Pytania oznaczone [dart]

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zmienić wysokość ciała Rusztowania w Trzepotaniu
Używam niestandardowego BottomAppBar, który ma znacznie większą wysokość niż normalny, ciało rusztowania dostosowuje jego wysokość do normalnego...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak pobrać ByteData z pliku
Chcę przekonwertować File na obiekt ByteData w trzepotaniu. Coś w tym stylu: import 'dart:io'; File file = getSomeCorrectFile(); //This file i...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Flutter - Dziwne zachowanie dla bottomNavigationBar i PageView
Mam widżet nadrzędny i 3 widżety dla dzieci zarządzane wspólnie przez bottomNavigationBar i PageView. Dane wprowadzone w widgecie dziecięcym...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Sprawdzanie poprawności pola daty w trzepotaniu z danymi boolowskimi
Próbuję zweryfikować pole daty w Flutter, ale ciągle otrzymuję ten błąd: Następujące stwierdzenie zostało rzucone podczas obsługi gestu: I /f...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nieokreślona nazwa „kontekstu” nawigatora w Navigator.push
mówi Niezdefiniowana nazwa „kontekst” w Navigator.push. Jeśli umieściłem kontekst w Navigator.push, mówi, że kontekst jest nazwą niezdefiniowaną...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
firebase_messaging jak usunąć powiadomienie?
Używam firebase_messaging Gdy nadejdzie powiadomienie, wyświetlam okno dialogowe alarmu. Poniżej znajduje się mój kod. showNotification(Buil...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak znaleźć pozycję TapGestureRecognizer?
Używam TextSpan, którego właściwość recognizer jest ustawiona na TapGestureRecognizer, chciałem zapytać, jak mogę uzyskać jej pozycję globalną i...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
uzyskiwanie dostępu do wartości obiektów za pomocą zmiennej jako klucza
Próbuję uzyskać dostęp do wartości klasy za pomocą zmiennej zdefiniowanej wcześniej w dart, ale ciągle otrzymuję błąd the operator [] isn't defi...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak radzić sobie ze złożonymi odpowiedziami API na tworzenie kart w Flutter?
Jestem bardzo nowy w Flutter i teraz tworzę aplikację, która wyświetla listę restauracji. Mam punkt końcowy API, który zwraca dane JSON. Oto: h...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak zmienić Iconbutton po kliknięciu na inny przycisk Iconbutton
Chcę zmienić ikonę na przycisku IconButton po kliknięciu, a następnie przesuwać suwak. tak jak to po kliknięciu widoku listy - przesuwa się w gó...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Składnia konstruktora Colon w Dart
class X extends Y { X(int a, int b) : super(a,b); } Czy ktoś może mi wyjaśnić znaczenie składni dwukropka :?      1 patrz rzutka. dev...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dart generuje zdarzenia strumieniowe z innego odbiornika strumienia
Mam funkcję generującą stream określonych zdarzeń. Teraz mam strumień pochodzący z usługi pamięci masowej, który ma swoje własne wydarzenia. Pos...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Wyświetl elementy na liście zawierającej określoną nazwę - trzepotanie
Na tej liście chcę wyświetlić wszystkie elementy, które zawierają tę konkretną nazwę. Elementy mojej listy: ['US', 'SG', 'US'] print(list.c...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dokonać postępu ładowania podczas wysyłania danych do bazy danych
Powiedzmy za każdym razem, gdy chcę wysłać dane do bazy danych, jak sprawić, by wyglądało, jakby strona ładowała się? HashMap ApiParams1 = n...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ikony nie renderują się za pomocą niestandardowych ikon
Próbuję użyć niestandardowych opcji na Flutter, ale ikona renderuje się jak kwadrat z X wewnątrz. Umieszczam pliki .ttf w folderze zasobów....
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Image_Picker Build nie powiódł się przy Flutter (wykonanie nie powiodło się dla zadania ': app: transformClassesWithMultidexlistForDebug').
Użyłem image_picker ( ^ 0.6.0 + 2 ) i image_cropper ( ^ 1.0.1 ) gdy kompilacja trzepotania nie powiodła się. Note: Recompile with -Xlint:dep...
0 głosów
0 odpowiedzi
Aktualizacja lokalizacji w tle przy użyciu Flutter i Dart
Czy istnieje sposób na uzyskanie aktualizacji lokalizacji użytkownika w aplikacji flutter (zarówno dla Androida, jak i ios), gdy aplikacja nie d...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
utwórz widżet dla każdego elementu na liście w grze Flutter Dart
Wypełniam tablicę z danych json w Dart String url="http://someapi.com/words"; List<Word> words=new List<Word>(); final re...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak osiągnąć iOS, takie jak płynna animacja przejścia stron w Flutter?
Sprawdzałem aplikację Historia wszystkiego, ponieważ uczę się kodowania aplikacji Flutter. Ale potem zauważyłem, że animacja przejścia strony w...
spytał 1 miesiąc temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na ustawienie kolejności renderowania tras?
Zasadniczo chcę zrealizować ModalRoute , który jest zależny na jakimś widgecie na trasie poniżej. Aby to osiągnąć, używam GlobalKey, który d...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak naprawić błąd image_picker_saver do pobierania obrazu w aplikacji flutter
Dostaję błąd podczas używania pakietu image_picker_saver do pobierania obrazów z mojej aplikacji trzepotania. Kiedy usuwam image_picker_saver z...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak naprawić „type” () => T ”nie jest podtypem typu„ T ”w obsadzie typu„
ręcznie konfiguruję klasę modelu z serializacją json (de). Do tej pory zaimplementowałem kilka przypadków testowych. W szczególności jeden, w kt...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Aktualizacja danych rozwijanych w Flutter daje błąd
Jestem w trakcie opracowywania widgetu składającego się z dropdownbutton w Flutter. Ten widget tworzy dropdownmenuitems po wysłaniu żądania do a...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Unhandled Exception: wpisz „List <dynamic>” nie jest podtypem typu „Map <String, dynamic>”
Robię samouczek listy zadań do zrobienia, próbuję dodać funkcję kodowania na JSON moja lista todoList, aby zapisać ją na sharedPreferences, a ki...
spytał 1 miesiąc temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak udostępnić kilka (tylko 2) klas dla jednej zmiennej strzałki?
Hej, muszę użyć koloru lub obrazu (ścieżką, oznacza to typ klasy String), aby przekazać dane i uniemożliwić dostęp do innych klas, ale mam pewne...
spytał 1 miesiąc temu