Pytania oznaczone [c#]

0 głosów
0 odpowiedzi
RijndaelManaged deszyfruj zaszyfrowany kluczem 8-bajtowym
Mam następny kod, który doskonale działa, szyfrując i deszyfrując w net framework nawet z nieprawidłowym kluczem dla RijndaelManaged, ale teraz...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service
Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2),...
spytał 3 miesiące temu
-3 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę powiązać dwukrotne kliknięcie na element ListView (mvvm, bez kodu)? [Zamknięte]
Mam następujący kod:   <GridView> <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Author, Mode=TwoWay}" H...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Klient oparty na systemie Windows, który pobierze dane z innego programu Windows [zamknięty]
Chcielibyśmy stworzyć nowego klienta oprogramowania, który będzie działał w środowisku Windows, które będzie nasłuchiwać innego, oddzielnego wej...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest najbardziej poprawny sposób pełnego dostosowania tego kodu do wzorca MVVM?
Mam siatkę danych z DataGridComboBoxColumn. Każdy ComboBox powinien mieć taką samą listę rozwijaną: nowe wartości wprowadzone w ComboBox (ComboB...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Ogólny sposób dostępu do właściwości klasy
Próbowałem odczytać wartość z arkusza Excela, zamapować ją na tabelę danych, a następnie odwzorować wartość na jej klasę w C # za pomocą odbicia...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Klauzula Linq GroupBy nie zawiera pozycji z liczbą zerową
Mam poniżej zapytanie, które ma pogrupować wynik według Id, EntityName, DocType, Jurysdykcja. Dla każdej grupy zapytanie zwraca również elementy...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
DateTime compare (between) Date with day month year hours minutes and seconds [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak sprawdzić, czy data jest pomiędzy DateRange w C #                         ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Kontekst EntityFramework nie pobiera żadnych danych podczas tworzenia w innym projekcie
Inni koderzy, Stoję w obliczu dziwnego problemu z użyciem Entity Framework i chciałbym zrozumieć, co jest przyczyną tego: Mam udostępniony...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę „rozwinąć” wyniki IQueryable w oparciu o szereg wartości?
Próbuję określić sposób użycia Linq w obrębie IQueryable, aby „rozwinąć” encję do wielu wyników zapytania w oparciu o zakres wartości. W szcze...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak faktycznie odwzorować obiekt modelu na obiekt ViewModel przy użyciu AutoMapper w rdzeniu ASP.Net 2?
W moich klasach ASP.NET powiedziano mi, aby opracować prostą aplikację odczytującą dane z pliku .csv, a następnie wyświetlającą je w widoku. Mam...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Możliwa do wywołania metoda działania (z metody działania) i niech ASP.Net Core wstrzyknie [FromQuery] params?
Mam trasę /my/route?t=something&..., która jest obsługiwana przez metodę akcji, która następnie przełącza się na t i wzywa odpowiedni podpro...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy współrzędne myszy są różne na urządzeniach mobilnych i komputerowych? [Zamknięte]
Zbudowałem system teleportacji dla mojego środowiska web3d, w którym klikniesz myszką na ziemi, gdzie chcesz iść, i zmienisz tam swoją pozycję....
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak określić najwyższą wartość na liście właściwości
Mam klasę taką jak ta: class MyClass { public int Value1 {get; set;} public int Value2 {get; set;} public int Value3 {get; set;}...
c#
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dlaczego nie drukuje ostatniej grupy Regex w C # [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Co oznacza „leniwy” i „chciwy” w kontekście wyrażeń regularnych?               ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
HTTP 500.19 - dane konfiguracyjne są nieprawidłowe
Stworzyłem aplikację webową na .net Core 2.2, działa ona dobrze na VS IIS Express, ale serwer Windows IIS 8 to błąd rzucania: Nie można uzysk...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę utrzymać proporcje formantów Xamarin Forms w StackLayout
Mam Widok SkiaSharp osadzony w aplikacji Xamarin.Forms . Widok SkiaSharp musi zostać narysowany przy określonym współczynniku proporcji. Szerok...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Importowanie klasy z biblioteki c # dll do aplikacji c ++
Muszę zaimportować bibliotekę DLL wykonaną w c # z c ++ Wszystkie znalezione przeze mnie przykłady importują pojedynczą funkcję z biblioteki DLL...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
RabbitMQ - Czy istnieje testowy system ack do radzenia sobie z ponowną dostawą?
W RabbitMQ, gdy konfiguracja z włączonymi pakietami ... Jeśli konsument zawiedzie swoje bicie serca, a królik ponownie ustawi kolejkę pracy,...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Co z jakością dźwięku nagraną przez pętlę zwrotną WASAPI między NAudio i CSCore?
Przetestowałem próbny rejestrator CSCore (v1.2.1.2) i demo NAudio (1.9.0.0) Nagrywanie WAV, wszystko przy użyciu WASAPI Loopback, aby nagrać to...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego nie ustawiam odwołania do obiektu na wystąpienie błędu obiektu? [duplikować]
Mam jakiś kod, a gdy się wykonuje, wysyła NullReferenceException, mówiąc:    Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na instancję obiektu....
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Wywołaj metodę po zakończeniu działania ThreadPool.QueueUserWorkItem
Pracuję nad aplikacją konsoli napisaną w c # Celem tej aplikacji jest przejście przez wszystkie dyski i pliki oraz zrobienie czegoś na ich te...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dodać tabelę z bazy danych do bieżącego kontekstu MVC 5
Konfiguruję nowy serwer z MVC 5.2.4.0 w ASP.NET . Mam bazę danych na serwerze SQL na maszynie wirtualnej, a dzięki wstępnym tabelom ASPNET...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać identyfikator elementu z ciągu URL XML
Muszę zaimportować niektóre dane XML do mojej aplikacji, ale nie mogę dowiedzieć się, jak uzyskać atrybut elementu z elementu produktu. nie p...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do zagnieżdżonych przestrzeni nazw, aby uniknąć konieczności pełnego zakwalifikowania się do .NET
Czuję, że brakuje mi tutaj czegoś oczywistego, ale ten problem uporał się ze mną przez jakiś czas. Definiuję niektóre klasy w kilku różnych z...
spytał 3 miesiące temu