Pytania oznaczone [data-binding]

0 głosów
0 odpowiedzi
Powiązanie danych ItemsSource nie wiąże prawidłowo
Jestem dość nowy w powiązaniach danych xaml i C #. Próbuję powiązać próbnik z IList za pomocą ItemsSource, ItemDisplayBinding i SelectedItem. Pr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
BindingAdapter dla Numberpicker
Implementuję „selektor kół” przy użyciu NumberPicker, jak wyjaśniono w tej odpowiedzi SO . Używam także powiązania danych i próbuję zapełnić...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić powiązanie tablicy danych z kolumną dynamiczną w datagrid wpf
Chcę zmienić szablon danych kolumny w mojej bazie danych na podstawie typu danych kolumny. Zmieniam szablon danych kolumn w zdarzeniu AutoGenera...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
MutableLiveData z BindingAdapter nie aktualizuje widoczności widoku
Mój BindingAdapter działa tylko raz, mimo że aktualizuję LiveData wiele razy. public class ButtonViewBindingAdapter { @BindingAdapter("hid...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawić, by elementy edytora kolumny ComboBox zapisywały wybraną przez użytkownika nową wartość?
Pełne XAML i kodowanie są poniżej. Mam okno z DataGrid z pojedynczą kolumną, DataGridComboBoxColumn. W EditingElementStyle ustawiam edytowalne C...
3 głosów
1 odpowiedzi
Wymuszanie wykrywania zmian, gdy wartość związana z tym się nie zmienia
Mam komponent, który reaguje na zmianę kontroli wejściowej i formatuje ją, usuwając niektóre znaki. Po ustawieniu wartość zapisana w polu kopii...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można ustawić powiązania pola tekstowego, ale działa na uzyskanie właściwości Angulara
Zauważyłem, że poniższe powiązanie wydaje się zapewniać poprawne zachowanie względem właściwości set , ale nie jest wywoływane podczas ustawian...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
WPF DataGrid - Dynamiczne dwukierunkowe wiązanie do instancji T w ObservableCollection <T>
Załóżmy, że mam model (pomijając pełne implementacje INotifyPropertyChanged dla zwięzłości): public class MyModel : INotifyPropertyChanged {...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Kiedy przekazuję argument do RelayCommand, dlaczego mój przycisk binded jest wyłączony?
Mam przycisk, który jest powiązany z ViewModel za pomocą RelayCommand. Muszę zamknąć rzeczywiste okno w funkcji powiązanej po kliknięciu przycis...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
widok recyclerview z problemem wiązania danych, gdy element jest przenoszony i element jest dodawany
problem wiązania danych .. przedmiot jest usuwany i gdy dodałem przedmiot (pozycja romved) , wiązanie nie działa prawidłowo dodany element pokaz...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak powiązać dane komponentów z dwiema lub więcej właściwościami w innym kierunku?
Powiedzmy, że stworzyłem rozwijane elementy utworzone przy użyciu dwóch bloków tekstowych z wieloma powiązaniami i chcę powiązać jedną blok teks...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Problem ze zmianą obsługi błędów w wywołaniu API
Jestem dość nowy w Angular, ale nie w ogóle w rozwoju. Robię osobisty projekt, aby wypróbować możliwości Angulara i próbuję obsługiwać wywołanie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
IValueConverter to Name dla obiektów ogólnych lub String dla łańcuchów
Mam ListBox o nazwie ListBoxView , który zawiera kolekcję obiektów. ListBox jest połączony z CollectionViewSource w celu filtrowania wpisanego...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Jak poprawnie odświeżyć dane w siatce za pomocą zadania w WPF
Mój mały kod WPF podaje mi ten błąd Wątek wywołujący nie może uzyskać dostępu do tego obiektu, ponieważ posiada inny wątek Wiem, co dokładnie...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Wiązanie do kolumny DataGridColumn przy użyciu powiązań opartych na ReactiveUI C #
Uczę się używać ReactiveUI w WPF. Mam aplikację, która ma IObservableCollection, którą wiążę z DataGrid. <DataGrid Grid.Row="3" Grid.Co...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wiązanie indeksowane MVVM
Używam architektury WPF MVVM, a mój ViewModel ma ObservableCollection obiektu. Mój główny ViewModel będzie wyglądał jak poniżej i będzie wiązał...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do funkcji Kotlin Lambda z bazy danych w Androidzie
Mam następującą klasę Wrapper class ApiWrapper<I, O>( val response: LiveData<Resource<O>>, val call: (I?) -> Unit...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak mogę ustawić wartość wejścia daty w kątowym 6 za pomocą modelu ng lub kontroli formularza z obiektu
po żądaniu http otrzymuję te obiekty: Date: new FormControl('', [Validators.required]), DueDate: new FormControl('', [Validators.required]),...
1 głosów
0 odpowiedzi
Powiązanie danych PictureBox ze ścieżką względną w winformie
Mam winform, które pobierają dane z bazy danych do DataGridView i Databind to do kilku pól tekstowych i PictureBox. Mam metodę wiązania danych i...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak używać zmiennej powiązania danych w styles.xml
Czy mogę używać zmiennej powiązania danych w styles.xml? Próbuję to zrobić: <style name="keyboard_key_view"> <item name="andro...
-1 głosów
0 odpowiedzi
obróć obraz z Imagebox
W biginingu nauki MVVM Mam pudełko obrazów wypełnione obrazem jeden przycisk ładuje nowy obraz, jeden przycisk obraca obraz. Jak mogę obrócić...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nierozwiązane odniesienie: Powiązanie aktywności
Wiem, że to pytanie zostało zadane wcześniej, ale próbowałem wszystkich udzielonych odpowiedzi i nadal nie mam nic. Próbuję zdefiniować powiązan...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak powiązać dane z preferencjami Androida
Chcę mieć niestandardowy układ SwitchPreference i przekazać mu parametr „title”, podobny do tego: <SwitchPreference android:key...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wysłać dane z wiersza datagrid (form2) po kliknięciu do innego w kontroli użytkownika (formularz1), które otworzyły formularz2
Jak mogę wysłać dane po kliknięciu przycisku „Ajouter ce Produit”, ponieważ możesz zobaczyć i wysłać SelectedItem do userControl w moim formular...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Wartości przekazane do układu <include> nie są wyświetlane
Mam dołączony układ i przekazywanie danych za pomocą app: nazwa-zmiennej, ale nie widzę wyników. Nazwa zmiennej jest zdefiniowana w układzie, kt...
spytał 4 miesiące temu