Pytania oznaczone [c++]

0 głosów
2 odpowiedzi
Obecnie próbuję zapisać zestaw liczb całkowitych w tablicy int, poprzez ponowne zdefiniowanie ciągu na liczby, a następnie zapisanie go w tablicy
Próbuję przekonwertować tekst /cyfry wejściowe (ciąg znaków), które będą zawierać dowolne znaki, ale chcę oddzielić liczby od znaków i zapisać j...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
`std :: filesystem :: path :: operator / (/ * args * /)` nie działa zgodnie z oczekiwaniami
Mam klasę z listą inicjalizującą w konstruktorze, gdzie jednym z pól, które inicjalizuję, jest std::filesystem::path, ale wydaje się, że nie jes...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskiwanie „błędu segmentacji: 11” podczas wyszukiwania liczby inwersji za pomocą mergesort w C ++
Piszę program w C ++, który znajduje liczbę inwersji w wektorze przy użyciu sortowania korespondencji seryjnej. Inwersja ma miejsce, gdy element...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pliki nagłówkowe nie zostały znalezione w edytorze Atom dla C ++
Próbuję użyć edytora Atom do pisania kodu C ++. Chcę użyć pakietu linter-gcc, ale ciągle otrzymuję błąd, że nie może znaleźć moich plików nagłów...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapisywać względne punkty orientacyjne twarzy, które są niezmienne w pozycji głowy?
Używam OpenCV i dlib w połączeniu z 68-punktowym detektorem Kazemi. Wykrywanie punktów orientacyjnych na twarzy i śledzenie punktów nie stanowi...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak działa asocjatywność operatora podczas oceny ekspresji?
Uczyłem się zasady pierwszeństwa w C ++. Mówi się, że operator warunkowy ma powiązanie z prawem do lewej. Interpretuję to, ponieważ ocena ekspre...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać QColor w C ++ z QML (skrypt java: color) naprawdę?
Muszę wysłać kolor ze źródła QML do C ++ za pomocą funkcji INVOKABLE.      - 1 Witaj, witaj w StackOverflow. To wygląda na interesujący pr...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd krytyczny z afxv_w32.h: WINDOWS.H już włączony
Próbuję zbudować i uruchomić starą (i dość dużą (około 100+ pliki źródłowe i nagłówkowe)) projekt VS. Pierwotnie został skompilowany przy użyciu...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Czy ten ciąg zawiera poprawne wyrażenie?
Byłem ciekawy, czy operatory przypisania złożonego są poprawne dla wielu parametrów. Domyślam się, że + = nie będzie miało efektu ubocznego, ale...
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd kompilacji przy użyciu funkcji lamda z max_element
Próbuję napisać kod, aby znaleźć kontur o maksymalnym rozmiarze w std :: vector konturu. Mam następujący błąd error: conversion from ‘__gnu...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Importowanie klasy z biblioteki c # dll do aplikacji c ++
Muszę zaimportować bibliotekę DLL wykonaną w c # z c ++ Wszystkie znalezione przeze mnie przykłady importują pojedynczą funkcję z biblioteki DLL...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Określ, dlaczego program CMake jest ponownie konfigurowany za każdym razem, gdy zmieniany jest plik źródłowy
Mam duży projekt iz jakiegoś powodu konfiguracja CMake jest uruchamiana przy każdej zmianie pliku źródłowego. Czy istnieje prosty sposób na okre...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Korzystanie z niezainicjowanej pamięci [zamknięte]
Piszę program „Zwracanie struktury z funkcji w C ++”. Zrozumiałem wszystko, ale daje mi błąd w głównej funkcji „przy użyciu niezainicjowanej pam...
c++
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
3 odpowiedzi
Zdefiniuj makro ze zdefiniowanym (X)
Oto makro, którego chcę użyć, jeśli X_DEFINED jest zdefiniowane, zostanie ono ocenione na DEFAULT_X, w przeciwnym razie zostanie ocenione na x...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego kompiluję wyniki na terminalu OSX i Netbeans
Odziedziczyłem trochę kodu C ++ i próbuję go przenieść do IDE Netbeans 11, aby ułatwić debugowanie. Kompiluje się dobrze w terminalu OSX, ale po...
spytał 3 miesiące temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Nagrywanie strumienia audio opus do pliku w C ++
Chcę nagrać strumień audio Opus do pliku za pomocą C ++. Chcę wiedzieć, jakie dobre biblioteki lub najlepiej nagrywać dźwięk w tych warunkach? O...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Obiekt docelowy zwrócony do obiektu za pomocą obrotów ćwiartki
Chciałbym zbudować na tym pytanie o obracaniu obiektu w kierunku określonego celu za pomocą czwartorzędów. Moim szczególnym przypadkiem byłoby...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Utwórz funkcję szablonu C ++, która zwróci std :: array o określonym rozmiarze
Tworzę funkcję o nazwie linspase z C ++ 17 z następującą strukturą wejściową linspace(double upper, double lower, int size). Funkcja powinna utw...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak odzyskać uprawnienia za pomocą GetTokenInformation ()? c ++
Chciałbym odzyskać wszystkie uprawnienia z nazwy użytkownika. Na przykład uprawnienia: „SE_ASSIGN_PRIMARY_TOKEN_PRIVILEGE”, „SE_AUDIT_PRIVILEGE”...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
uzyskiwanie błędu segmentacji podczas kopiowania tablic przy użyciu std :: copy
Próbuję przeprowadzić trójkąt pascalowy i muszę skopiować tablicę do innej, aktualnie używam funkcji kopiowania, ale otrzymuję słynny błąd segme...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
x3 zmodyfikuj parser w czasie wykonywania
Zastanawiam się, czy można zmienić parser w czasie wykonywania, ponieważ nie zmienia on atrybutu złożonego. Powiedzmy, że chcę mieć możliwość...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
biblioteka statyczna konwertowana na współdzielone symbole lib jest ukryta?
Próbuję połączyć statyczną bibliotekę v8 z biblioteką udostępnioną za pomocą następującego polecenia cmake add_library(v8jni SHARED ${THIRDPAR...
spytał 3 miesiące temu
-3 głosów
1 odpowiedzi
Nieprawidłowe użycie nie statycznego błędu elementu danych
Rozwiązałem problem i utknąłem w tym błędzie w klasie.    nieprawidłowe użycie niestatycznego elementu danych „nr_piste”       bool HardDisk...
c++
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zbudować zwiększenie 1.70.0 bez włączania wyjątków?
Zaktualizowałem do wersji Boost 1.70.0 i zbudowałem pliki binarne przy użyciu bootstrap i b2, i wstawiłem to do naszej bazy kodu, ale niestety o...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Funkcja jest wywoływana dwukrotnie z tego samego wątku dla tego samego obiektu z tym samym stosem wywołań
Tło Debuguję jeden projekt open source, który chcę dołączyć i nauczyć się C ++. Potem spróbowałem rozszerzyć niektóre funkcje potrzebne w jed...
spytał 3 miesiące temu