Pytania oznaczone [function]

0 głosów
1 odpowiedzi
Kliknięcie przycisku nie działa - React
Używam komponentu o nazwie „Modal”, który chcę uczynić globalnym, aby móc go używać w dowolnym innym komponencie. Modal będzie używany we wszyst...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dynamicznie aktualizuj funkcje, dodając nowy argument do funkcji głębokiej
Muszę dodać argument do głębokiej funkcji używanej przez inne funkcje, które są używane przez inne funkcje. Bardzo chciałbym zaktualizować tę fu...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego funkcje są pomijane bez czytania?
Próbuję napisać kod, aby otworzył plik (pracownik i korzyści), a następnie wyświetlił je, gdy zostanie zapytany na początku. Mogę to zrobić, ale...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
błąd kompilacji, Sub lub funkcja niezdefiniowana
Obecnie realizuję projekt dla mojej firmy, aby wyróżnić anomalie w zamówieniach, napisałem ten kod VBA w celu porównania statusu zamówień i różn...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak wymienić tylko zmienne, które zostały ocenione?
Używając ls() w funkcji, wyświetla argumenty funkcji, nawet jeśli nie zostały jeszcze ocenione (nawet jeśli nie występują w wywołaniu bez wartoś...
spytał 8 miesięcy temu
-6 głosów
0 odpowiedzi
Jak wywołać funkcję java, która ma parametr wejściowy String z FreeMarker [zamknięte]
Chcę wiedzieć, jak przekazać parametr string do funkcji java za pomocą pliku szablonu znacznika pliku. Na przykład mam klasę java, aw freemarker...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pętla poprzez tablicę identyfikatorów numerycznych
W SQL PostgreSQL mam kolumnę, w której dane przychodzą jako tablica. Ta tablica zawiera sekwencje wielowymiarowe zdarzeń wielowymiarowych. Wystę...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak używać funkcji do przełączania obrazu na inny obraz (używając losowego)
Więc jestem początkującym koderem tworzącym grę, która ma losowe Skały rozmieszczone w kontenerze. Klikając te skały, pojawia się losowy klejnot...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę zapobiec resetowaniu totalCalc?
Tworzę program do obliczania najbardziej efektywnej ilości zmian, którą użytkownik podaje, gdy użytkownik wprowadzi określoną wartość w dolarach...
spytał 8 miesięcy temu
-4 głosów
3 odpowiedzi
Funkcje Javascript - rozszyfrowanie dokumentacji dotyczącej podstawowych funkcji
Staram się uczyć javascript od lat. Zrobiłem co najmniej 10 obozów kodowych, kursów udemy i kilka sesji weekendowych. Nadal nie mam odpowiedzi n...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
3 odpowiedzi
Dlaczego nie str! = Działa „cześć” i „do widzenia”?
Próbuję zamknąć funkcję „do”, jeśli wprowadzono ciągi „hello” lub „goodbye” , ta funkcja działa tylko dla „hello”, ale nie „goodbye”. Czy ktoś...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zrobić wykres konturowy funkcji warunkowej z dwiema zmiennymi?
Chcę zrobić wykres konturowy funkcji warunkowej, ale pojawia się błąd. Oto kod: from math import * import matplotlib.pyplot as plt import nump...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Argumenty porządku w metodzie kontrolera
Załóżmy, że mamy następującą trasę w Laravel: Route::get('/blog/{id}/{slug}', ['as' => 'blog', 'uses' => 'Front\PostController@single'])...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Funkcja uruchamiania Pythona równolegle do kodu głównego
Mam następujący kod (Python 3.7 na Windows 64bit): from time import sleep import time from multiprocessing import Process ### function ### de...
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić błąd „Nieobsługiwany wyjątek” podczas montażu?
Napisałem funkcję, która określa, czy wartość jest liczbą pierwszą, czy nie pierwszą. Ale kiedy wracam z funkcji, pojawia się błąd. Komunikat o...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Python: jak drukować wartości w kolumnach podczas wywoływania wielu funkcji?
Jestem bardzo nowy w Pythonie, muszę przetestować 5 algorytmów i wydrukować wynik używając Pythona sformatowanego w kolumnach. Zobacz załącznik....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego napotykam błąd agregacji wielu funkcji
Próbuję użyć funkcji agregującej do niektórych predefiniowanych funkcji, funkcja agregująca akceptuje tylko jedną z nich, ale gdy wyciszę wszyst...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zastosuj funkcję nad zagnieżdżoną listą wielu zmiennych za pomocą lapply
Mam funkcję, która przyjmuje postać myfun<-function(Year, ID, Species, Abundance, resamps) {do something} „resamps” oznacza ponowne pró...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Javascript: czy parametry mogą być czymkolwiek?
Trudno mi znaleźć informacje na ten temat: czy parametry skryptu Java mogą być czymkolwiek? Na przykład wiem, że parametr funkcji może być inną...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego nie mogę użyć indexPath.row w funkcji IBAction dla przycisku w komórce tablewView? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   swift: jak pobierz indexpath.row, gdy przycisk w komórce jest puknięty?        ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
jak używać funkcji, gdy strona jest dynamicznie przeładowywana
Do sortowania tabeli używam tabelki jak poniżej: <div class="dynamic-content"> <table> <!-- code goes here -->...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zastąpić dopasowanie funkcją w wyrażeniu regularnym w Pythonie
Próbuję lepiej zrozumieć, w jaki sposób funkcje lambda i regex pasują do pracy w Pythonie. W tym celu zastępuję lambdę nazwaną funkcją. Mimo...
0 głosów
1 odpowiedzi
Python 3.x - Jak zwrócić wartość z funkcji wymagającej argumentów
Zacznę od stwierdzenia, że ​​nie jestem programistą i jest to pierwszy post na forum, który robię w StackOverflow. Próbuję znaleźć sposób na zwr...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Parametryzacja funkcji zwrotnej
Stworzyłem słownik, który ma funkcję przechodzenia, która odbiera wywołanie zwrotne dla każdego węzła, który przechodzi. Podpis: void trave...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Javascript: słownik funkcji; jedna funkcja w słowniku nazywa się inną
Mam słownik funkcji, które są zasadniczo różnymi wywołaniami API, których używam do odbierania danych (w obietnicach). Sposób, w jaki mój interf...
spytał 8 miesięcy temu