Pytania oznaczone [c]

0 głosów
0 odpowiedzi
jak zmienić wartość czegoś w tablicy za pomocą wskaźnika bez użycia nawiasów kwadratowych [zamknięte]
daje mi błąd polegający na tym, że nie mogę użyć kodu z powodu wskaźnika :) #include <stdio.h> #define LENGTH 31 void get_boom_number...
spytał 3 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Jak wstrzymać timer utworzony za pomocą CreateTimerQueueTimer
Muszę wstrzymać timer utworzony przy użyciu funkcji CreateTimerQueueTimer interfejsu API win32, ale nie mogę znaleźć sposobu na wstrzymanie stop...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego SIGINT przestaje spać więcej niż jeden raz?
Nie rozumiem, dlaczego po pierwszym wykonaniu funkcji kill funkcja uśpienia nie wstrzymuje procesu macierzystego. Po dostarczeniu SIGINT generow...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę odczytać dane z pliku? Nie mogę tego naprawić [zamknięte]
Nagrywam informacje o uczniach do pliku txt, ale gdy chcę odczytać dane z pliku po prostu przeczytaj informacje w pierwszym rzędzie. Obliczam ró...
spytał 3 miesiące temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Jak zastąpić stałą wieloznakową jednym znakiem [zamknięte]
Próbuję zastąpić '%7C' '|' w C, ale otrzymuję ciągłe ostrzeżenie o wieloznakowym znaku. Zastanawiałem się, czy można to zrobić, a jeśli tak, to...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Problemy z tłumaczeniem typedef między C do D
Jestem nowicjuszem w programowaniu D i próbuję przetłumaczyć kod z C na D, rzeczywista linia, w której mam problemy, jest typedef double Vec _...
c d
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Dlaczego nie mogę przypisać wartości fragmentu PID rejestru FS do int unsigned?
Krótki opis (kompilacja 32-bitowa) Dlaczego to rzuca niewłaściwy błąd operacji? unsigned int GetPID() { unsigned int id; __asm {...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uruchamianie skompilowanego programu c (lub .o) w aplikacji na iOS?
Mam program napisany w c, który chcę uruchomić w aplikacji na iOS. Program przyjmuje jako parametry ścieżkę do obrazu, przetwarza go i wyprowadz...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak ustawić kursor konsoli Windows w kolejnej linii na końcu linii
Mam problemy z emulatorem terminala, nad którym pracuję, i udało mi się zawęzić problem do dziwnego zachowania kursora w konsoli Windows. W regu...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać adres URL z serwera localhost bez korzystania z libcurl
Zrobiłem niestandardowy serwer HTTP, który obsługuje stronę HTML z pewnym tekstem, pole tekstowe do wprowadzania polecenia i przycisk przesyłani...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Scanf in visual studio nie akceptujący wielu przypadków znaków
Tworzę projekt konwersji dla tabeli ASCII liter /liczb. Mój kod ma być „interaktywny”, więc użytkownik powinien wpisać „y” lub „n”, aby odpowied...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego funkcje są pomijane bez czytania?
Próbuję napisać kod, aby otworzył plik (pracownik i korzyści), a następnie wyświetlił je, gdy zostanie zapytany na początku. Mogę to zrobić, ale...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
3 odpowiedzi
Jak zastąpić część łańcucha innym ciągiem
Potrzebuję, aby ciąg „on” został zastąpiony przez „in”, funkcja strstr () zwraca wskaźnik do łańcucha, więc pomyślałem, że przypisanie nowej war...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Skanowanie numerów i dodawanie ich do listy i odpowiedzi skanowania oraz dodawanie jej do zmiennej
Najważniejsze jest to, że chcę dodać liczby do tablicy, podczas gdy odpowiedź brzmi „y”. Kiedy wprowadzam 1 2 3 4 5 6, dodaje tylko 3 ostatnie c...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
wyślij dane lwip STM32 PC
Próbuję wysyłać lub odbierać dane z STM32f (za pośrednictwem surowego lwip) do komputera. Podłączyłem urządzenie stm32f do modemu i wysłałem „pi...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Skompiluj wszystkie niezbędne pliki za pomocą gcc
Jestem całkiem nowy w C i kompilatorze gcc. Mam projekt, w którym dołączam inne pliki .h. W tych plikach znajdują się inne pliki .h. I tak dalej...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Workqueue zaczyna się, przerywa i nigdy nie kończy, powodując zablokowanie CPU
Podanie minimalnego przykładu kodu będzie trudne, ale podam trochę kodu sudo, aby mieć nadzieję, że uda mi się uzyskać punkt /pytanie. TL; DR...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
C: wypisz tablicę liczb całkowitych jako dane binarne
Chcę nagrywać dane z mikrofonu za pomocą alsa. To polecenie: int buf[4096]; memset(buf, 0, sizeof(buf)); snd_pcm_readi(capture_handle, buf, av...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak odczytać reguły (definicje) z plików w flex?
Tworzyłem definicje tokenów w moim pliku .l. Ze względu na dużą ilość danych, staje się mało żmudna. Czy istnieje sposób odczytania wszystkich...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyświetlić sumę całkowitą i obliczenia z wejścia w C
Robię ocenę i muszę napisać krótki program w C, aby wprowadzić wierzchołki i rozmiar boku, aby wyświetlić obwód i obszar wielokąta. Kiedy progra...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
otrzymywanie znaków arabskich z gniazda w C
Mam aplikację napisaną w ANSI C, aplikacja odbiera wiadomości przez gniazdo, wiadomości zawierają mieszane znaki arabskie i angielskie, wszystki...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Gdzie umieścić pliki kodu w systemie operacyjnym Xenomai na Beaglebone Black [zamknięte]
Mam dwa Beaglebone Black z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego Xenomai. Muszę wysłać ramki Ethernet z jednego BBB do drugiego BBB. Mam już...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Czy pierwszy adres zmiennej został ustalony w głównej funkcji?
Kiedy próbowałem wydrukować adres pierwszej zmiennej w funkcji głównej, odkryłem, że wynik jest zawsze taki sam po kilkukrotnym uruchomieniu. Cz...
c
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uncaught TypeError: Module.cwrap nie jest funkcją
Muszę dekodować dane h264 po stronie przeglądarki, ponieważ używam kompilacji biblioteki openh264 w Zgromadzeniu WWW przy użyciu emscripten. Zbu...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Linux ioctl dla tty daje EPERM
Próbuję wdrożyć program getty (program, który uzyskuje specyficzny tty, ustawia go na stdin, stdout i stderr i wykonuje normalnie proces logow...
spytał 3 miesiące temu