Pytania oznaczone [eloquent]

0 głosów
2 odpowiedzi
Wyszukiwanie Laravel wartości pola relacji + wartość pola relacji jest równe wartości pola
Używam Laravel 5.8 i muszę wykonać zapytanie, które wyszuka, czy wartość określonego pola w relacji + wartość konkretnego pola w innej relacji j...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Brakujące dane należą do wielu relacji
Próbuję pobrać dane z relacji Wiele do wielu za pomocą Eloquent w Laravel. Za każdym razem, gdy to robię, otrzymuję błąd Data Missing. Próbow...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Laravel: SMS nie wysyłający po Auth Registration przy użyciu konta transakcyjnego TextLocal
Próbuję wysłać wiadomość SMS OTP za pomocą następującego kodu, ale wiadomość nie jest wysyłana. Poniżej dodałem mój pełny kod. Próbuję wysłać wi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wezwanie do niezdefiniowanej metody Iluminacja Baza danych Zapytanie Build :: passenger ()
Chcę zasiać moją bazę danych, która pokazuje mi ten błąd:    Wywołanie niezdefiniowanej metody Illuminate Database Zapytanie Builder :: passe...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Larvel 5.8: Jak używać statycznych dołączeń bez dołączania całej relacji?
Klasyczna sytuacja, w której App\Customer ma wiele App\User Customer.php <?php namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model;...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Eloquent eager loading z relacją hasMany nie działa
Mój kod obecnie nie działa, ale moje relacje są poprawne. Model projektu public function timeEntries() { return $this->hasMany('Ap...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Wymowne zapytanie gdzie i warunek LUB gdzie i inny stan
Muszę utworzyć zapytanie, które wyszukuje (imię = foo I nazwisko = bar) LUB (imię = bar i nazwisko = foo). To było naprawdę frustrujące, aby pop...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dostęp do elementu modelu przez kolumnę DB
Mam tabelę ustawień w moim projekcie laravel, który ma 4 pola: id nazwa_pola kod_pola (unikalny) wartość (Na przykład: przechowuję...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wymowne, jak wybrać wiersze, jeśli wartość występuje w którejkolwiek z dwóch tabel?
Mam tabele o następującej strukturze, jeden produkt może mieć wiele skusów: product skus id product_id sku_prin...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
relacja morphOne zawsze zwraca wartość null
ustawiam jeden do jednego (polimorficzny) jak ten Moje modele: namespace App; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Payement exte...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Kolekcja Laravel, jak powrócić tam, gdzie brak rekordów, a nie przez użytkownika autoryzowanego
public function tasks(Request $request) { $user = auth::user(); $query = Task::query(); $query->with('User')->with('task_type'...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wiele reguł łączenia w relacji Laravel / Eloquent
Tak więc opracowuję system sportowy, gdzie tabela games ma 2 relacje dla tej samej tabeli teams. Wiem, że kontekst zwykle nie ma znaczenia, ale...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić błąd „Metoda [Zapisz] nie istnieje” w PHP Laravel
Próbuję zapisać zawartość dynamicznego formularza, który składa się z dynamicznego rozwijania. Użyłem skryptu Ajax i java do zaimplementowania d...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak liczyć przedmioty w wielowymiarowych kolekcjach w elokwentny sposób
Chcę zliczać przedmioty w wielowymiarowych kolekcjach laravel To moje zapytanie $weeklySmsReport = Record::whereNotNull('created_at')->...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Laravel: jak sprawdzić, czy dane w danych są poprawne, czy nie?
Próbuję pobrać dane z innej tabeli za pomocą klucza obcego, chcę sprawdzić, czy te dane są poprawne, czy nie, to znaczy, czy są puste czy nie....
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak ustawić tytuł kolumny do użycia w szablonie ostrza?
Muszę ustawić tekst tytułu dla każdego pliku $fillable za używanie go w szablonach podczas przepowiadania $fillable Chcę coś takiego: @fore...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zastosować zmienną zapytania do zamknięcia HAS?
Mam zapytanie zapisane w zmiennej. jak zastosować tę zmienną do zamknięcia whereHas? $productQuery = ...; // complex query comes from anoth...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zagnieżdżona tablica dla jstree z modelu laravel
budowanie zagnieżdżonej tablicy dla jstree, z funkcją niestandardową i kluczem do tego jest &? mam na myśli coś podobnego do poniższego, ale...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jakikolwiek sposób na proste obliczanie relacji z różnymi klauzulami „gdzie”?
Mam tę relację w modelu użytkownika public function bulletins() { return $this->hasMany('App\Bulletins','owner'); } w kontrolerze Li...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak połączyć kwerendy i kwerendy sumaryczne w jednym zapytaniu w Eloquent
Mam problem z zapytaniami w moim kontrolerze. Chcę zliczać wiersze i sumować kolumny według jednego zapytania. Widok relacji Do tej...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Jak przekonwertować SQL na zapytanie Laravel
Chcę zbudować coś z kolumną aliasów, jak poniżej, ale nie wiem, jak zrobić z niej zapytanie Laravel. Oto mój SQL. SELECT d.*, d.damage...
0 głosów
2 odpowiedzi
Laravel rozlicza się, uzyskując rekordy, w których subskrypcja nie została zakończona
Używam Laravel Billable i mam połączenie z innym modelem (klientem) i wszystko działa poprawnie. Próbuję jednak pobrać wszystkie rekordy w model...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Używanie withCount () w relacji, która ma odrębne ()
Mam następujące modele: Pytanie : [title, user_id] Odpowiedz : [body, question_id, user_id] Użytkownik : [nazwa] Jak widzisz, pyt...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawić, by relacje działały poprawnie, używając Laravel Eloquent Models, które dziedziczą od siebie
Mamy tabelę invoices, która zawiera pole z zerową wartością number. Nasza logika biznesowa jest następująca. Zawsze, gdy musimy obciążyć klie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Laravel: Sprawdź, czy pole odpowiada konkretnemu wierszowi
Buduję metodę rejestracji mojego interfejsu API za pomocą paszportu. Gdy użytkownik dokona rejestracji, chcę zwrócić mu token dostępu, podobnie...
spytał 4 miesiące temu