Pytania oznaczone [error-handling]

0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2 zawiniętego w błędzie sqlalchemy
Przesyłam ramkę danych pand do tabeli w Postgres przy użyciu SQLalchemy i psycopg2. Jak uzyskać dostęp do błędu psycopg2, który mieści się w błę...
spytał 2 miesiące temu
5 głosów
3 odpowiedzi
Jak scentralizować obsługę wyjątków w wielu metodach API
To jest zwykłe pytanie Java 8+, bez użycia frameworków. Produkujemy API dla wyższej warstwy, która zajmuje się warstwą prezentacji wśród inny...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę zarządzać błędem odtwarzacza multimedialnego?
Szukam metody, aby uniknąć zatrzymania aplikacji. Mam odtwarzacz multimedialny, czasami po załadowaniu pliku wideo moja aplikacja zatrzymuje się...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dostosować obsługę błędów w spoczynku kolby plus
Mam punkt końcowy API, użyłem Flask, Flask Rest-plus, aby przeanalizować żądanie, użyłem parsera żądania. Problem polega na tym, że kiedy...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ogłosić niepowodzenie w instrukcji catch-all?
Niestety, część bazy kodu, z którą muszę pracować i która nie może się teraz zmienić, wygląda mniej więcej tak: while True: try: d...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Używanie przechwytywaczy Axios do przegrupowania odpowiedzi na błędy do klienta?
Obecnie próbuję poradzić sobie z błędem wywołania API wykonanego za pomocą osi. Jak mogę tego uniknąć przy każdym połączeniu? switch (error.re...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Pętla mówi, że mam 50 lub więcej błędów
Pracuję w R, używając MASS do tworzenia wielowymiarowych wektorów rozproszonych. Próbuję utworzyć 1000 wartości dla Y, które należy obliczyć...
spytał 2 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Obsługa „błędu w x [ 1]: niepoprawna liczba wymiarów”
Pobrałem dane giełdowe za pomocą funkcji getSymbols i jedno z pobranych plików nie powiodło się. Udało mi się to obejść, jak widać na liście my_...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Implementacja niestandardowej funkcji utraty WARP w Keras / Tensorflow z błędem: LookupError: Brak zdefiniowanego gradientu dla operacji
Tworzę niestandardową funkcję utraty - zrobiłem inne przed tą, która działa dobrze. Jednak w gradiencie pojawia się błąd: LookupError: Brak z...
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak pominąć resztę żetonów w linii po błędzie w Bison
Piszę aplikację dla przypisania, które używa Flex i Bison, aby określić, czy instrukcja jest poprawna, czy nie. Po wykryciu błędu w instrukcji c...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyjątek w wątku „main” java.Lang.NullPointerException; nie można zidentyfikować problemu [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Co to jest wyjątek NullPointerException i jak go naprawić? a>                 ...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Obsługa „Ciąg wejściowy nie jest prawidłową liczbą” błędy w deserializacji json
Korzystając z Newtonsoft.Json, muszę deserializować jsona, który zawiera numer „2.696539702293474e308”, który jest ich sposobem wyrażania NaN...
3 głosów
1 odpowiedzi
Kątowy, przechwytywacz błędu, ponów pierwotne żądanie w innym adresie URL
Zacząłem pracować z Angularem kilka miesięcy temu przy nowym projekcie, ale teraz muszę napisać bardziej skomplikowany przechwytywacz błędów, kt...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
get błędy wywołania npm ze skryptu wsadowego
Mam skrypt wsadowy do wdrożenia mojej aplikacji Angular 7. Ta partia uruchamia polecenie npm. Jakiś czas to polecenie się nie powiedzie (poniewa...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
jak obsługiwać błąd mysql w nodejs? jeśli wynik jest pustą tablicą?
Mam kod podany poniżej. Kwerenda sql działa doskonale, gdy podałem poprawne dane, jeśli dane wejściowe nie są dostępne w sql, zwróci wynik pusty...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie znaleziono zasobu punkt [duplikat]
Zaktualizowana odpowiedź: NLTK działa dobrze w wersji 2.7. Miałem 3.2. Odinstalowałem 3.2 i zainstalowałem 2.7. Teraz to działa !! Zainstalow...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego zmienna zmiennej „error” nie ma funkcjonalnego zakresu w bloku catch {}?
Pracuję z blokami try-catch w JavaScript i wpadłem na zmienne zachowanie zakresu, którego nie do końca rozumiem. Rozumiem, że console.log(boo...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
BodyToMono WebClient na oczekiwanym zachowaniu pustego ciała
Jakie jest oczekiwane zachowanie, gdy WebClient bodyToMono napotka puste ciało? W moim konkretnym przykładzie sprawdzamy status zwrócony z połąc...
-2 głosów
0 odpowiedzi
Monolog: Rejestrowanie błędów silnika PHP, Złe żądania HTTP, Limity czasu
Używam Monolog w projekcie php do rejestrowania błędów. Z powodzeniem działam, aby rejestrować pewne rzeczy, takie jak logowanie lub wylogowywan...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
tablice niezgodne MGCV GAM
Używam modelu GAM w pakiecie mgcv i próbuję zezwolić na przypadkowe przechwycenia przy użyciu s(x, bs = "re" Ilekroć uruchamiam model, pojawi...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę rozwiązać błąd „Zestaw danych nie został znaleziony w lokalizacji USA” w BigQuery?
Próbuję przeprowadzić testy z Google BigQuery, aby obliczyć dane z moich arkuszy kalkulacyjnych Google. Podczas próby uruchomienia kodu pojawia...
0 głosów
0 odpowiedzi
Raportowanie błędów nie jest pomocne w przypadku dużych struktur projektu
Basic problem: Gdy GraphQL zgłasza błędy, wyświetla numer linii, który jest obliczany poprzez przeglądanie plików w kolejności alfabetycznej....
0 głosów
0 odpowiedzi
catchError z throwError nie powiedzie się testem jaśminu z odrzuconą wiadomością Uncaught [object Object]
Tworzę niestandardową obsługę błędów dla mojej aplikacji kątowej. Mam ten komponent wywołujący metodę usługi, która wykonuje żądanie http i z...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Catch JIT Errors w Visual Studio
Próbuję zapisać błędy, które nasi użytkownicy otrzymują w aplikacji vb.net do pliku dziennika i zastanawiałem się, czy jest jakiś sposób na prze...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego moje komunikaty o błędach są zdefiniowane na statycznej metodzie schematu, która nie jest wyświetlana, mimo że obsługa błędów najwyraźniej działa?
Zdefiniowałem metodę statyczną na schemacie, która definiuje strukturę dokumentów użytkownika w mojej bazie danych mongodb. Metoda .findByCreden...