Pytania oznaczone [cordova]

0 głosów
1 odpowiedzi
Jak dodać brakujący nagłówek odsyłający do aplikacji Cordova IOS
Używam Cordova do budowy aplikacji na iOS. Używam silnika jonowego , co oznacza, że ​​aplikacja jest obsługiwana z serwera internetowego urucho...
-1 głosów
1 odpowiedzi
Moja aplikacja pękła po zaktualizowaniu bazy firebase
"dependencies": { "cordova-android": "^7.1.4", "cordova-plugin-badge": "^0.8.8", "cordova-plugin-camera": "^4.0.3", "cordova-plu...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Polecenie CompileSwift nie powiodło się z niezerowym kodem wyjścia (kod x 10.2.1) [wstrzymany]
Otrzymuję ten błąd, gdy chcę uruchomić projekt. Xcode w wersji 10.2.1. Jak mogę rozwiązać ten błąd?      - 2 0 Answers              ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać Sweetalert w Apache Cordova?
Pracuję w aplikacji Cordova. Chcę wiedzieć, jak włączyć sweetalert do cordova. Uwaga: nie używam żadnych struktur, takich jak kątowe, reagu...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Cordova: przechowywanie stałych danych na Androidzie i iOS
Próbuję przechowywać dane na stałe w Cordova zarówno na Androida, jak i iOS. Na stałe, mam na myśli, że nawet jeśli użytkownik odinstaluje aplik...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
w ionic4 „BackgroundGeolocationConfig” Usuń powiadomienie GPS Tracking
w ionic 4 https://ionicframework.com/docs/native/background-geolocation < /a> Zaimplementowałem to, działa dobrze, ale powiadomienie „Chcę usun...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak skonfigurować „plik.listę” pod / platformami / Androidem / zasobami, aby uzyskać prawidłową ścieżkę?
Moje pytanie dotyczy węzła js dla urządzeń mobilnych z JaneaSystems . Mam aplikację internetową, którą konwertuję jako aplikację Cordova. Wykon...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Framework7: Otwórz tę samą stronę i ułóż ją w historii strony
Mam aplikację Cordova na Androida, która używa Framework7. Czy mogę wielokrotnie umieszczać tę samą stronę w historii strony? Powiedzmy, ż...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
cordova-plugin-touch-id - powrót do PIN lub hasła, jeśli nie ma zarejestrowanych odcisków palców?
Obecnie używam Cordova TouchID EddyVerbruggen wtyczka Chciałbym, aby priorytetem było uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych, je...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
UIWebVIew w iOS 12.2 nie wyświetla kamery HTML
Mam starą aplikację używającą Sencha Architect i Cordova Problem pojawia się w najnowszej aktualizacji systemu iOS 12.2. W tym celu robiłem zdję...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja Apache Cordova na Androida: aplikacja końcowa nie uderza w interfejs API zaplecza
Mam działającą aplikację internetową hostowaną na AWS ec2. Działa świetnie z przeglądarek stacjonarnych i mobilnych. Aplikacja sieciowa frontonu...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Użyj sqlite3 w Electronie z Ionic 4
Chciałbym używać Electron for Desktop w mojej aplikacji Ionic 4. Ale nie mogę go uruchomić z wtyczką do przechowywania cordova-sqlite. Wygląda n...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Cordova - Użyj zmiennych wtyczki w kodzie Java
Tworzę wtyczkę cordova, która zostanie zainstalowana w następujący sposób: cordova plugin add myplugin --variable NAME="My awesome plugin"...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja Cordova na Androida zgłasza błąd po aktualizacji chromu do 74
Aplikacja Cordova po uaktualnieniu systemu Android do 9 nie działa poprawnie i zgłasza błąd, który nie może odczytać przesunięcia właściwości ni...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapobiec zanikaniu ikony powiadomień podczas umieszczania aplikacji w tle
W mojej aplikacji na Androida używam usługi powiadomień (NotificationManagerCompat). Mój problem polega na tym, że kiedy otrzymuję więcej niż je...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Windows - kompilacja CLI cordova APK nie powiedzie się
Z powodzeniem zbudowałem i opublikowałem APK tydzień temu. Ale kiedy dokonuję drobnych aktualizacji graficznych, otrzymuję nieudane powiadomieni...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jaki plik .ts do edycji w Ionic do użytku z wtyczkami?
Jestem nowy w rozwoju jonów i próbuję się uczyć. Tworzę podstawową aplikację do wyświetlania współrzędnych GPS, aby poznać podstawowy rozwój IOn...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Niepowodzenie zależności podczas uruchamiania cordova z systemem Android
Otrzymuję ten błąd podczas budowania projektu.    Niepowodzenie zależności:   com.google.android.gms: play-services-tagmanager-api: 15.0.2 -...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wtyczka natywnego pliku jońskiego: file.readAsArrayBuffer () => Nieprzechwycony RangeError: Przydział bufora tablicy nie powiódł się
Robię projekt intership w Ionic. W tym projekcie muszę przeczytać pliki mbtiles (za pośrednictwem wtyczki @ionic-native/file) i umieścić je w ul...
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego widzę błąd uruchamiania aplikacji emulatora Android?
Konfiguruję emulator systemu Android i działa. Ale jeśli uruchomię polecenie cordova -d emaulator android Widzę błąd Failed to execute sh...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pakiet internetowy nie ładuje poprawnego modułu
Mam aplikację Cordova, którą buduję dla iOS i Androida. Właśnie przełączyłem się na silnik WKWevView i teraz działa on głównie, ale pojawia się...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uruchomienie „wersji javac” nie powiodło się, upewnij się, że masz zainstalowaną wersję 8 JDK
Jestem nowy w rozwoju jonowym. Dla rozwoju zainstalowałem wymagania, które wymagają rozwoju jonowego. Tworzę aplikacje w wersji 1 jonowej. Mo...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak używać pliku .aar w ionic 4?
Pracuję nad aplikacją hybrydową wykorzystującą ionic 4 i muszę zintegrować ją z biblioteką innej firmy (plik .aar). Czy ktoś wie, czy można to z...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie można ominąć CORS w aplikacji Ionic 4
Próbuję kontrolować moją GoPro Fusion za pomocą tego projektu GitHub . Mogę to kontrolować za każdym razem, gdy uruchamiam żądanie POST, ale te...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
czy obsługa łączy uniwersalnych iOS działa bez serwera WWW?
Utworzyłem aplikację Cordova iOS i chciałem dodać do niej uniwersalną obsługę łączy z domeną niestandardową. Oznacza, że ​​nie mam żadnego serwe...
spytał 3 miesiące temu