Pytania oznaczone [celery]

0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można wysyłać wiadomości przy użyciu selera
Próbuję użyć kompilacji selera do obsługi routingu rozgłoszeniowego, używając Broadcast i używając rabbitmq jako brokera. Udało mi się pomyślnie...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Usuwanie elementów z celery_beat nie usuwa ich z harmonogramu bazy danych
Używam django-celery-beat w aplikacji django (to przechowuje harmonogram w bazie danych zamiast pliku lokalnego). Skonfigurowałem swój harmonogr...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
seler : dlaczego jest to przydatne, gdy usuwam element „search localdomain” w /etc/resolv.conf
gdy używam „informacji seler -A task worker -l”, wtedy węzeł roboczy pojawia się: [2019-04-26 20:27:00,290: ERROR/MainProcess] consumer: Can...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Rozpoczęcie pracy w Celery z CouchDB _changes
CouchDB może generować „powiadomienia” poprzez odpytywanie na punkcie końcowym _changes . Chciałbym, żeby Celery ściągnął to zadanie argument...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można uruchomić Django Celery po wykonaniu dokumentacji
Próbuję zaimplementować seler w bieżącym bieżącym projekcie django 2. Używam django 2.13 i selera 4.3. Oto kod w init .py: import os from ce...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodawanie kolejek do Rabbitmq i pracowników do kolejek w selera
Próbuje wykonać około 66 skryptów Pythona, które wykonują pewne zadania związane z manipulowaniem danymi. Wykonanie trzech skryptów zajmuje bard...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego Celery ma różne zachowania na dwa sposoby uruchamiania pracownika?
Dodałem pracownika Celery do pakietu app: proj ├── app │   ├── worker.py │   └── server.py └── db ├── db.sql ├── check_db_health.py...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Kolba - jsonify Wyniki zadania selera
Mam długie zadanie selerowe: @celery.task(queue='cache') def cache_user_tracks(user_id): # generator - yields external api calls track...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
seler: wydrukuj status każdego zadania w grupie rozpoczętej za pomocą apply_async
Próbuję wydrukować status 4 zdalnych zadań, które zawierają informacje z każdego AsyncResult w grupie. Do tej pory jestem w stanie wydrukować...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Seler: moduł nie został znaleziony
Używam Open Semantic Search (OSS) i chciałbym monitorować jego procesy za pomocą narzędzia Flower . Pracownicy, których potrzebuje Celery, pow...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę zmienić nazwę zadania, które Celery wysyła do zaplecza?
Zbudowałem system kolejek przy użyciu selera, który akceptuje żądania internetowe i wykonuje pewne zadania, aby działać zgodnie z tymi żądaniami...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Rozgałęzienie korzystania z unikalnej kolejki dla każdego zadania z zapleczem redis
Zdałem sobie sprawę, że backis Redis dla selera przechowuje każde żądanie zadania na liście w kolejce. To sprawia, że ​​usuwanie (anulowanie) oc...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Operatory przepływu powietrza na limicie czasu i selera
Chcemy ustawić limit czasu selera na 2 godziny z opcją visibility_timeout. nasz dag przesyła zadania do zewnętrznego api do uruchomienia w ich s...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Seler Przyjęcie większej liczby zadań niż współbieżność pracownika
Używam kilku długich zadań w dedykowanej kolejce. Nie ma więc zadań do wykonania w krótkim czasie. Obecnie, gdy rozpoczynam wiele wielu zadań w...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można zaimportować nazwy aplikacji podczas używania selera w kolbie
Piszę prostą aplikację Flask, która używa Celery do uruchomienia zadania w tle, ale kiedy próbuję uruchomić aplikację na terminalu, otrzymuję na...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Nie udało się uruchomić procesu roboczego Celery z Django w debug = False (produkcja)
To jest zadanie selera do wysyłania e-maili, zabawna rzecz, że wszystko działa poprawnie w trybie DEBUG = True, ale nie działa w produkcjiDEBUG...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyniki zapytania z wyników selera Backend MYSQL
Jaki jest najprostszy sposób na zapytanie wszystkich wyników z backendu wyników w selera? Używam magazynu danych MySQL jako backendu wyniku....
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Nie można zobaczyć komunikatów wyjściowych zadań wykonanych w kombinacji seler-królikMQ
Wypróbowuję kombinacje selera i rabbitMQ dla asynchronicznego planowania zadań, poniżej znajduje się przykładowy program, który próbowałem na Py...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
W jaki sposób pracownik (wątek) może zarezerwować miejsce na dysku i przekazać rezerwację innym pracownikom
Próbuję skonfigurować klasę autoskalowania, która sprawdzi zasób dysku, aby sprawdzić, czy pracownik może bezpiecznie działać. Wykorzystanie dys...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
konwertuj wartość rrule na cron w pytonie, aby wspierać bit selera
Cześć Usiłuję wdrożyć usługi seler-beat do harmonogramu, ale nasz interfejs użytkownika jest przeznaczony do wysyłania danych w formacie rrule w...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uruchomić pracowników selera (Aplikacja kolby)
Próbuję selera przy użyciu kolby Python. przykład_segmentu.py from __future__ import absolute_import, unicode_literals from flask import Fl...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy można wywołać zadanie w łańcuchu z parametryzowaną opcją * max_retries *?
Muszę wykonać to samo zadanie w różnych łańcuchach o różnych zachowaniach. W przypadku łańcucha A chcę ograniczyć liczbę restartów, więc określa...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zadanie selera wywołujące się po zadaniu powiedzie się bez selera
Chcę wywołać moje zadanie selera od czasu do czasu co 30 minut po wykonaniu bieżącego zadania, ale czasami zadanie trwa dłużej niż oczekiwano, p...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jakie jest znaczenie zmiennej CELERY_TIMEZONE w pliku settings.py projektu Django?
Wiem, że USE_TZ=True zapisuje wszystkie obiekty datetime w UTC w bazie danych. W takim przypadku, gdy zadanie jest zaplanowane do uruchomienia w...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nieobsługiwany wyjątek w selera zamraża pracowników
Używam selera w oknie dokowanym przez backis redis. Mam pojemnik na seler-beat pojemnik na seler-robotnik kontener redis Kontener rob...
spytał 4 miesiące temu