Pytania oznaczone [dplyr]

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć nowy obiekt i posortować go według roku, nazwy i wydarzenia? [duplikować]
Chcę posortować dane.frame według wielu kolumn. Na przykład z data.frame poniżej chciałbym posortować według kolumny z (malejąco), a następnie w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pomoc grupowania dplyr, jak wybrać wartość z innej kolumny na podstawie wartości innej, jeśli pusta zastąp ją N / A
Mam ramkę danych z następującymi kolumnami identyfikator użytkownika: unikalna wartość dla użytkownika transactionId: unikalna wartość tra...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak dodać do każdej kolumny wartości ramki danych z nazwanego wektora?
Mam ramkę danych Data. df <- data.frame(c(4,4,4,4,4,4), c(0,0,0,0,0,0)) colnames(df) <- c("a", "b") > df a b 1 4 0 2...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Co dokładnie robi dplyr z filtrem () w przypadku wielu warunków?
np. library (dplyr) df <- data.frame(a = c(1,2,3,4,1),b = c(21,28,35,42,49)) df[(df$a != 1 & df$b != 49), ] df[!(df$a == 1 & df$b =...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
SomersDelta: Błąd w as.table.default (x): nie można przymusić do tabl w R
przykład danych sommer=structure(list(tub = c(1L, 2L, 0L, 2L, 0L, 0L, 0L, 0L, 0L, 1L, 1L, 2L, 1L, 0L, 0L, 1L, 0L, 2L, 1L, 1L, 0L, 0L, 1L, 0L,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Tidyeval w funkcji z dplyr i ggplot2
Więc tworzę nazwę z :=, ale chcę użyć jej w ggplot2 jako y, która wydaje się nie działać. library(tidyverse) date_group_plot_line <- functi...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak obliczyć proporcje na podstawie grupy według
Próbuję obliczyć kolejne proporcje funkcji celu . Zestaw danych df <- data.frame(ID = c(11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przechodzić przez liczby w dplyr
Napisałem zapytanie, które podaje liczbę fałszywych trafień na podstawie procentu (A). Chcę obliczyć, ile fałszywych alarmów generuje różne wart...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Wybierz wiersze o maksymalnej wartości w każdej grupie w R [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak wybrać wiersz o maksymalnej wartości w każda grupa                        ...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak używać fct_relevel ze składnią mutate_at
Chcę uwolnić czynniki w zbiorze danych, jednak naprawdę zmagam się ze składnią fct_relevel i używam jej z mutate_at. Dostaję serię błędów dotycz...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Oblicz różnice między jednym wierszem a resztą danych na grupę
Mam data.table z trzema grupami id. Pierwsza grupa (batch1) ustaliła dx i zmieniła dy. Druga grupa (batch1) i trzecia grupa (batch2) zmieniły dx...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Transformacja tabeli z dplyr
Mam tabelę o nazwie df. Ta tabela zawiera trzy kolumny (kod, opis i kurs). > Czy ktoś może mi pomóc, jak przekształcić ten stół?     ...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
scal i utwórz ramkę danych na podstawie ograniczenia czasowego
Mam zestaw danych z dwiema kolumnami, ID i Start_Date, jak pokazano poniżej ID Start_Date 19 2016-11-24 19 2016-11-...
spytał 4 miesiące temu
4 głosów
2 odpowiedzi
Jak dodawać wiersze z przedziałami czasowymi między podanymi okresami?
Mam zestaw danych z okresami, które mogą się nakładać, pokazując, czy ktoś był obecny (example_df). Chcę uzyskać zestaw danych, który dzieli duż...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Pomoc grupowania dplyr, jak wybrać wartość z innej kolumny na podstawie wartości min innej [duplikatu]
Mam następujące dane: Name <- c("Sam", "Sarah", "Jim", "Fred", "James", "Sally", "Andrew", "John", "Mairin", "Kate", "Sasha", "Ray", "Ed")...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Znajdź średnią danego zestawu liczb, gdzie długość zestawu różni się [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Oblicz średnią według grupy                                      3 odpowiedzi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Odfiltrowanie w R, aby zmutować zmienną w ramce danych
Mam zestaw danych odpowiedzi otwartej odpowiedzi w ankiecie. Mam zestaw tematów, które chcę przypisać do odpowiedzi otwartych odpowiedzi zgodnie...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
stopniowo usuwaj krawędzie w igraph
Mam dużą sieć w R. Używam igraph do wykreślania i analizowania wykresu. Teraz chcę obliczyć shortest path distances i edge betweenness. Następni...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak zwinąć wiersze z tym samym identyfikatorem i zachować niepuste wartości kolumn?
Mam tabelę, która (po pewnym początkowym przetwarzaniu) ma wiele wierszy o tym samym głównym identyfikatorze, ale z różnymi wartościami kolumn (...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Dodaj „%” do ramki danych procentów kolumn w R
Mam ramkę danych o procentach. Chcę dodać „%” na końcu każdej komórki, aby móc je wyeksportować /wyświetlić. Wygląda to jak c1 c2 r1 2....
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Rekurencyjna średnia krocząca w R
Począwszy od następującego: library(tidyverse) library(lubridate) df <- tibble( date = seq.Date(ymd("2018-01-01"), by = "month", length....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Generuj dystrybucję na podstawie średniej i sd wiele razy dla różnych grup
Mam ramkę danych składającą się ze zmiennej grupującej, średniej i sd. Chciałbym wygenerować szereg środków (np. 10) dla każdej grupy na podstaw...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Tworzenie zgrupowanej ramki danych z dplyr
Mam ramkę danych, która została złożona z 6 innych ramek danych za pomocą komendy „bind_rows” programu dplyr. To sprawdziło się pod względem s...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zmień kształt kilku godzinnych kolumn na klucz i wartość
Mam taką ramkę danych ID <- c("A","A","A","A","A","A","B","B","B","B","B","B") Day <- c("Mon","Mon","Mon","Fri","Fri","Fri","Tue","Tue",...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
ocena grupy dplyr przy jednoczesnej ocenie pojedynczych elementów
library(tidyverse) df <- tibble(`Roman Numeral` = c(rep("I", 3), rep("II", 3)), Letter = c("A", "B", "C", "D", "E", "F"),...
spytał 4 miesiące temu