Pytania oznaczone [cypress]

0 głosów
1 odpowiedzi
jak użyć przeładowania odświeżania rzutni cypress
Witryna ma działać tylko w sieci mobilnej (wyświetla komunikat o błędzie na stronie internetowej), próbując zautomatyzować to samo przy użyciu w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wycelować w atrybuty zdefiniowanego przez siebie składnika w cyprysie?
Jestem bardzo nowy w cyprysie i chcę sprawdzić, czy klikam mój tag, a następnie wideo powinno się zmienić, ale nie wiem, jak kierować atrybut wi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać wartość Cypress DatePicker
Robię test E2E przy użyciu cypressa i chcę uzyskać datę, która pojawia się na elemencie DatePicker z mojej aplikacji reagującej. Próbowałem tego...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Cypress czeka na rejestrację xhr
Chcę poczekać na rejestrację tego adresu URL: /hdlasrlogging To rejestruje każde zdarzenie występujące w tle i zapisuje wiadomość o zdarzeniu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Cypress rzuca SecurityError
Obecnie pracuję z Chrome 74 i próbuję użyć Cypressa, aby przetestować przewodnik po stylach w mojej aplikacji. Kiedy ładuję Cypressa, zgłasza te...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dostęp do odpowiedzi sieciowych w Cypress.io
Pracuję nad testowaniem usługi OpenID Connect za pomocą kodu i niejawnego przepływu. Naprawdę chciałbym mieć dostęp do wiadomości, które otrzymu...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można zażądać trasy za pomocą cypressJS
Próbuję po prostu żądać danych z trasy w teście cyprysowym: it("Then it works", () => { cy.server() cy.route({...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak przeszukać konkretny element pod jakimś elementem nadrzędnym bez użycia indeksu elementu
Mam pole wyszukiwania, a gdy szukam jakiegoś urządzenia, otrzymuję wyniki wszystkich urządzeń pasujących do ciągu, np. jeśli przeszukuję AppleiP...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
JSON.stringify w opcji odpowiedzi cy.route nie działa
Obecnie piszę testy na Cypressie dla aplikacji zapisanej w reakcji i używającej redux i redux-saga. Dla jednego z moich testów próbuję wysłać żą...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Błąd CORS podczas żądania trasy w teście cyprysowym
Chciałbym wyszydzić niektóre wywołania API wykonane przez moje SPA. Dlatego używam cypress.JS i sprawdziłem, jak to zrobić, używając następujące...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
start-server-and-test - Nie działa z https dla serwera webpack-dev
Korzystam z aplikacji create-react-app i używam mojego serwera webpack dla programistów w https. Tak więc uruchamianie npm uruchamia cypress: op...
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyślij wynik do zewnętrznego api po każdym przypadku testowym
Przygotowuję łańcuch CI i postanowiłem użyć Cypressa do testowania interfejsu użytkownika. Muszę uzyskać wynik dla każdego zestawu testowego w m...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wykonać „przekierowanie” z tokenem otrzymanym w nagłówkach autoryzacji w Cypress?
Jak wykonać redirect z tokenem otrzymanym w nagłówkach autoryzacji w Cypress? Wykonuję test z kontem Microsoft Single Sign On. Doceń, jeśli ktoś...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd testu cyprysowego, gdy wystąpi żądanie 500 xh
Piszę testy end-to-end dla aplikacji internetowej w cypressie i chciałbym, aby cyprys nie przeszedł testu, jeśli aplikacje wysyłają żądanie z od...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Testy Cypress nie działają. Błąd - węzeł-cachedir
Próbuję uruchomić cypress z mojego kodu aplikacji (do przetestowania). Dostaję się poniżej błędu:    Uncaught Error: Twoja przeglądarka syste...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Uruchamianie Cypressa w potokach Bitbucket nie powiedzie się, szukając chromu
Nie mam pojęcia, dlaczego próbuje uruchomić Chrome zamiast przeglądarki opartej na Electronie. Czy to może być winowajca Percy'ego? + yarn cy:...
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak zwrócić wymiary dokumentu w Cypressie do późniejszego wykorzystania w teście
Mam funkcję w Cypress support /index.js, która ma uzyskać wymiary cy.document outerWidth i outerHeight, a następnie zwrócić je do wykorzystania...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy mogę uruchomić przesyłanie plików z elementu zawartego w komponencie Vue z Cypressem?
W przypadku Cypressa nie mogę kliknąć kropli, aby przesłać plik. Wydaje się, że coś uniemożliwia zdarzenie click. Czy klikam niewłaściwy element...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Rozszerzanie dokumentacji obiektu
Piszę jakiś Cypress i javascript dla niektórych testów i mam obiekt cy. Ten obiekt jest udokumentowany i dostaję dla niego trochę intellisense,...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wybrać tekst w edytorze za pomocą cypressa
Jestem testerem i początkującym w Cypress. Mam edytora i wpisuję go w dowolnym tekście. Po wpisaniu chcę wybrać tekst do pisania i zrobić z nim...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak pocieszyć tekst w elemencie za pomocą Cypressa?
Używam Cypressa do testowania. Chcę się upewnić, że pewne dane są zbierane na stronie, ale nie są wyświetlane w html. W tym celu dodałem ukryte...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskaj e-mail w programie mailcatcher za pośrednictwem cy.request
Próbuję dostać wiadomość e-mail przechwyconą przez Mailcatchera w teście Cypress. Mailcatcher działa pod adresem localhost:1080, a moja aplikacj...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Cypress - niewidoczny element do uruchomienia cmd
Kiedy rozpoczynam automatyczny test za pomocą cmd (za pomocą polecenia cypress run) test zawsze kończy się niepowodzeniem, wpisując element. Mów...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Cypress: Jak uzyskać zwróconą wartość z niestandardowych poleceń? (Obietnica Cypressa)
Szukam sposobu na zwrócenie wartości zwracanej przez niestandardowe polecenia Cypressa. Obecnie używam biblioteki Cypress i Cypress-promise (...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zdefiniować niestandardowy operator asercji w cypressie?
W teście cyprysowym często muszę sprawdzić, czy tekst w elemencie DOM jest równy oczekiwanemu testowi. Ale ponieważ wokół tekstu mogą znajdować...
spytał 4 miesiące temu