Pytania oznaczone [flask]

1 głosów
0 odpowiedzi
TypError: obiekt „moduł” nie jest wywoływalny Flask JWT
Pracuję na serwerze Flask, gdzie mamy trasę do sprawdzenia poprawności tokenu JWT użytkownika przy użyciu biblioteki flask-jwt-extended . Oto j...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
uWSGI + nginx + Flask: Witryna nie jest dostępna
Około miesiąc temu skończyłem konfigurować serwer AWS EC2 Ubuntu 18.04, aby uruchomić moją aplikację Flask. Od tego czasu rozwijam i testuję lok...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
0 odpowiedzi
Flask CSRF Protection ustawia nieprawidłowy Set-Cookie na nagłówkach odpowiedzi
Tworzę katalog produktów przy użyciu uwierzytelniania Flask i Firebase. Śledzę ich dokumenty dotyczące konfigurowania zarówno klienta, jak i ser...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zrezygnuj z kolumn modelu przed serializacją
Używam Flask, Flask-SqlAlchemy, Flask-Marshmallow i Marshmallow-SqlAlchemy wśród innych struktur do tworzenia aplikacji. Mam na przykład następu...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie niechcianego znaku ucieczki w JSON za pomocą Python's Flask i jsonpickle
from flask import Flask, request, abort from flask_restful import Api, Resource import jsonpickle app = Flask(__name__) api = Api(app) user_dic...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Muszę wyprowadzić to wyjście formate na serwer WWW za pomocą kolby
Moje dane wyjściowe z kodu Pythona wyglądają tak:
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawdzić pole DWForms dla spacji?
Używam Python3.6 z Flask i WTForms. Mam kilka walidacji formularzy, które działają, ale ten, który sprawdza nazwę użytkownika dla spacji, nie dz...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
D3.js renderuje i przekierowuje do innego HTML poprzez Flask po kliknięciu
Próbuję wyrenderować kod HTML, klikając określone obszary mojego wykresu D3.js. Jednak return render_template(...) nie wydaje się przekierowywać...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać sesje w bazie danych Postgres?
W jednym z naszych nowych projektów chcemy przechowywać dane sesji w bazie danych PostgreSQL. Znalazłem w Internecie kilka fragmentów kodu, a...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak dynamicznie ustawić obraz tła w Jinja2?
Buduję moją osobistą stronę internetową, która wymaga ustawienia tła. Mogę to zrobić w następujący sposób. <header class="masthead" style=...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę utworzyć folder szablonów jako folder główny na kolbę?
Chciałbym, aby moja struktura folderów dla Flask była main_folder app.py (Flask script) index.html zamiast zwykłego main_folder...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
jQuery do przesyłania i renderowania szablonu
Wysłałem dane na serwer za pomocą posta w javascript. Na serwerze obsługuje dane i zwraca szablon HTML. Jak mogę otworzyć ten szablon w nowym ok...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wysyłanie słownika z JS do Flask przez AJAX [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak wykonać POST tablicy obiektów z $.ajax (jQuery lub Zepto)                 ...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Potrzebuję pomocy, ponieważ mam problem z aktualizacją informacji przez żądanie GET bez odświeżania strony przy użyciu ajax [closed]
Czy jest sposób, w jaki mogę śledzić zmienną i aktualizować odpowiednio, a może prawo funkcji setInterval () do aktualizowania listy co 2 sekund...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przetwarzanie danych POST json w aplikacji kolby Pythona na platformie Azure
Mam zainstalowaną podstawową aplikację pythonową na platformie Azure, którą próbuję przetworzyć na dane json, które wysyłam do niej za pośrednic...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Skuteczne aktualizowanie danych Bokeh w aplikacji Flask
Renderuję figurkę Bokeh, używając funkcji komponentów Bokeh na mojej trasie w aplikacji Flask. script, div = components(layout) Mam jeszcze...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja kolby zgłasza „błąd formatu wykonywalnego” podczas uruchamiania z debug = True
Śledzę kilka samouczków online, ale nie ma znaczenia, co robię. Nie mogę sprawić, by debugowanie działało ... czy ktoś może pomóc? from flask...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zrobić próbę PyMongo do testowania z aplikacją Flask?
Znalazłem podobne pytania, ale wydają się one dotyczyć tylko wyśmiewania MongoDB i nie wspominać o Flask. Mam aplikację Flask i próbuję ją pr...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Link docelowy do iframe w kliknięciu wiersza tabeli
Próbuję przekazać określony link do <iframe> po kliknięciu wiersza w mojej tabeli HTML. Z kodem na dole po prostu otwiera łącze w oknie za...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak to zrobić, kolba otrzyma zmienną boolowską javascript i na podstawie tej zmiennej zwróci odpowiedni html
Witaj, potrzebuję pomocy. Mam skrypt w javascript, który wykrywa typ urządzenia, na którym uruchomiono stronę internetową. Później na podstawie...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekierować dane z jednej strony na drugą w kolbie?
Mam stronę index.html, która musi wysłać dwie wartości do main.html. Od index.html wysyłam żądanie ajax do /api/session_load z obiektem json dat...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Raise TemplateNotFound (szablon) jinja2.exceptions.TemplateNotFound: index.html
Podaję tutaj tylko fragment kodu. Kiedy uruchomię cały kod, jego plik Index.html nie zostanie znaleziony. app = Flask(__name__) CORS(app)...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wykorzystanie fetch do przekazania danych do serwera Flask z ajaxem powoduje błąd żądania
Ten program dotyczy podsumowania tekstu. Wejście jest pobierane z obszaru tekstowego, a następnie przekazywane do serwera Flask. Użyłem ajax fet...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak poprawnie wyświetlać dane słownika Pythona na stronie internetowej Flask?
Trenuję model CNN od KERAS. Chcę pokazać wyniki przewidywania modelu na stronie internetowej Flask. Problem polega na tym, że chcę zwrócić dane...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można połączyć się z pracą, aby uzyskać jakiekolwiek informacje
Staram się używać upi api w kolbie, aby uzyskać pewne informacje, ale to nie działa. Jak mogę uzyskać coś z pracy z jego api? plik app.py i...
spytał 8 miesięcy temu