wartości liczbowe. Jeśli komórka x zawiera „Tak”, to y else z. Mały problem ze...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Obiekty z cudzysłowami i bez nich
Edytuj: używając skryptu aplikacji google, są to obiekty, które są przekazywane z powrotem z ich funkcji. Kiedy mówię logowany, mam na myśli wyn...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ustaw ochronę arkusza, aby wyświetlać tylko osoby uruchamiające skrypt
Chcę, aby niektóre arkusze Google w arkuszu kalkulacyjnym były wyświetlane tylko po uruchomieniu skryptu przez użytkownika. Czy to możliwe? P...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić, aby uruchamiał asynchronicznie, więc każda linia otrzyma losowy czas, kiedy powinna być wykonana, będzie jeszcze lepsza
funkcja updateList () {var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet (); var sheet = ss.getSheetByName ("Request"); var responseSheet = ss.getShe...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Arkusze Google - skrypt do przenoszenia wierszy na inną kartę w zależności od słowa kluczowego
Pracowałem nad arkuszem google, który odbiera formularz. Po przesłaniu zgłoszenia potrzebuję skryptu, aby przenieść wiersze danych na różne kart...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Prześlij wiadomość e-mail z MailApp zamiast GmailApp
Przekazuj wiadomości e-mail za pomocą MailApp zamiast GmailApp, aby zachować emotikony. Mamy filtr do oznaczania e-maili, które chcemy przeka...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Przesyłanie do innego arkusza odpowiadającego określonej komórce
Potrzebuję dodatkowej pomocy przy moim projekcie. Celem gry końcowej jest wybranie komórek przez użytkownika z rzędu, a następnie użycie przycis...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zapętlanie wierszy, pobieranie wartości i dodawanie do sumy na innym arkuszu
Tak więc jestem zakłopotany w Arkuszach Google. Arkusz 'Kalkulator cen' Ilość ma pozycje kupione i sprzedane w kolumnie A, podzielone na 2 na...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Skrypt funkcji w Arkuszach kalkulacyjnych Google jest zbyt wolny
Otrzymałem ten kod, aby dodać go do numeru w komórce z arkusza kalkulacyjnego Google, ale wykonanie tego zajmuje zbyt dużo czasu, na przykład śr...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ustawianie szerokości i wysokości tabel za pomocą skryptu aplikacji Google Slides
Używam skryptu Google Apps do manipulowania plikiem slajdów. Chcę utworzyć tabelę na slajdzie i ustawić wysokość /szerokość wiersza /kolumny, ko...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Skrypt Gmaila do tworzenia i usuwania etykiet nie działa
Od kilku lat korzystam ze skryptu uruchamianego codziennie, który manipuluje etykietami Gmaila w celu zapewnienia funkcjonalności drzemki. Nie z...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można wywołać SpreadsheetApp.getUi () z tego kontekstu, ale nie używać getUi na wyzwalaczu opartym na czasie
Próbuję uruchomić funkcję każdej nocy, która sprawdza listę dat i działa, jeśli stwierdzi, że data minęła, a wszystkie pola wyboru w tym wierszu...
spytał 2 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
jak złamać wszystkie linki zewnętrzne w arkuszach google i zapisać wartości tylko kopię zapasową z datą jako nazwą pliku automatycznie?
Jak złamać wszystkie linki zewnętrzne w arkuszach google i zapisać /zarchiwizować wartości tylko kopię zapasową z datą jako nazwą pliku automaty...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobieranie aplikacji skryptowych z aplikacji Google jako funkcji?
Czy skrypt aplikacji Google ma funkcję „pobierania jako” (.docx, zwykły tekst, .pdf itp.)? Nie mogę znaleźć żadnego odniesienia do jednego, ale...
spytał 2 miesiące temu