Pytania oznaczone [git]

0 głosów
0 odpowiedzi
Folder „node_modules” jest dodawany przez git nawet z plikiem .gitignore z szablonem Node
Mam aplikację Node, dla której dodałem plik .gitignore z szablonem dla węzła. Ale nawet z plikiem .gitignore folder node_module nadal jest zatwi...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Prawidłowe tworzenie repozytoriów git na serwerze
Zalogowałem się na serwer i utworzyłem repo za pomocą poleceń: mkdir project.git cd project.git git init --bare Na moim komputerze lokalnym...
git
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
plik jest zbyt dużym plikiem podczas porównywania zmian w pliku - kodek
Podczas porównywania zmian w pliku z zakładki zmiany żądania ściągnięcia pokazuje mi ten błąd Błąd Różnicy nie można wyświetlić. Albo pojedyn...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Folder w .gitignore jest nadal w repo [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Usuń katalog ze zdalnego repozytorium po dodaniu ich do .gitignore             ...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Czy w obiegu roboczym GitFlow dozwolone jest bezpośrednie zaangażowanie w gałąź master?
Czy bezpośrednie zatwierdzenie w gałęzi głównej jest dozwolone w przepływie pracy GitFlow lub czy gałąź główna powinna zawierać tylko zatwierdze...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Nazwa wtyczki / rozszerzenia git, aby dodać liczby do wyników git
Niedawno musiałem wytrzeć mój komputer i straciłem część konfiguracji, którą tam miałem. Brakuje mi wtyczki /ulepszenia, które miałem w git,...
git
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Rozbuduj gałąź funkcji git
Próbuję ponownie ustawić bazę gałęzi. Utworzyłem nazwę gałęzi funkcji „funkcja /zadanie1” z „rozwijaj”. Po dokonaniu zmian w gałęzi funkcji i...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Scal tylko ostatnie zatwierdzenie z gałęzi do mastera
Zrobiłem repozytorium testowe używając poniższych poleceń mkdir test-repo cd test-repo/ git init Zrobiłem plik w katalogu i zatwierdziłem z...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Git nie może klonować repo
Próbuję sklonować repozytorium z GitHub, ale otrzymuję komunikat o błędzie: fatal: unable to access 'https://github.com/some/thing.git/': Rece...
git
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zignoruj ​​pojedynczy folder podczas klonowania git
Próbuję pobrać aplikację ios z Bit-Bucket i próbuję sklonować repo, ale zajmuje to zbyt dużo czasu, ponieważ pliki POD zostały tam zatwierdzone...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak automatycznie zwiększyć wersję poprawki po naprawieniu błędu za pomocą gitversion
Podsumowanie Przygotowuję nowy projekt i chciałem użyć GitVersion do obliczenia aktualnej wersji mojej aplikacji. Potrzebuję wersjonowania se...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
git nie jest w stanie sklonować sieci LAN za pomocą `git daemon`
Próbowałem sklonować repo z innego komputera z systemem Windows przez sieć LAN. Inny post o fatal: read error: Invalid argument nie dał mi żadny...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Git: uruchom skrypt sprawdzania poprawności z wersją przed i po każdym zmodyfikowanym pliku w zatwierdzeniu lub kopii roboczej
Po przeprowadzeniu obszernych modyfikacji, chciałbym uruchomić skrypt sprawdzania poprawności, aby upewnić się, że zmiany są poprawne: zmiany ni...
git
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń i zastąp repozytorium produkcyjne git
Muszę zamienić repozytorium git na stronie produkcyjnej. Pracowałem nad lustrzanym repozytorium git, które ma oddziały produkcyjne i produkcyjne...
spytał 8 miesięcy temu
4 głosów
1 odpowiedzi
Kontrola wersji dla zestawu danych do uczenia maszynowego z dużą ilością obrazów?
Zaczynamy używać dvc z gitem, aby kontrolować wersjonowanie projektów uczenia maszynowego. Do zdalnego przechowywania dvc używamy magazynu w c...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Czym jest domena instancji Gitlab?
Próbuję sprawdzić, czy mój klucz SSH został poprawnie dodany, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w połowie strony tutaj .   ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ładunek publikuje nie ignoruje plików w .gitignore
» cargo publish Updating crates.io index warning: manifest has no license, license-file, documentation, homepage or repository. See https://d...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Przetwarza się tylko trochę wyjścia git po przesłaniu do sed
Chcę dodać tag przed każdym wierszem polecenia git checkout. www [master] % git checkout master --progress | sed -e "s/^/[tag] -- /" Already o...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Git pchnął, ale kiedy pociągam, nie ciągnie go jako projektu
Stworzyłem projekt maven w eclipse i pchnąłem go do odległej gałęzi. Kiedy wyciągnąłem go z innego komputera, nie otrzymałem go jako projektu, m...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Usuń pierwsze zatwierdzenie w repo
Zapisałem kilka danych uwierzytelniających w pierwszym zatwierdzeniu repo, tutaj jest git log dane wyjściowe: commit 7958f03d51b0c3852bffc43bd...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Git kopiuje plik z innej gałęzi bez jego przemieszczania
Mam found , jak możesz skopiować plik hurtowy z jednej gałęzi do drugiej:    Edytuj , jeśli uważasz, że to pytanie jest duplikatem to , pr...
git
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Skasowana baza danych git usunięta przez nas
Mam plik o nazwie a.java, który zmodyfikowałem. W międzyczasie, zanim pchnę moje zmiany do master, inny programista usunął ten plik (zasadnic...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
czy można zmienić datę zatwierdzenia git na dowolną datę, która jest za daleko?
Wiem o GIT_AUTHOR_DATE i GIT_COMMITTER_DATE i wszystkich metodach, które pomagają nam zmienić datę zatwierdzenia git i na przykład chcę zmienić...
git
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na odzwierciedlenie innego mistrza repo tylko w gałęzi innej niż master?
Mam dwa repo - repo 1 i repo 2, a repo 1 ma dwie gałęzie - gałąź master i gałąź 1. Chcę być w stanie odzwierciedlać gałąź master repo 2 tylko do...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Twórz repozytoria w Bitbucket
Mam poniższą strukturę projektów i repozytoriów: Project 1: --Repository 1 --Repository 2 -- -- -- --Repository 5 Project 2: --Reposi...
spytał 8 miesięcy temu