Pytania oznaczone [firebase-realtime-database]

0 głosów
1 odpowiedzi
queryOrdered nie zawsze zwraca dane na tableViewCell we właściwej kolejności
Próbuję uporządkować dane na stronie powiadomień z nowych do starych na podstawie znacznika czasu, teraz - kiedy go uruchomię, czasami jest w po...
0 głosów
1 odpowiedzi
Baza ogniowa Kotlin Odniesienie więcej niż jedno dziecko
Używam Firebase Realtime Database dla mojej aplikacji na Androida używając Kotlin. Mam mój JSON w poniższym formacie. { "main1": {...
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz wiele gałęzi podrzędnych Firebase Swift 4 w TableView
Struktura bazy danych firebase w czasie rzeczywistym wygląda następująco: Następnie zamierzam pokazać wartości dla każdego z dzieci w kilk...
0 głosów
0 odpowiedzi
Firebase rzuca NetworkOnMainThreadException podczas inicjalizacji, gdy wywoływana jest onTrimMemory
Niektórzy użytkownicy doświadczają następującego błędu: Fatal Exception: android.os.NetworkOnMainThreadException at android.os.StrictMo...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń pierwszy element tablicy przed naciśnięciem nowego
Używam FireSharp do zarządzania tablicą elementów w bazie danych Firebase Realtime. Próbuję zaimplementować rodzaj kolejki składającej się z...
0 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja CRUD w laravel z firebase jako bazą danych
Muszę zbudować aplikację, w której muszę pobrać dane użytkownika z bazy danych firebase, a następnie sprawdzić dane, a następnie zatwierdzić lub...
0 głosów
0 odpowiedzi
Firebase zapobiega powielaniu numeru kontaktowego i wiadomości e-mail, jeśli takie istnieją
Jak mogę zapobiec duplikowaniu? Próbowałem użyć migawki, ale nie udało się. Czy ktoś może mi pomóc w ustaleniu reguł i zapobieganiu powielaniu w...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak słuchać childEventListener, gdy aplikacja jest zabijana za pomocą usługi w Android Oreo? [duplikować]
Właśnie czytałem o dodawaniu usługi do mojej aplikacji, a od 7/8 obowiązują teraz ograniczenia usług w celu poprawy wydajności telefonu. Widz...
1 głosów
2 odpowiedzi
Nie można przekonwertować String na DjProfile (firebase)
Usiłuję wyświetlić dane z mojego json'a za pomocą przeglądarki firebase, ale napotykam na ten błąd: com.google.firebase.database.DatabaseExcep...
0 głosów
1 odpowiedzi
Android Studio App | Odwołanie do bazy danych Firebase nie działa
Pracuję nad tym fragmentem kodu, który powinien odwoływać się do mojej bazy danych Firebase Cloud. Pomysł, że jeśli nie ma identyfikatora UID w...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę dodać konkretną wartość z listy w studio Android?
Chcę dodać cenę z listy i uzyskać ostateczną cenę całkowitą. Ale w moim kodzie model.getTotal () zwraca 3 wartości oddzielnie na liście. Jak mog...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można pobrać danych z firebase przez pobranie „numeru”
Jestem nowicjuszem i uczę się, jak tworzyć aplikacje za pomocą Android Studio i pamięci masowej w czasie rzeczywistym. Próbuję stworzyć aplikacj...
spytał 1 miesiąc temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Ustaw numer telefonu jako klucz podstawowy w Firebase i zapobiegaj powielaniu
Całkowicie nowy w firebase, chcę ustawić numer telefonu jako klucz podstawowy (uid) i e-mail jako klucz dodatkowy. Jak mogę zapobiec duplikowani...
0 głosów
0 odpowiedzi
Sygnatura czasowa Firebase w Androidzie [duplikat]
Chcę zapisać bieżącą datę /godzinę w określonym polu, gdy dodam nową wartość do bazy danych Firebase Realtime za pomocą panelu sterowania. Ja...
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak narysować diagram ER dla bazy ogniowej NoSQL? [Zamknięte]
Znam Firebase, że NoSQL, co oznacza, nie jest relacyjną bazą danych, dlatego nie mogę narysować ERD, aby zastosować relacyjną bazę danych między...
0 głosów
1 odpowiedzi
Wartość przypisana do odczytu bazy danych Firebase
Chcę przypisać dane, które przeczytałem w bazie danych Firebase, do wartości podanych w kodzie. Dane są odczytywane w podanym przeze mnie kodzie...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Klucz datasnapshot pojawia się, gdy dane wartości stają się puste
Kiedy próbuję uzyskać migawki danych z firebase. Nie dostaję danych poprawnie. Klucz jest rzeczywiście wartościowy. DatabaseReference mmmmr...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Firebase Cloud Functions pobiera dane z bazy danych w czasie rzeczywistym na Cateate
const functions = require('firebase-functions'); const admin = require('firebase-admin'); admin.initializeApp(); exports.sendNotification = func...
1 głosów
0 odpowiedzi
ChildEventListener tworzy nieprawidłową kolejność podczas sortowania listy
Używam onChildAdded do ładowania rozmów. ale robi to źle, gdy próbuję sortować (według algorytmów lub Collections.sort). to jest mój kod:...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy baza danych firebase ma limit czytania dla swoich dzieci w oparciu o liczbę znaków i jak głęboko robi się to codziennie?
Czy baza danych może być zapisana pod jedną kolumną, a każda nowa rzecz jest sortowana wewnątrz i przechodzi dalej?      0 0 Answers       ...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Zapytanie Firebase aplikacja ulega awarii podczas otwierania
Aplikacja ulega awarii podczas otwierania. Od jakiegoś czasu interesuję się technologią. Pracuję nad projektem. Chcę wymienić dane, jak chcę....
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać dane z asynchronicznego żądania firebase w zmiennej globalnej?
Wiem, że kilkakrotnie pytano o przepełnienie stosu, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi, której szukam. Próbuję przechowywać dane z bazy danych fire...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyrównać lewą i prawą aplikację do czatu android jak w WhatsApp [duplikat]
Tworzę aplikację do czatu i myślę o sposobach utworzenia rzeczywistego widoku czatu. Mam już sam układ okna czatu, ale myślałem o tym, jak za...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Angular 6 - Wyszukaj tekst w bazie danych Firebase w czasie rzeczywistym
Używam angular 6, firebase realtime database i angularfire. Mogę filtrować zawartość z mojej bazy danych firebase w czasie rzeczywistym. Udał...
1 głosów
4 odpowiedzi
Recycler View nie wyświetla niczego na temat aktywności
Dostałem szczegóły książek z firebase i dodałem do listy „BookList”. Książki są dodawane i ustawiam widok i adapter recyklera, ale kiedy uruchom...