Pytania oznaczone [chart.js]

1 głosów
1 odpowiedzi
Wykres liniowy wielu zbiorów danych z tabeli
Próbuję utworzyć wykres liniowy z wieloma zestawami za pomocą wykresu js i kątowego. Za pomocą mapy mogę zredukować dane json do pojedynczej tab...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
ChartJS - Jak wymusić miejsce / dopełnienie wewnątrz wykresu?
Rozważ następujące kwestie:
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Oddzielenie różnych etykiet (w / różne dane) w skumulowanym wykresie słupkowym
Mam pewne problemy ze szczególnie spersonalizowanym wykresem słupkowym. Wykres, który planuję zaprogramować, powinien pokazywać wszystkie moje d...
spytał 2 miesiące temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
W jaki sposób mogę tworzyć skalele w wielu liniach na osi y lub x w wykresie js
Chcę, aby W moim wykresie osi Y i osi X skalelabel, a nie osi Y i osi X, ale etykiety skalel do wyświetlania w wielu liniach. Próbowałem przekaz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak sprawdzić, który pasek jest kliknięty na wykresie słupkowym chart.js z wieloma danymi?
Użyłem chart.js do utworzenia niektórych wykresów. Dodajemy zdarzenie kliknięcia do wykresu słupkowego z wieloma paskami (wiele danych) w każdej...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć filtr do wyświetlania danych z MariaDB - w ciągu 7 dni?
Używam chart.js do wyświetlania statystyk na danych popychanych do php za pomocą zapytań. Chciałbym utworzyć filtr php /sql, aby wyświetlać dane...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wstawianie danych z kontrolera do tablicy w javascript
Próbuję utworzyć wykres za pomocą Chart.js i pobrać dane z bazy danych, ale jestem zdezorientowany, jak przekazać dane do zmiennej tablicowej....
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Chart.js / Javascript Jak zastąpić nasłuchiwanie zdarzeń Mouseout
Próbuję użyć wykresu.js do utworzenia wykresu słupkowego z niestandardową etykietą html. Chciałbym dołączyć kilka interaktywnych rzeczy do podpo...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Chartjs zmieniają kolor linii siatki i kolor linii osi
Jestem nowy w Chart.js i nie wiem, czy kolor linii siatki różni się od koloru linii osi. Czy to możliwe? Oto moje skrzypce: https://jsfiddle...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak automatycznie aktualizować Chart.js co 2 sekundy?
Chciałbym wyświetlić wykres na stronie internetowej, która aktualizuje się automatycznie co 2 sekundy. Nie znam jeszcze bardzo dobrze JavaScr...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Wykres Chartjs nie jest wyświetlany
Chciałbym użyć Chart.js do tworzenia wspaniałych wykresów na stronie internetowej. <div class="col-md-6 col-lg-3 mb-5 mb-md-3">...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać wszystkie łuki pączka przy użyciu ViewChild (ChartBaseDirective) z ng-chart?
Mam wykres ng typu Donut. Każda warstwa ma kilka łuków. Chciałbym zmienić szerokość określonego łuku po wyzwoleniu jakiegoś zdarzenia. Mogę już...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Chart.js z wykresem liniowym i wykresem słupkowym - wykres słupkowy nie jest renderowany, chociaż pokazana jest jego maksymalna wartość
Używam wykresu js ( https://www.chartjs.org/) i mam wykres liniowy i chcę dodać do niego wykres słupkowy jako drugi zestaw danych. Problem poleg...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Generowanie zestawów danych wykresu słupkowego przy użyciu tablicy wielowymiarowej
Chcę wygenerować wykres słupkowy, a mój zestaw danych jest tablicą wielowymiarową.    Kod: var faculties = ['First Faculty', 'Second Facul...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Etykietowanie Chart.js - Potrzebujesz dwóch etykiet na osi Y poziomego wykresu słupkowego
Utworzyłem poziomy wykres słupkowy w /chart.js i muszę utworzyć dwa zestawy etykiet na osi y, ale mogę go tylko utworzyć. Jako przykład, patr...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak podać linię podziału w etykiecie danych
jak podać linię przerwania w etykiecie danych, Do tego, co zrobiłem poniżej, jest link i wkleiłem tutaj również kod. I używam niestandardowej...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę wstawić dane łańcuchowe do diagramów w chart.js
Chcę w czasie rzeczywistym wizualizować moje odebrane dane z socket.io na charts.js. Moje odebrane dane to String, mają 18 wartości i wyglądają...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Umieść tekst w obszarze Chart-Canvas w ChartJS
Stworzyłem dwie tablice x, y, a następnie wykonałem dwa wykresy za pomocą tych. Chcę napisać kilka tekstów tylko na czerwonym wykresie. I chcę u...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wiele etykiet dla wielu zestawów danych za pomocą Charts.js
Mam ten wykres słupkowy z dwoma zestawami danych. Próbuję pokazać liczbę kliknięć dla każdej aplikacji dla pracowników i studentów.
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
chart.js nie akceptuje danych w zbiorze danych przechowywanych w lokalnym magazynie
Właściwie próbuję uzyskać dane z lokalnej pamięci i otrzymuję je i zapisuję w jednej zmiennej „dataValues”. Ta zmienna jest przekazywana do d...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zmniejszyć szerokość obramowania na dowolnym wykresie?
Pracuję z ng2-charts, aby narysować wykres liniowy. Chcę zmniejszyć grubość linii (zmniejszyć szerokość krawędzi). Próbowałem zarówno właściwośc...
spytał 2 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyświetlać dane ze znacznikami czasu w PrimeFaces i ChartJs?
Ponieważ wersja publiczna 7.0 wersji PrimeFaces zawiera ChartJs, pomyślałem, że spróbuję. Działa dobrze, jednak jak dotąd nie byłem w stanie...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak usunąć skalę, gdy wszystkie zestawy danych są ukryte (wykresy)?
Używałem django i chartjs do renderowania wykresów. gdy używam funkcji legendy onclick ukrywającej cały zbiór danych, oś y pokaże się w ten spos...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wykonać specyficzne wywołanie API z klasy Line Chart w ReactJS przy użyciu react-chartjs-2?
Tworzę aplikację sieciową w ReactJS i próbuję wywołać API z mojej klasy Chart. Mam program, który pobiera dane z modelu ML i zapisuje je w in...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Interakcja z ChartJS z Flask
Naprawdę się mylę, co tu robić. Mam skrypt Pythona, który robi fajne rzeczy, a następnie powinien wyświetlać te fajne rzeczy za pomocą niektóryc...
spytał 2 miesiące temu