Pytania oznaczone [bean-validation]

0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje walidator do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? status prywatnej listy <Integer>;
Muszę zapobiec atakom XSS za pomocą walidatorów Spring. Czy istnieje adnotacja do sprawdzania poprawności listy liczb całkowitych? @Digits(int...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak DI Spring Spring w ConstraintValidator
Muszę wykonać walidację obiektu, korzystając z repozytorium Spring. Próbuję wstrzyknąć komponent bean repo Spring do ConstraintValidator. Gdy wa...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Walidacja fasoli z LocalValidatorFactoryBean
Czy następujące możliwości są możliwe przy użyciu Spring LocalValidatorFactoryBean? Konfiguracja aplikacji: @Configuration @ComponentScan...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak zachować dane w formularzu po przesłaniu i nieważne w wiosennym rozruchu
Mam formularz do obsługi zmiany hasła. <form method="POST" th:object="${changePassword}" th:action="@{/user/change_pass}"> <input...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Micronaut - Jak wstrzyknąć walidator Hibernate
Używam mechanizmu sprawdzania poprawności Hibernate w moim projekcie Micronaut, jak sugeruje dokumentacja. Niestety muszę ręcznie reagować na...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdzanie poprawności właściwości obiektów całkowitych za pomocą walidatora hibernacji
Chcę sprawdzić poprawność atrybutu abc przy użyciu walidatora hibernacji, aby sprawdzić, czy jego wartość null lub nie. class A { @NotNull pri...
2 głosów
0 odpowiedzi
Wykorzystanie AssertTrue.List (multipe AssertTrue)
Znam zwyczaje AssertTrue , zwykle na metodach (@AssertTrue), z opcjonalną wiadomością: @AssertTrue(message="{specificDate.isDateTimeValid.As...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Spring @Validated annotation zapobiega iniekcji wartości @ConfigurationProproperties, dlaczego?
Próbuję z @ConfigurationProperties i znajduję dwie rzeczy: dla testów do pracy, muszę umieścić pliki właściwości konfiguracyjnych (yml) w pa...
1 głosów
2 odpowiedzi
Konfiguracja sprawdzania poprawności fasoli nie została odebrana, jeśli została umieszczona w słoiku biblioteki
Używam Bean Validation 1.1 w aplikacji internetowej Java EE 7. Sprawdzanie poprawności działa dobrze, ale mam problem z uruchomieniem zarówno Wi...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę zweryfikować prymitywne elementy tablicy?
Właśnie odkryłem, że @Size działa również z prymitywnymi tablicami. @Size(...) int[] A Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie poprawności każ...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
JSR-303 nie obsługuje takiego scenariusza?
Próbuję sprawdzić poprawność komponentów bean przez Hibernate Validator. Powinien być programowalny i oparty na pliku konfiguracyjnym JSON. mode...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdzanie poprawności fasoli JSR-303 - należy unikać omijania pola
Załóżmy, że mamy ten bean public class Bean { @NotBlank(groups = {CheckForEmployee.class, CheckForAdmins.class}) private String sth1;...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Niestandardowy walidator fasoli zgłasza wskaźnik zerowy w teście jednostkowym [duplikat]
Co to są wyjątki dotyczące zerowego wskaźnika (java.lang.NullPointerException) i jakie są ich przyczyny? Jakie metody /narzędzia można wykorz...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
validation-config w obsłudze validation.xml dla właściwości
Mam plik validation.xml w folderze META-INF. Chcę użyć różnych mapowań ograniczeń opartych na aktywnym profilu sprężyny. <?xml version="1.0...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wiosna - pozwala na nadpisanie tylko tego konkretnego ziarna
Muszę więc przesłonić komponent bean dostarczony przez zależność, aby dostosować niektóre konfiguracje. Czy jest jakiś sposób, aby zezwolić n...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
JSF 2.3 sprawdzanie poprawności całych ziaren odrzuca wszystkie pola. Czy to jest przeznaczone? Czy używam czegoś złego?
Mam formularz z powiedzmy 3 pola: podpowiedź do hasła hasło hasło ponownie Mam komponent bean, który zawiera te 3 pola i mam walidato...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wiosenna walidacja ograniczenia JSR-303 nie sprawdza poprawności pól Integer
Mam kilka pól ilości w moim modelu, który jest numeryczny. SpringValidatorAdapter nie sprawdza poprawności tych ograniczeń. Jeśli zadeklaruję...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Walidacja oparta na adnotacjach w droool
Używamy @NOTnULL, @NotBlank, @Max etc itp. do sprawdzania poprawności fasoli, czy mogę użyć tej samej adnotacji w drools, aby sprawdzić poprawno...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Walidacja oparta na adnotacjach w droool
Używamy @NOTnULL, @NotBlank, @Max etc itp. do sprawdzania poprawności fasoli, czy mogę użyć tej samej adnotacji w drools, aby sprawdzić poprawno...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskaj dostęp do ścieżki właściwości nadrzędnej w niestandardowym walidatorze
Piszę niestandardowy javax.validation.ConstraintValidator. Chciałbym dołączyć niestandardową ścieżkę właściwości na mój ConstraintViolation, w t...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pole @Autowired ma wartość NULL
Autowiring działa wszędzie w aplikacji, z wyjątkiem tej niestandardowej klasy adnotacji sprawdzania poprawności, w której null jest wywoływany z...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
3 odpowiedzi
Jak korzystać z funkcji Bean Validation 2.0 (JSR 380) w Tomcat 8?
Bean Validation 2.0 (JSR 380) powinien być w stanie wykonać następujące sprawdzanie poprawności: @Valid public class MyBean{ private List<...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na ponowne wykorzystanie sprawdzania poprawności Bean Validation w czasie wykonywania?
Na przykład mam klasę: @Getter @Setter class Notification { private String recipient; private Channel channel; enum Channel { SMS,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak powiązać błąd z polem na stronie theleeleaf
Mam prostą stronę „rejestracja użytkownika” z polem „nazwa użytkownika” wraz z innymi polami. Moje wymaganie to „nazwa użytkownika” nie powinno...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Walidacja JSF303 Hibernacja - stosuje Pattern do BigDecimal?
Wiem, że dla walidatorów Hibernate @Pattern dotyczy tylko String. Ale zastanawiam się, czy ma to zastosowanie w sytuacji, gdy przychodzący JSON...
spytał 3 miesiące temu