Pytania oznaczone [cucumber-java]

0 głosów
1 odpowiedzi
Wtyczka Extent Report nie działa z testng + ogórek
Mam złożony problem, przeczytaj - Chciałem uruchomić raport zasięgu z moim szkieletem, który jest tworzony przy użyciu ogórka, testng i java....
0 głosów
0 odpowiedzi
extentreports-testng-adapter: Jak wygenerować raport HTML ze zrzutem ekranu, jeśli test się nie powiódł (ogórek, testng)
Używam frameworka zbudowanego z ogórka, selenu, testngu i maven. Maven tylko dla zależności. Testowanie wykonania plików funkcji ogórka pr...
0 głosów
2 odpowiedzi
Błąd ogórka - `Wyjątek w wątku„ main ”java.lang.NoClassDefFoundError: gherkin / IGherkinDialectProvider`
Dostaję ten błąd podczas uruchamiania bardzo podstawowego pliku funkcji w Eclipse poprzez Selenium w Javie Exception in thread"main"java.lang...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Punkty przerwania nie są wyzwalane podczas debugowania gradle + ogórek w vscode
Próbowałem debugować definicję kroku ogórka w vscode, ale bez szczęścia. Projekt został skonfigurowany zgodnie z oficjalnym podręcznikiem Cu...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Ramy testowe Karate: Tylko jeden twierdzi, używając przykładów
Załóżmy, że chcę przetestować, czy moje api usuwa zduplikowane wpisy. Moje obecne kroki to: 1) Wyślij kilka razy to samo żądanie JSON za p...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak przekazać parametr TestNG do Cucumber?
Próbuję uruchomić testy ogórka w innej przeglądarce, więc mam test.xml (tak, obecnie tylko jedna przeglądarka) <?xml version="1.0" encoding...
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskiwanie wyjątku podczas równoległego uruchamiania testów przy użyciu wtyczki testng, wtyczki mavensurefire i jvm ogórka
   Próbuję wykonywać równolegle pliki funkcji ogórka   automatycznie generuje biegaczy testowych za pomocą wtyczki ogórek-jvm i   uruchamianie i...
3 głosów
2 odpowiedzi
Jak można uzyskać wszystkie scenariusze i scenariusze ogórków bez przeprowadzania testów
Chciałbym jakoś uzyskać listę wszystkich tagów, których użyłem w moim projekcie i uzyskać wszystkie nazwy scenariuszy ogórków, które mam w swoim...
spytał 5 miesięcy temu
3 głosów
2 odpowiedzi
Jak można uzyskać wszystkie scenariusze i scenariusze ogórków bez przeprowadzania testów
Chciałbym jakoś uzyskać listę wszystkich tagów, których użyłem w moim projekcie i uzyskać wszystkie nazwy scenariuszy ogórków, które mam w swoim...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak pominąć pozostałe kroki, jeśli warunek nie jest dopasowany w pierwszym kroku pliku ogórka
obecnie używam selenu Cucumber Java. Stworzyłem jedną funkcję ogórka z konspektem scenariusza. Ale na początku chcę sprawdzić wartość. A jeśli w...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Parse integer list z przykładowej tabeli konspektu w scenariuszu ogórek java
Muszę napisać test BDD za pomocą ogórka z java i chciałbym przeanalizować listę całkowitą z każdej linii mojej przykładowej tabeli i przekazać t...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekazać parametry w zarysie scenariusza ogórka na podstawie środowiska?
Do testowania interfejsu API używam konspektu scenariusza. Moja potrzeba jest bardzo prosta, daje wiele danych wejściowych i weryfikuje dane wyj...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na zliczenie scenariuszy i ich kroków?
Gdy piszemy plik funkcji zawierający kilka scenariuszy, który zawiera kilka ściśle sformułowanych, ściśle znaczących definicji kroków, myślę o i...
spytał 6 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Zaimplementuj interfejs „ogórek.api.java8.En” ogórka według klasy definicji kroku
Jaki jest cel wdrożenia interfejsu „cucumber.api.java8.En” według klas definicji kroków ogórka ?.      1 Z Cucumber Eclipse : > Jeśli...
0 głosów
0 odpowiedzi
java.lang.SecurityException: Wywołanie z niezaufanego UID
I am doing automation testing using Cucumber and Uiautomator. I am getting crash while my last scenario execution gets completed. I am working o...
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie znaleziono backendów. Upewnij się, że masz moduł zaplecza na CLASSPATH. Jak rozwiązać ten błąd
<version.cucumber>3.0.2</version.cucumber> <dependency> <groupId>io.cucumber</groupId> <artifactId>c...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozwiązać problem 'cucumber.runtime.CucumberException: gherkin.ParserException $ CompositeParserException: błędy parsera:' problem w ogórku
Plik funkcji: Feature: Claims Regression suit scenarios using BDD @Test Scenario: Log in to AUT as ClaimAssistant with valid credential. Giv...
spytał 6 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na uruchomienie kodu przed rozpoczęciem testów równoległych?
Używam wtyczki ogórek-jvm-parellel. Pliki funkcji są uruchamiane równolegle. Ale chciałbym wykonać jakiś kod przed rozpoczęciem testów, tzn. W t...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Funkcje ogórka nie są rozpoznawane przez Eclipse
Zainstalowałem wtyczkę w wersji Natural 0.7.6 z Eclipse Market i instalacja przebiegła pomyślnie. Próbowałem funkcji Cucumber, a Eclipse nie roz...
0 głosów
1 odpowiedzi
Cucumber DataTable Error - io.cucumber.datatable.UndefinedDataTableTypeException: Nie można przekonwertować DataTable na cucumber.api.DataTable
Próbuję uruchomić scenariusz z ogórkiem /selenium /java /intelliJ, ale pojawia się błąd dotyczący tabeli DataTable w jednym z kroków. DataTable...
spytał 5 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie wyjątku NullPointerException podczas uruchamiania testu ogórka z Spring Boot, Selenium i JUnit
Mam prosty test oparty na Selenium-Cucumber, który wykonuje NullPointerException, kiedy go wykonuję. Zainicjowałem już WebDriver (chrome), al...
0 głosów
2 odpowiedzi
Nie wiem, jak zrównoważyć mój test w ogórku z @cucumberOption
Mam tę konfigurację: @RunWith(Cucumber.class) @CucumberOptions( features = "src/test/resources/features", glue = "com.cucumb...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Połączenia zapytań Oracle nie są obsługiwane przez przypadki testowe ogórka
w przypadkach testowych ogórka junit, gdy próbujemy uruchomić przypadki testowe, nie działa na warstwie encji z powodu złączeń w zapytaniach sql...
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy ktoś zdołał zdobyć Botium współpracującego z Cucumber for Java?
Starałem się jak najlepiej, aby Botium działało z BDD, więc mogę zobaczyć, czy jest to przydatne, ale jedyny przykład BDD, z którym się zetknąłe...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Klawisze kombinacji Selenium (Ctrl + 99)
Muszę użyć klawiszy kombinacji (Ctrl + 00) w Selenium (Java), aby przesłać formularz, który nie akceptuje naciśnięć klawiszy z klawiatury numery...
spytał 4 miesiące temu