Pytania oznaczone [flutter]

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zmienić wysokość ciała Rusztowania w Trzepotaniu
Używam niestandardowego BottomAppBar, który ma znacznie większą wysokość niż normalny, ciało rusztowania dostosowuje jego wysokość do normalnego...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak pobrać ByteData z pliku
Chcę przekonwertować File na obiekt ByteData w trzepotaniu. Coś w tym stylu: import 'dart:io'; File file = getSomeCorrectFile(); //This file i...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Flutter - Dziwne zachowanie dla bottomNavigationBar i PageView
Mam widżet nadrzędny i 3 widżety dla dzieci zarządzane wspólnie przez bottomNavigationBar i PageView. Dane wprowadzone w widgecie dziecięcym...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Sprawdzanie poprawności pola daty w trzepotaniu z danymi boolowskimi
Próbuję zweryfikować pole daty w Flutter, ale ciągle otrzymuję ten błąd: Następujące stwierdzenie zostało rzucone podczas obsługi gestu: I /f...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Flutter: odtwarzanie wideo na liścieWidok na przewijanie
Jak mogę utworzyć podgląd listy filmów, które nie odtwarzają się podczas przewijania listy, ale grają, gdy wideo jest ostre, jak w przypadku nie...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Czy można pisać aplikacje Flutter za pomocą JavaScript ES6?
Czy byłoby możliwe pisanie aplikacji Flutter za pomocą JavaScript ES6 (lub innej wersji) zamiast korzystania z Dart?      1 Nie sądzę. Tra...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wybrać pojedynczy kontakt z kontaktów w trzepotaniu
Utknąłem w tym problemie. Jak wybrać i pobrać dane z kontaktu w trzepotaniu? Proszę o pomoc.      0 1 odpowiedzi                           ...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
4 odpowiedzi
Flutter - Custom Widget - Jak uzyskać wartość z
To prosty przykład problemu, który mam. Biorąc pod uwagę następujący przykład, jak mogę uzyskać wartość „licznika” spoza klasy? class Counter...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nieokreślona nazwa „kontekstu” nawigatora w Navigator.push
mówi Niezdefiniowana nazwa „kontekst” w Navigator.push. Jeśli umieściłem kontekst w Navigator.push, mówi, że kontekst jest nazwą niezdefiniowaną...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
firebase_messaging jak usunąć powiadomienie?
Używam firebase_messaging Gdy nadejdzie powiadomienie, wyświetlam okno dialogowe alarmu. Poniżej znajduje się mój kod. showNotification(Buil...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
jak zrobić dynamiczny wykres w trzepotaniu?
Witam Próbowałem stworzyć prosty wykres w trzepotaniu z datą w osi xi danymi w osi Y. Po naciśnięciu przycisku dane zwiększają się na bieżącą da...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Występujący wyjątek Klasa „UserSite” nie ma metody instancji „[]”
Kiedy próbuję umieścić dane w menu rozwijanym, pokazuje ono ślad stosu    Klasa „UserSite” nie ma metody instancji „[]”.       I /flutter (44...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak znaleźć pozycję TapGestureRecognizer?
Używam TextSpan, którego właściwość recognizer jest ustawiona na TapGestureRecognizer, chciałem zapytać, jak mogę uzyskać jej pozycję globalną i...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak radzić sobie ze złożonymi odpowiedziami API na tworzenie kart w Flutter?
Jestem bardzo nowy w Flutter i teraz tworzę aplikację, która wyświetla listę restauracji. Mam punkt końcowy API, który zwraca dane JSON. Oto: h...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak zmienić Iconbutton po kliknięciu na inny przycisk Iconbutton
Chcę zmienić ikonę na przycisku IconButton po kliknięciu, a następnie przesuwać suwak. tak jak to po kliknięciu widoku listy - przesuwa się w gó...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Unikaj przepełnienia pikseli w animowanym kontenerze
Mam ten AnimatedContainer, który zaczyna się zaokrąglonym kształtem, a następnie zmienia stan, staje się prostokątem. Z początku ma wewnątrz wyś...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Składnia konstruktora Colon w Dart
class X extends Y { X(int a, int b) : super(a,b); } Czy ktoś może mi wyjaśnić znaczenie składni dwukropka :?      1 patrz rzutka. dev...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dart generuje zdarzenia strumieniowe z innego odbiornika strumienia
Mam funkcję generującą stream określonych zdarzeń. Teraz mam strumień pochodzący z usługi pamięci masowej, który ma swoje własne wydarzenia. Pos...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak sprawić, by sliverpersistantheader unosił się tak jak sliverappbar przy użyciu konfiguracji snap?
Próbuję zaimplementować niestandardowy pasek aplikacji za pomocą nagłówka sliverpersistant w trzepotaniu. Chcę, aby działał jak sliverappbar, al...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Format trzepotania Pora dnia z selektora czasu
Próbuję sformatować wybrany czas z funkcji wyboru czasu w mojej aplikacji trzepotania. Nie wiem dlaczego, ale okazuje się to trudniejsze niż pow...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Flutter GridView z nagłówkiem
Jak utworzyć widok siatki z przewijanym paskiem narzędzi w FLUTTER. Znalazłem widok listy z nagłówkiem ListViewWithHeader . Ale potrzebuję Grid...
0 głosów
1 odpowiedzi
Flutter - pobierz tekst ListView, aby wkleić go na TextField na innym pliku dart
obraz main.dart homeview.dart Mam problem Mam tutaj 2 różne pliki dart, main.dart i homeview.dart Tutaj celowo utworzyłem niestandardowe...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Wyświetl elementy na liście zawierającej określoną nazwę - trzepotanie
Na tej liście chcę wyświetlić wszystkie elementy, które zawierają tę konkretną nazwę. Elementy mojej listy: ['US', 'SG', 'US'] print(list.c...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak rozwiązać błąd sieci w trzepoczącej autoryzacji firebase?
Otrzymuję tę wiadomość za każdym razem, gdy próbuję się zarejestrować lub zalogować w mojej aplikacji. Używam autoryzacji firebase. I /flutte...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Wiersz trzepotania przewyższa listę
Mam listę, którą mapuję: List<Widget> names = post.names .map( (c) => new Padding( padding: E...
spytał 4 miesiące temu