Pytania oznaczone [cmake]

0 głosów
1 odpowiedzi
jak usunąć „:” cmake TARGET_OBJECTS i użyć go w poleceniu niestandardowym
Chcę użyć objs w COMMAND ld, ale nie mogę usunąć „;” w objs. Jak mogę usunąć „;”? lub masz inną metodę naprawy? CMakeLists.txt SET(CM...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Określ, dlaczego program CMake jest ponownie konfigurowany za każdym razem, gdy zmieniany jest plik źródłowy
Mam duży projekt iz jakiegoś powodu konfiguracja CMake jest uruchamiana przy każdej zmianie pliku źródłowego. Czy istnieje prosty sposób na okre...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
biblioteka statyczna konwertowana na współdzielone symbole lib jest ukryta?
Próbuję połączyć statyczną bibliotekę v8 z biblioteką udostępnioną za pomocą następującego polecenia cmake add_library(v8jni SHARED ${THIRDPAR...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
0 odpowiedzi
Konfiguracja projektu CMake i Visual Studio
Piszę swój własny program uruchamiający minecraft w c ++ z Visual Studio 2019 IDE. Chcę, żeby był to projekt międzyplatformowy. Postanowiłem uży...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Nie zdefiniowano Boost_LIBRARIES
Próbuję skompilować FreeLing, który używa CMake do wykrywania Boost. Oto kod odpowiedzialny za to: find_package(Boost COMPONENTS regex files...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
libarchive 3.3.3 Android build
Czy ktoś próbował zbudować libarchive dla Androida? Poprzednio w libarchive był android.toolchain.cmake. Ale najnowszy nie wydaje się mieć żadne...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nazwałeś ADD_LIBRARY dla biblioteki pugixml bez żadnych plików źródłowych
Pracuję nad quickrank: https://github.com/hpclab/quickrank . kiedy go skompiluję, otrzymuję błąd cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPLIER=/usr/bin/g++...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zmienna cmake dla libatomic
Obecnie kompiluję projekt z cmake, który opiera się na libatomic. Moje środowisko budowania ma wiele wersji gnu-gcc i gnu-g ++. cmake wykrywa we...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
CMake ustaw FILEPATH z domyślnym folderem wyboru filera
Robię co następuje: set(CPPFILE "" CACHE FILEPATH "Path to cpp file") Okno dialogowe wyboru plików otwiera się domyślnie na C:\Program File...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
GYP: Jak użyć skompilowanego pliku (.o) jako źródła w innym celu?
Moja tablica docelowa wygląda następująco (uproszczona): "targets": [ { "target_name": "mapnik_vector_tile_impl", 'dependencies': [ 'vecto...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Łączenie zewnętrznej biblioteki z cmake
Kiedy łączę się z zewnętrzną biblioteką, otrzymuję wiele „niezdefiniowanych odniesień”, mimo że te funkcje znajdują się w zewnętrznej bibliotece...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodaj libUCW w projekcie za pomocą cmake
Obecnie korzystam z biblioteki c o nazwie libUCW Próbuję zbudować mój projekt za pomocą CMAKE i dodać curl,cJSON,libucw jako zależności, za...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pakiet „boost_atomic” NIE ZNALEZIONO podczas uruchamiania CMake
Próbuję zainstalować RStudio Desktop za pomocą tych instrukcji . Wymaga to wzmocnienia> = v1.69. Używam Ubuntu 18.10 w podsystemie Windows (WSL...
1 głosów
1 odpowiedzi
problem kompilacji cmake dla aplikacji c ++ z biblioteką libconfig
Próbuję uruchomić prostą aplikację c ++ na Ubuntu 18.04 za pomocą biblioteki libconfig 1.7.2 , która została zainstalowana z vcpkg w wersji...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Problem z łączeniem bibliotek Poco między platformami
Skompilowałem Poco na platformie Ubuntu amd za pomocą cmake, używając specjalnego pliku narzędzi ramienia i skryptu do budowania: #!/bin/sh c...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
W CMake, jak zamienić wyjście wieloliniowe polecenia na listę?
Chcę zrobić coś takiego execute_process( COMMAND bash -c "git --git-dir ${CMAKE_SOURCE_DIR}/.git ls-files" OUTPUT_VARIABLE TRACKED_FILES)...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Kiedy tworzę i kompiluję mój projekt c ++, nie znajduję poprawnej biblioteki c ++ poprzez moje pliki cmake, co robię źle?
Kiedy kompiluję mój projekt dla następującej starszej biblioteki: https://github.com/reedhedges/AriaCoda Dostaję błąd, że Aria.h nie został...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić ścieżkę i zbudować pakiet / bibliotekę
Próbuję zaimportować pakiet w google colaboratory. Instrukcja instalacji tego pakietu w Linux to: git clone https://github.com/JohannesBuch...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zaktualizować libstdc ++ (nie znaleziono wersji `GLIBCXX_3.4.20 ') bez roota?
Zaktualizowałem moje gcc do 4.9+, podczas gdy nie ma GLIBCXX_3.4.20 w /lib64/libstdc++.so.6 i napotka błąd: wersja GLIBCXX_3.4.20 not found ....
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Jak zmienić standardowy wymóg C ++ 14 z projektu opartego na POCO na C ++ 17
Buduję projekt przy użyciu Cmake i POCO, używam vcpkg do zarządzania moimi zależnościami w ubuntu, więc na początku tak wygląda mój plik cmake...
spytał 8 miesięcy temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak umieścić bullet w moim projekcie ogra z odpowiednimi bibliotekami?
Próbuję zintegrować bullet (symulacja fizyki 3D) z moim projektem ogra (renderowania 3D), ale nie mogę jeszcze go zaprogramować, ponieważ mam bł...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy „make” powie ci kompilację wywołującą główną przyczynę (y)?
Czasami bardzo małe zmiany powodują duże przebudowy, ale nie zawsze jest oczywiste dlaczego. Czy to możliwe, aby powiedzieć ci, co według niego...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd krytyczny: nie znaleziono pliku SFML / System.hpp '
Próbuję pracować z SMFL, CMAKE i wzmacniaczem VSCode. Cmake nie może połączyć tych plików SFML. Instaluję SFML i amp; CMake używając Homebrew....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
CMake: Łączenie współdzielonej lib z innymi bibliotekami ze ścieżką względną do dystrybucji
Kontekst : opracowuję bibliotekę współdzieloną, aby ... dobrze ... udostępniać innym użytkownikom. Moja biblioteka zależy od wielu innych bibli...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
zbuduj prosty projekt używając cmake
Ponieważ nigdy wcześniej nie korzystałem z CMake i obecnie mam stosunkowo łatwy projekt, chciałbym zacząć z niego korzystać (obecnie korzystam t...
spytał 8 miesięcy temu