Pytania oznaczone [cucumber]

0 głosów
2 odpowiedzi
Test zatrzymuje się z działaniem warunkowym na element.isDisplayed, a element nie jest wyświetlany
W moim teście mam warunek sprawdzenia, czy wyświetla się popup. Jeśli tak, kliknięto przycisk anulowania. Ale jeśli okienko nie zostanie wyświet...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić błąd podczas uruchamiania samouczka ogórka na komputerze Mac
Próbuję uruchomić samouczek ogórka przykład na mac. Postępowałem zgodnie z instrukcjami samouczka do tej strony (o ile zrozumiałem instrukcje)...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak ustawić dynamicznie CucumberOptions w Javie
Zajmuję się tworzeniem aplikacji komputerowej, która będzie wykonywać automatyczne testy. Z GUI użytkownik może wybrać typ wykonania: według fun...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak sprawić, by kroki testowe ogórka przebiegały tylko w pół kroku w Chrome i pozostałych krokach w różnych przeglądarkach?
Moje testy ogórka mają wiele kroków. Na przykład test jak poniżej: Given I navigate to my setup application And I published an article When I...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak uruchomić scenariusz ogórka na podstawie ID przypadku testowego dołączonego do nazwy scenariusza?
Chciałem uruchomić plik Cucumber Feature na podstawie identyfikatora przypadku testowego, który zawiera nazwa scanerio. Wiem, że możemy użyć...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy jest to właściwy sposób uruchamiania wielu tagów w ramach Cucumber Serenity?
Istnieją dwa znaczniki, które chcę uruchomić (najlepiej w sekwencji, to znaczy jedna po drugiej), Czy jest właściwy sposób uruchamiania? mvn c...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można przypisać pozycji konfiguracji „znaczników” o wartości „„ @ @ ignorowane ”” typu java.lang.String do właściwości typu java.util.List -> [Pomoc 1]
Mam skrypty testowe Automation, które działają bez zarzutu Jenkins Master, ale na slave'ach podaje on następujący błąd: 11:47:50 [ERROR] Faile...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uzyskanie „Typów parametrów nie może być opcjonalne” podczas korzystania z opcjonalnych parametrów w mojej definicji kroku
Zaktualizowałem do ogórka gem 4.0.0.rc.1 Kiedy uruchamiam scenariusz z krokami z opcjonalnym parametrem, ogórek narzeka Parameter types canno...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Podstawowy projekt testowy ogórka - jak uruchomić java cucumber.api.cli.Main?
Postępowałem zgodnie z instrukcjami na https://cucumber.io/docs/guides /10-minutowy samouczek / i działa dobrze z mvn test Ale chcę ręcznie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wtyczka Extent Report nie działa z testng + ogórek
Mam złożony problem, przeczytaj - Chciałem uruchomić raport zasięgu z moim szkieletem, który jest tworzony przy użyciu ogórka, testng i java....
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przetestować trasy Camel zdefiniowane w języku DSL Java podczas korzystania z innego TestRunner?
Próbuję przetestować moje trasy Camel używając Cucumber, co wymaga ode mnie użycia innego TestRunner (Cucumber.class). W testach chciałbym wyszy...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Ignoruj ​​funkcję w stanie wstępnym
Moja funkcja ma 4-5 scenariuszy, wszystkie zależą od tego, czy dany element jest obecny na stronie, czy nie. Na przykład nazwa użytkownika, pole...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jenkins zbudować niezdolny do zainicjowania ogórka TESTÓW i limit czasu
Jestem nowy w Jenkins. Moja podstawowa konfiguracja Jenkinsa działała ładniej z linii poleceń, ale ponieważ zgłosiłem konfigurację, TESTY nie in...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie mogę udać się na raport ogórka
Mogę uruchomić się pomyślnie w oknie terminala poleceniem “mvn clean verify -Dcucumber.options="--tags @ValidateLoggedInUser"” Ponieważ niektóre...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
import ogórek.api.DataTable; nie może być rozwiązane
Usiłuję zautomatyzować DataTables w Cucumber, gdzie napisałem odpowiednią funkcję i definicję kroku dla tego samego. Eclipse sugeruje importowan...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Otrzymuję wyjątek zerowego wskaźnika dla 2. klasy runnera w POM i żadne raporty HTML nie są generowane
Stworzyłem poniżej POM i próbuję uruchomić 2 różne klasy biegaczy w jednej kompilacji profilu maven. Klasa Runner 1 działa dobrze, ale otrzymują...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
W jaki sposób załączyć kompletny plik dziennika do raportu wskazującego numer
Jak załączyć kompletny plik dziennika wygenerowany przy użyciu log 4j w raporcie wskazującym numer? Wiem, że możemy dodawać zrzuty ekranu i łącz...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dołączyć / osadzić wiele plików w raporcie ogórka
W jaki sposób mogę osadzić wiele załączników w raporcie ogórka, w kolejnych hakach scenario.embed dodaje tylko jeden raport, gdy dodam drugi, kt...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Testowanie automatyzacji równoległej i bezpieczne zmienne wątkowe
Używam równolegle testów automatyki. Różne pliki funkcji działają na dedykowanych różnych przeglądarkach. Podczas tego kursu testowania autom...
2 głosów
1 odpowiedzi
Ramy testowe Karate: Tylko jeden twierdzi, używając przykładów
Załóżmy, że chcę przetestować, czy moje api usuwa zduplikowane wpisy. Moje obecne kroki to: 1) Wyślij kilka razy to samo żądanie JSON za p...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Testy karate w innym folderze niż src / test
Chcę przenieść testy Karate z src /test do nowego folderu src /it, ponieważ ma dla mnie sens, aby testy integracyjne były oddzielone od testów j...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Cucumber Serenity: Jak mogę mieć oddzielną przeglądarkę dla każdego pliku funkcji, wszystkie uruchamiane równolegle?
Chcę, aby wszystkie pliki funkcji korzystały z własnej przeglądarki. Otworzy się maksymalnie 5 przeglądarek. Wypróbowałem poniżej sposoby imp...
-1 głosów
2 odpowiedzi
Test nie jest pobierany podczas pracy równoległej i nie jest generowany raport
Im próbuję uruchomić kod testowy karate Api, ale podczas równoległego uruchamiania, nie testuj pobierania przez KarateOptions. Cucumber Zgłoś zb...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawdzić, czy wszystkie elementy PageObject są poprawne (Java, Serenity, Cucumber)
Piszę przypadki testowe scenariusza w ogórku i chcę sprawdzić, czy wszystkie elementy PageObject są poprawne i selen może z nimi wchodzić w inte...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Kompiluj klasy biegaczy oparte na ogórkach JUnit
Zbudowałem szkielet ogórka i użyłem JUnit do tworzenia klas Runner. Kiedy ładuję i uruchom N liczby plików funkcji, moja klasa runnera wykonuje...
spytał 4 miesiące temu