Pytania oznaczone [firebase]

3 głosów
0 odpowiedzi
Flask CSRF Protection ustawia nieprawidłowy Set-Cookie na nagłówkach odpowiedzi
Tworzę katalog produktów przy użyciu uwierzytelniania Flask i Firebase. Śledzę ich dokumenty dotyczące konfigurowania zarówno klienta, jak i ser...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przyczyna: java.lang.ClassNotFoundException: Nie znaleziono klasy „com.google.firebase.FirebaseApp $ IdTokenListenersCountChangedListener”
Zaktualizowałem dzisiaj zależność Firestore do najnowszej wersji 19.0.0 i otrzymałem ten błąd:    Przyczyna: java.lang.ClassNotFoundException...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Baza ogniowa Kotlin Odniesienie więcej niż jedno dziecko
Używam Firebase Realtime Database dla mojej aplikacji na Androida używając Kotlin. Mam mój JSON w poniższym formacie. { "main1": {...
-1 głosów
1 odpowiedzi
Moja aplikacja pękła po zaktualizowaniu bazy firebase
"dependencies": { "cordova-android": "^7.1.4", "cordova-plugin-badge": "^0.8.8", "cordova-plugin-camera": "^4.0.3", "cordova-plu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Konfiguracja Firebase za pomocą iOS
Po uruchomieniu mojej aplikacji, która w FirebaseApp.configure () w AppDelegate Xcode daje mi pewne błędy z    -999 Zadanie. < 1 > łado...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
nawiązywać połączenia z firestore z regułami autoryzacji
Ostatnio zmieniłem reguły firestore na następujące reguły: service cloud.firestore { match /databases/{database}/documents { match /{doc...
0 głosów
1 odpowiedzi
Firebase działa na niestandardowej aplikacji internetowej, ale nie na wordpress: Uncaught ReferenceError: firebase nie jest zdefiniowany
Próbuję dodać mój projekt firebase do mojej witryny wordpress (zgodnie z oficjalną dokumentacją), ale dostałem Uncaught ReferenceError: firebase...
spytał 4 miesiące temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
Android firebase, dlaczego moja strona activity_main.xml nie jest otwarta w przeglądarce [zamknięte]
Używam Androida z firebase. Utworzyłem adres URL hostingu „ourproject.firebase.com” przy użyciu interfejsu firebase CLI. Dlaczego moja strona „a...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuń pierwszy element tablicy przed naciśnięciem nowego
Używam FireSharp do zarządzania tablicą elementów w bazie danych Firebase Realtime. Próbuję zaimplementować rodzaj kolejki składającej się z...
0 głosów
1 odpowiedzi
firebase_messaging jak usunąć powiadomienie?
Używam firebase_messaging Gdy nadejdzie powiadomienie, wyświetlam okno dialogowe alarmu. Poniżej znajduje się mój kod. showNotification(Buil...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wskazuj status wiadomości na czacie za pomocą Androida
Opracowuję aplikację do czatowania w systemie Android, używając firebase i mojej własnej bazy danych. To jest moja struktura bazy danych: i...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak utworzyć bezpieczne API za pomocą Firebase Auth bez instalowania Firebase SDK na kliencie
Próbuję utworzyć interfejs API dla naszej aplikacji, używając punktów końcowych Express.js, które łączą się z bazą danych Firebase Cloud Firesto...
0 głosów
0 odpowiedzi
Potrzebujesz wskazówek dotyczących wyboru usług Firebase dla mojej aplikacji
Zamierzam opracować prostą aplikację towarzyszącą dla gry, która powiadomi Cię, gdy zacznie się pewne wydarzenie w grze. Gra ma REST i API WebSo...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak odzyskać obrazy z pamięci firebase zgodnie z kategorią obrazów, zgodnie z potrzebami
Jak odzyskać obrazy z magazynu firebase, w którym ręcznie utworzyłem foldery zgodnie z kategorią mojej „aplikacji tapetowej” i utworzyłem listę...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Firebase-Performance iOS-SDK: Ustawienie isDataCollectionEnabled na false ponownie działa tylko po ponownej instalacji
obecnie integrujemy wtyczkę Performance z naszą aplikacją iOS. Podczas tego procesu sprawdziliśmy logi Firebase i zauważyliśmy coś, co nie wydaj...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak obliczyć liczbę aktywnych urządzeń z rejestracją za pomocą niestandardowych analiz
Zarówno Play Store, jak i Firebase podają liczbę aktywnych użytkowników w aplikacji, ale potrzebuję metody, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Czy lepiej jest używać losowego identyfikatora dla dokumentu firebase lub ręcznego identyfikatora?
Czy Twoim zdaniem lepiej jest użyć losowego identyfikatora wygenerowanego automatycznie przez firebase dla nowego dokumentu lub nie jest to zła...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja CRUD w laravel z firebase jako bazą danych
Muszę zbudować aplikację, w której muszę pobrać dane użytkownika z bazy danych firebase, a następnie sprawdzić dane, a następnie zatwierdzić lub...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak załadować konfigurację aplikacji z Json File w Unity Firebase SDK
Chcę utworzyć nową instancję bazy danych Firebase w moim projekcie Unity. Mam plik konfiguracyjny JSON tej nowej bazy danych. Próbuję załadować...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego mój onMessageReceived w FirebaseMessagingService nie działa
Próbuję utworzyć aplikację otrzymującą powiadomienie od Firebase Cloud Messaging. Ale to nie działa: Wygląda na to, że onMessageReceived nie...
0 głosów
0 odpowiedzi
Ujednolicone działania powiadomień za pośrednictwem Firebase
Próbuję zaimplementować akcje powiadomień zarówno na iOS, jak i na Androida, jednak mam problemy z typami powiadomień. Powiadomienia mogą być t...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Firebase jako CDN?
Po prostu ustawiłem Firebase Hosting i wdrożyłem go. Moje pytanie brzmi: czy mogę użyć tego hostingu jako cdn do załadowania zawartości na moje...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Funkcja Cloudbase Cloud Wyślij błąd powiadomienia
Próbuję wysłać powiadomienie za pomocą funkcji Cloudbase Cloud do wszystkich użytkowników, gdy dane są dodawane do określonej kolekcji w Firesto...
0 głosów
1 odpowiedzi
Wysyłanie szablonu do wielu osób bez znajomości ich e-maila w sendgrid
Muszę wysłać wiadomość e-mail do wielu użytkowników, których nie znam. exports.sendgridMail = functions.database .ref('/inviteNewMembers...
0 głosów
0 odpowiedzi
Firebase zapobiega powielaniu numeru kontaktowego i wiadomości e-mail, jeśli takie istnieją
Jak mogę zapobiec duplikowaniu? Próbowałem użyć migawki, ale nie udało się. Czy ktoś może mi pomóc w ustaleniu reguł i zapobieganiu powielaniu w...