Pytania oznaczone [enums]

0 głosów
1 odpowiedzi
Zwraca typescript Enum Object.values ​​()
Dlaczego Object.values() i Object.keys() zawsze podają zarówno klucze, jak i wartości? Rozważ następujący kod: enum Enum { FOO, BAR...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Wartości wyliczeniowe typu maszynopisowego jako tablica
Czy jest możliwe uzyskanie wartości enum w TypeScript jako tablicy? Podoba mi się: enum MyEnum { FOO = 'foo', BAR = 'bar' } staj...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać wartości z pola ENUM w tabeli sql? [duplikować]
Chcę zapełnić moje listy rozwijane możliwymi wartościami wyliczenia z bazy danych automatycznie. Czy jest to możliwe w MySQL?      88 23 od...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Powiąż enum System.IO.WatcherChangeTypes z ComboBox Itemsource [duplikat]
Próbuję znaleźć prosty przykład, w którym wyliczenia są pokazane jako takie. Wszystkie przykłady, które widziałem, próbują dodać ładnie wyglądaj...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Sprawdź nierówność pojedynczego przypadku w Swift skojarzonym wyliczeniu? Błąd: „Wiązanie zmiennych w warunku wymaga inicjatora” [duplikat]
Mam wyliczenie: enum E { case A, B, C(Int) } let a: E = .A Oto, jak chciałbym sprawdzić, czy a jest równe .B if case .B = a { //...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę ustawić (za pomocą metody setter) właściwość enum z klasy, gdy robię obiekt w java
enum SateBook { AMANAT, SAHAFI, AMADE; } //public class Book private SateBook st; private SateBook stBok; private int price;...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak obsługiwać ten sam klucz w tłumaczeniu DB Enum Yii Extension
Właśnie dodałem rozszerzenie enum do starego projektu, nad którym pracuję, zgodnie z przewodnikiem /dokumentacją natrafiłem na problem dotyczący...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy przypadki enum mogą zawierać listę klas?
Czy enum może zawierać listę klas? Mam superklasę Aktywność: SKScene {}, która ma klasę pod-prywatną. Activity01: Activity {}, sub-private cl...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Oczekiwane wyrażenie przed „enum” [duplikat]
Utworzyłem plik .h w C, który zawiera enum „app”. Ta wartość wyliczeniowa musi być dostępna w programie main.c. Mój kod wygląda mniej więcej tak...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Tworzenie przeciążenia metody dynamicznej w oparciu o określoną wartość wyliczenia
Chcę utworzyć przeciążenie metody na podstawie określonej wartości wyliczeniowej. Mam następujący konstrukt metody: public void InsertValue...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Najlepszy sposób na zagnieżdżanie enums w Kotlin?
Więc w Swift możesz zrobić coś takiego: public enum OuterEnum { public enum InnerEnum { ... } } Jaki byłby odpowiednik Kotli...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Lokalizowalna enum w szybkim użyciu biblioteki R.Swift
Mam takie wyliczenia: enum Gender { case male case female func toString() -> String { switch self { case .male...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Czy mogę utworzyć Python Enums dla współczynników konwersji?
Obecnie mam dwa modele Django zdefiniowane dla DataUnit (np. kWh, $, dzień, miesiąc itd.) i RateUnit (np. $/dzień, $/kWh itd.). Jest to pomoc...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
pole enum nie jest prawidłowo pobierane ActiveRecord
Mam problemy z używaniem wyliczeń ActiveRecord w aplikacji Rails. Kontekst : pole wyliczeniowe reprezentuje status obiektu, dla uproszczenia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak stworzyć wariant Enum mniejszy od swojego wyróżnika? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak dopasować wartości wyliczeniowe do liczby całkowitej?                     ...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do Enum tablic
Mam dwa zestawy produktów public enum ProductType { FOUNDATION_OR_PAYMENT ("946", "949", "966"), NOVA_L_S_OR_SESAM ("907", "222");...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie jest wymagany statyczny import Java enum? [duplikować]
Powiedz, że mam Enum w następujący sposób: package stackoverflow.models; public enum MyEnum { VALUE_1, VALUE_2; } A potem mam POJO...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak powiązać DropDownList z Enum w ASP.NET MVC [duplikat]
Próbuję użyć metody rozszerzenia Html.DropDownList, ale nie mogę dowiedzieć się, jak użyć jej z wyliczeniem. Powiedzmy, że mam takie wyliczen...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak ustawić glm :: vec3 (1.f, 0.f, 0.f) jako wartość wyliczenia?
Chcę mieć enum, które zawiera stałe stałe glm :: vec3 ". Obecnie mam enum o nazwie „Axis”, które zawiera X, Y i Z. i za każdym razem, gdy ich...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Q_ENUMS z enum w pliku nagłówkowym
Chcę używać elementów enum jako elementów w QComboBox. Mogę to zrobić, jeśli wyliczenie jest zdefiniowane w tej samej klasie, ale chciałbym użyć...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak zmienić wartość bazową auto w python Enum?
Zakładając, że mam następujący kod, jak mogę zmienić wartość podstawową auto, aby Animal.ant był dowolną wartością, np. 10, a nie 1? from enum...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawdzić, czy zmienna jest Enum?
Chcę sprawdzić, czy zmienna jest prawidłowym Skryptem aplikacji Google Wpisz enum . function myFunc(BORDER_COLOR) { if (typeof BORDER_COL...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
W jaki sposób używać floatów typu float z Jcombobox w Javie
Mam klasę wyliczeniową, która używa pływaków dla swoich wartości, np. public enum Size { SMALL(10.50f),MEDIUM(12.35f),LARGE(15.90f);...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można wyjść z „Rc”
Wyprowadzanie PartialEq na wyliczeniu z wariantem jednostki obiektu cechy Rc wydaje się wywoływać błąd Cannot move out of an 'Rc'. Udało mi s...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Najlepszy sposób na wyodrębnienie wszystkich wyrażeń z projektu C
Piszę własny backtrace oparty na enums. Zasadniczo każde wywołanie funkcji dołącza swój błąd do wcześniej zdefiniowanego stosu, który ostateczni...
spytał 8 miesięcy temu