Pytania oznaczone [datetime]

5 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego silnik JavaScript V8 rozpoznaje „TG-1” do „TG-12” jako prawidłowe daty / godziny?
Zaimplementowałem parser CSV, który odgaduje formaty typów dla każdej kolumny, ale odkryłem, że klasa JavaScript Date uważa, że ​​„TG-1” jest pr...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
DateTime compare (between) Date with day month year hours minutes and seconds [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak sprawdzić, czy data jest pomiędzy DateRange w C #                         ...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Java - Format daty dla wielu scenariuszy
Mam komponent java, aby sformatować datę pobrania. Oto mój kod: Format formatter = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); String s...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
W jaki sposób nadać wartości boolean decydowanie jest moim datownikiem jest wakacje i weekendy lub nie w Dataframe w python
Mam kalendarz ramki danych, zawiera on datę i jest świąteczny lub nie. Mam inną ramkę danych zawierającą znacznik czasu datetime i chcę spraw...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić import pola znacznika czasu w gałęzi?
Mam plik w HDF, który zaimportowałem do Hive w następujący sposób: UTWÓRZ TABELĘ ZEWNĘTRZNĄ JEŚLI NIE JEST ISTNIEJE tb_abc_test ( String Rece...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak podzielić czas z interwałem 30 minut od początku do końca w PHP [duplikat]
Potrzebowałem listy czasów w tablicy ... 12am 12:30am 1:00pm ... Jak mogę to zrobić w PHP?      8 7 odpowiedzi                        ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sortować listę według daty, a następnie według czasu w Pythonie?
Mam listę zawierającą obiekty DateTime pochodzące z bazy danych. Najpierw muszę je posortować według daty i przyjąć najnowszą datę, na ostatni d...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
problem z konwersją strefy czasowej przy użyciu szablonu cieczy shopify
Mam do czynienia z informacjami o dacie z JSON. Używam płynnego szablonu Shopify do przechodzenia przez JSON i wyodrębniania wartości wejścia da...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać DateTime.Now, zaczynając od przesunięcia
Mam scenariusz, w którym potrzebuję właściwości DateTime.Now, aby rozpocząć od określonej daty, a następnie przy kolejnych wywołaniach, aby kont...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak zapisać i porównać wartości datetime w rdzeniu C # i asp.net?
Piszę aplikację internetową za pomocą rdzenia asp.net i rdzenia szkieletu encji; Chcę ustawić bieżącą datę i godzinę dla obiektów db, gdy są one...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Python Date Time Nadanie niewłaściwej wartości
Używam tego kodu, aby uzyskać znacznik czasu z łańcucha, ale podając niewłaściwą wartość dla określonej wartości. import datetime import time...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
scal i utwórz ramkę danych na podstawie ograniczenia czasowego
Mam zestaw danych z dwiema kolumnami, ID i Start_Date, jak pokazano poniżej ID Start_Date 19 2016-11-24 19 2016-11-...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na pobranie pola datetime do określonej strefy czasowej domyślnie w Django?
Mam atrybut w modelu django, taki jak: created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) iw moim settings.py mam konfiguracje takie jak...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak połączyć miesiąc i dzień z pełnowymiarowych dat u świni
Przesłałem kolumnę z nazwami i kolumnę dat w PIG, które pojawiają się w następującym formacie: „rrrr /MM /dd HH: mm: ss”. Chcę pokazać kolumnę n...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Jak przekonwertować datetime z dziesiętnego na „% y-% m-% d% H:% M:% S”, biorąc pod uwagę pochodzenie czasu?
Przeprowadziłem wyszukiwanie, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi, która spełniałaby mój problem. Korzystam z Pythona 3.7 i muszę przekonwertow...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Analizuj datę z eksportu bazy Lotus Notes
W aplikacji C # muszę przeanalizować plik xml, który jest eksportem bazy danych Lotus Notes. Eksport zawiera daty w tym formacie: <notei...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Implementowanie encji Datetime (synonimów) do dialogu dialogowego
Obecnie implementuję przypomnienia w dialogu przepływu za pomocą webhooka. Mam problem z rozpoznaniem konkretnego słowa: „A minute” Chcę, aby Di...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Zresetuj znacznik czasu pandas do pierwszego dnia miesiąca
df to ramka danych pandy. Kolumna df["Date"] to pole daty i godziny. test_date = df.loc[300, "Date"] # Timestamp('2019-02-12 00:00:00') Ch...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
DateTime.TryParseExact () nie rozpoznaje oznaczenia PM, AM działa zgodnie z oczekiwaniami
Piszę program do odczytu plików dziennika, konwertując znaczniki czasu po drodze. Obecnie używam DateTime.TryParseExact() do szybkiej analizy zn...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Konwertowanie daty z formatu długiego na format LocalDateTime w Javie 8 [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak mogę stworzyć Data lokalna Java 8 z długiego czasu epoki w milisekundach?  ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dynamicznie filtrować według części daty
Jeśli chcę zbudować określoną regułę w dynamicznym zapytaniu, gdzie część warunku stwierdza, że ​​    ten sam miesiąc roku Mam następujące...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak korzystać z pętli, aby uzyskać wartości z ramki danych Pand?
Chciałbym przejść przez każdą wartość w startDayValStr, endDayValStr, startTimeValStr, endTimeValStr i użyć wartości jako parametrów w ciągu URL...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Dane czasu nie pasują do formatu
Witam Próbuję przekonwertować ciąg znaków, który jest a = "2019-04-22 00:00" na datetime, ale nie działa, próbowałem tego: a = datetime.dateti...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zapytanie o pole DateTime zawsze zwraca błąd pamięci
Próbuję wysłać zapytanie do pola dateTime w mojej tabeli przechowywania, ale bez względu na to, które pole dateTime sprawdzam, zawsze otrzymuję...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak opisać zestaw zapytań liczbą dni od utworzenia
Próbuję zrobić skomplikowane zamówienie na podstawie promocji: artykuł jest promowany co 7 dni od utworzenia (artykuły wygasają po 30 dniach)....
spytał 8 miesięcy temu