Pytania oznaczone [firebase-realtime-database]

0 głosów
1 odpowiedzi
queryOrdered nie zawsze zwraca dane na tableViewCell we właściwej kolejności
Próbuję uporządkować dane na stronie powiadomień z nowych do starych na podstawie znacznika czasu, teraz - kiedy go uruchomię, czasami jest w po...
0 głosów
1 odpowiedzi
Baza ogniowa Kotlin Odniesienie więcej niż jedno dziecko
Używam Firebase Realtime Database dla mojej aplikacji na Androida używając Kotlin. Mam mój JSON w poniższym formacie. { "main1": {...
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobierz wiele gałęzi podrzędnych Firebase Swift 4 w TableView
Struktura bazy danych firebase w czasie rzeczywistym wygląda następująco: Następnie zamierzam pokazać wartości dla każdego z dzieci w kilk...
0 głosów
0 odpowiedzi
Firebase rzuca NetworkOnMainThreadException podczas inicjalizacji, gdy wywoływana jest onTrimMemory
Niektórzy użytkownicy doświadczają następującego błędu: Fatal Exception: android.os.NetworkOnMainThreadException at android.os.StrictMo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń pierwszy element tablicy przed naciśnięciem nowego
Używam FireSharp do zarządzania tablicą elementów w bazie danych Firebase Realtime. Próbuję zaimplementować rodzaj kolejki składającej się z...
0 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja CRUD w laravel z firebase jako bazą danych
Muszę zbudować aplikację, w której muszę pobrać dane użytkownika z bazy danych firebase, a następnie sprawdzić dane, a następnie zatwierdzić lub...
0 głosów
0 odpowiedzi
Firebase zapobiega powielaniu numeru kontaktowego i wiadomości e-mail, jeśli takie istnieją
Jak mogę zapobiec duplikowaniu? Próbowałem użyć migawki, ale nie udało się. Czy ktoś może mi pomóc w ustaleniu reguł i zapobieganiu powielaniu w...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak słuchać childEventListener, gdy aplikacja jest zabijana za pomocą usługi w Android Oreo? [duplikować]
Właśnie czytałem o dodawaniu usługi do mojej aplikacji, a od 7/8 obowiązują teraz ograniczenia usług w celu poprawy wydajności telefonu. Widz...
1 głosów
2 odpowiedzi
Nie można przekonwertować String na DjProfile (firebase)
Usiłuję wyświetlić dane z mojego json'a za pomocą przeglądarki firebase, ale napotykam na ten błąd: com.google.firebase.database.DatabaseExcep...
0 głosów
1 odpowiedzi
Android Studio App | Odwołanie do bazy danych Firebase nie działa
Pracuję nad tym fragmentem kodu, który powinien odwoływać się do mojej bazy danych Firebase Cloud. Pomysł, że jeśli nie ma identyfikatora UID w...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę dodać konkretną wartość z listy w studio Android?
Chcę dodać cenę z listy i uzyskać ostateczną cenę całkowitą. Ale w moim kodzie model.getTotal () zwraca 3 wartości oddzielnie na liście. Jak mog...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można pobrać danych z firebase przez pobranie „numeru”
Jestem nowicjuszem i uczę się, jak tworzyć aplikacje za pomocą Android Studio i pamięci masowej w czasie rzeczywistym. Próbuję stworzyć aplikacj...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Ustaw numer telefonu jako klucz podstawowy w Firebase i zapobiegaj powielaniu
Całkowicie nowy w firebase, chcę ustawić numer telefonu jako klucz podstawowy (uid) i e-mail jako klucz dodatkowy. Jak mogę zapobiec duplikowani...
0 głosów
0 odpowiedzi
Sygnatura czasowa Firebase w Androidzie [duplikat]
Chcę zapisać bieżącą datę /godzinę w określonym polu, gdy dodam nową wartość do bazy danych Firebase Realtime za pomocą panelu sterowania. Ja...
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak narysować diagram ER dla bazy ogniowej NoSQL? [Zamknięte]
Znam Firebase, że NoSQL, co oznacza, nie jest relacyjną bazą danych, dlatego nie mogę narysować ERD, aby zastosować relacyjną bazę danych między...
0 głosów
1 odpowiedzi
Wartość przypisana do odczytu bazy danych Firebase
Chcę przypisać dane, które przeczytałem w bazie danych Firebase, do wartości podanych w kodzie. Dane są odczytywane w podanym przeze mnie kodzie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Klucz datasnapshot pojawia się, gdy dane wartości stają się puste
Kiedy próbuję uzyskać migawki danych z firebase. Nie dostaję danych poprawnie. Klucz jest rzeczywiście wartościowy. DatabaseReference mmmmr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Firebase Cloud Functions pobiera dane z bazy danych w czasie rzeczywistym na Cateate
const functions = require('firebase-functions'); const admin = require('firebase-admin'); admin.initializeApp(); exports.sendNotification = func...
1 głosów
0 odpowiedzi
ChildEventListener tworzy nieprawidłową kolejność podczas sortowania listy
Używam onChildAdded do ładowania rozmów. ale robi to źle, gdy próbuję sortować (według algorytmów lub Collections.sort). to jest mój kod:...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy baza danych firebase ma limit czytania dla swoich dzieci w oparciu o liczbę znaków i jak głęboko robi się to codziennie?
Czy baza danych może być zapisana pod jedną kolumną, a każda nowa rzecz jest sortowana wewnątrz i przechodzi dalej?      0 0 Answers       ...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Zapytanie Firebase aplikacja ulega awarii podczas otwierania
Aplikacja ulega awarii podczas otwierania. Od jakiegoś czasu interesuję się technologią. Pracuję nad projektem. Chcę wymienić dane, jak chcę....
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać dane z asynchronicznego żądania firebase w zmiennej globalnej?
Wiem, że kilkakrotnie pytano o przepełnienie stosu, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi, której szukam. Próbuję przechowywać dane z bazy danych fire...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyrównać lewą i prawą aplikację do czatu android jak w WhatsApp [duplikat]
Tworzę aplikację do czatu i myślę o sposobach utworzenia rzeczywistego widoku czatu. Mam już sam układ okna czatu, ale myślałem o tym, jak za...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Angular 6 - Wyszukaj tekst w bazie danych Firebase w czasie rzeczywistym
Używam angular 6, firebase realtime database i angularfire. Mogę filtrować zawartość z mojej bazy danych firebase w czasie rzeczywistym. Udał...
1 głosów
4 odpowiedzi
Recycler View nie wyświetla niczego na temat aktywności
Dostałem szczegóły książek z firebase i dodałem do listy „BookList”. Książki są dodawane i ustawiam widok i adapter recyklera, ale kiedy uruchom...