Pytania oznaczone [docker]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można pobrać obrazów dokerów za proxy na pulpicie systemu Windows
Właśnie zainstalowałem okno dokowane na systemie Windows 10. Kiedy próbuję ściągnąć obraz hello-world, otrzymuję błąd:    Odpowiedź błędu z d...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
doker: niepoprawny format odniesienia z opcją -it
Otrzymuję poniższy błąd z poleceniem uruchomienia dokera docker run --rm -it -v /home/pycharm/project/test_project:/temp docker-image:/latest...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Docker exec pipe Brak takiego pliku lub katalogu
Z jakiegoś powodu > nie znajduje pliku test.txt, ale ls to. $ docker exec mycont ls /headless/Desktop test.txt $ docker exec mycont ls /hea...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Dockerfile „RUN chmod” nie działa
Wszystko inne działa, ale uprawnienia się nie zmieniają, czy czegoś brakuje? FROM joomla:3.9-php7.2-apache RUN apt-get update \ && ap...
0 głosów
0 odpowiedzi
Kontener Docker uruchomiony na Virtualbox nie może wysłać żądania XHR do zasobu w sieci miejsca pracy
Próbuję napisać wtyczkę WordPress i rozwijam się przy użyciu Local by Flywheel. To oprogramowanie tworzy w zasadzie maszynę wirtualną z niezbędn...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć żądanie w Pythonie niezabezpieczone nagłówkiem
Chcę poprosić o pokazanie moich strąków w kubsernetach i to polecenie działa dla mnie curl -X GET https://203.0.113.106:6443/api --header "Au...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak upuścić mongodb w kontenerze dokowania ze skryptu npm
Używam mongodb (v.4.0.9) w kontenerze dokującym do celów testowych. Chcę móc uruchomić skrypt npm, aby usunąć bazę danych, aby móc przywrócić in...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Angular Project nie jest uruchamiany w dockerze z wizualnym studiem 2019
Stworzyłem nowy projekt internetowy w Visual Studio 2019 za pomocą wbudowanego szablonu Angular (ASP.NET Core 3). > Podczas gdy projekt d...
0 głosów
1 odpowiedzi
Łączenie metabazy z kontenerem Docker SQL lub Docker MongoDB
Próbuję połączyć mój kontener dokowania Metabase z kontenerami bazy danych moich kontenerów. docker ps Utworzono kontener metabazy, taki j...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uzyskać dostępu do bazy danych mysql z aplikacji ekspresowej węzła
Wiem, że dużo na to odpowiedziano, ale żaden z nich nie pomaga mi w tym problemie. Chcę utworzyć klienta app-create-reag-app, wyrazić backend i...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Doker kontenera jest zamykany po uruchomieniu
Mam następujący plik Docker: FROM sonarqube ADD https://github.com/gabrie-allaigre/sonar-gitlab-plugin/releases/download/4.0.0/sonar-gitlab-p...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Drone.io nie uruchamia git push
Próbuję dodać drone.io, aby dołączyć do mojego istniejącego gitea (także w kontenerze dokera) Drone działa i zobacz każde moje repo. Włączam...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy zmiana nazwy hosta systemu Linux menedżera Docker Swarm spowoduje utratę statusu Menedżera roju?
Jeśli zmienię nazwę hosta Ubuntu węzła Docker Swarm, który służy jako węzeł Menedżera, czy spowoduje to utratę przez inne węzły „zaufania” w nim...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Uruchom ansible w oknie dokowanym
Czy możliwe jest przeniesienie 4-5 kontenerów za pomocą komponowania dokerów, a następnie uruchomienie ról ansible (Ansible można zainstalować n...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uruchamianie testu Jmeter Webdriver przy użyciu Docker daje mi CannotResolveClassException
Wykonałem jeden test za pomocą JMeter i wtyczki Webdriver, która działa na mojej lokalnej maszynie, ale ten sam test nie działa, gdy uruchamiam...
0 głosów
1 odpowiedzi
Szybkie rozpoczęcie procesu Botium-cli trwa tak długo i długo
Instaluję botium na moim komputerze z systemem Windows 10 za pomocą metody szybkiego uruchamiania. Kiedy uruchomię polecenie: docker-compose -...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
System.Net.Sockets.SocketException (między innymi) generowany podczas używania Microsoft.AspNetCore.SpaServices (reaguj) w kontenerze i nginx Docker Linux
Dlatego doceniam, że będzie to bardzo niejasny problem, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Korzystam z .Net Core 2.2 i React (domy...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak połączyć tomcat z kontem db mysql w kubernetes
Moje kontenery tomcat i mysql nie łączą się. Jak więc mogę je połączyć, aby mój plik wojenny mógł działać pomyślnie. Zbudowałem swój obraz ko...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Równoległe wykonanie kodu w kontenerach Docker
Mam skrypt, który usuwa dane z listy adresów URL. Ten skrypt jest wykonywany w kontenerze dokowanym. Chciałbym uruchomić go w wielu instancjach,...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zmienić uprawnienia do pliku w pliku Dockerfile?
Mam następujący plik Docker: FROM sonarqube ADD https://github.com/gabrie-allaigre/sonar-gitlab-plugin/releases/download/4.0.0/sonar-gitlab-p...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uruchamianie Dockera na Ubuntu 18.04 uzyskiwanie błędu [/ bin / sh 1] [: brak] przy próbie skompilowania sudo
Próbuję utworzyć kontener dla prostej aplikacji, która ma formularz w html i zapisać dane w MongoDB za pomocą Dockera, ale nie działa. Znalaz...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
selenium.common.exceptions.WebDriverException: Komunikat: Usługa chromedriver nieoczekiwanie zakończyła działanie. Kod statusu: 127
Próbuję uruchomić skrypt Pythona wewnątrz okna dokowanego, który używa sterownika chromu selenu do połączenia ze stroną internetową. Jednak skry...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
odczytaj błąd ENOTCONN w systemie Windows 10 podczas wywoływania interfejsu dokowania api
Próbuję uruchomić instancję exec mojego obrazu dokera przez mój projekt węzła z kodem poniżej: return axios.post(host + `/exec/${id}/start`,...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uruchomienie więcej niż czterech kontenerów DB2 w maszynie CentOS7 VM prowadzi do błędów zasobów
to jest moje pierwsze pytanie w stackoverflow.com. Mam nadzieję, że ogromny tekst nie jest zbyt mylący :) Mamy problem z naszą bazą danych DB...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Akceptowanie ciągu przez HTTP [zamknięte]
Pracuję nad projektem jako częścią wywiadu technicznego i jestem zdezorientowany jednym z wymagań: „kontener dokera1 - akceptuje ciąg przez http...
spytał 3 miesiące temu