Pytania oznaczone [azure-web-app-service]

0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service
Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2),...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sqlcmd z usługi aplikacji do lokalnego serwera SQL przy użyciu połączenia hybrydowego
Skonfigurowałem usługę aplikacji Azure z połączeniem hybrydowym z lokalnym serwerem SQL Server 2014. Połączenie jest w porządku Mogę pingować...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Problemy z uprawnieniami z domyślnym skryptem wdrażania w aplikacji Azure Web App (linux) dotnet core 2.2
Używanie lokalnej metody wdrażania git w Azure WebApp (linux) dla rdzenia dotnet 2.2 Dostaję problemy z uprawnieniami, co domyślam się domyślną...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
W usłudze Azure PHP App opartej na Liunx brakuje sterownika MYSQL
Próbuję hostować witrynę WordPress w usłudze Azure Linux App. Dostałem ten błąd:    W Twojej instalacji PHP brakuje rozszerzenia MySQL, kt...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak korzystać z Mysql Connection String wewnątrz kodu PHP obsługiwanego przez Azure Lunix App Service
Próbuję hostować usługę Wordpress do usługi Azure lunix. Stworzyłem bazę danych Azure dla MySQL, a następnie otrzymałem ciąg połączenia aplik...
1 głosów
1 odpowiedzi
Wystąpił błąd podczas wysyłania tej wiadomości do Twojego bota: kod statusu HTTP NotFound
Próbowałem wdrożyć bota w kolorze lazurowym. Początkowo stworzyłem bota aplikacji internetowej w lazurze, a następnie ściągam kod z lazuru. Nast...
0 głosów
2 odpowiedzi
Ogranicz uprawnienia do wdrażania na platformie Azure z Azure DevOps
Chcę zablokować dostęp do narzędzi kudu, np. https: //.scm.azurewebsites.net/DebugConsole do zestawu adresów IP używanych przez azure devops. Po...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uruchomić jsreports.net w aplikacji rdzeniowej aspnet w aplikacji internetowej azure
Próbuję użyć jsreports.net (postępując zgodnie z tą odpowiedzią), aby wygenerować plik pdf w aplikacji rdzeniowej aspnet . Lokalnie działa bez...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak ustawić / zmodyfikować pulę połączeń z azure web app do bazy danych azure sql - Slow App Issue
Mam problem z wydajnością mojej aplikacji .NET obsługiwanej w aplikacji internetowej azure, łącząc się z bazą danych Azure SQL DB za pomocą nies...
1 głosów
0 odpowiedzi
Publikowanie aplikacji internetowej MVC w usłudze aplikacji internetowej Azure z domyślną stroną
Mam aplikację sieciową MVC C #, która jest hostowana w Azure Devops, kiedy publikuję w mojej usłudze aplikacji, otrzymuję tę domyślną stronę: p...
1 głosów
1 odpowiedzi
Azure: Jak ponownie załadować zmienną środowiskową bez ponownego uruchamiania usługi aplikacji internetowej
Co próbuję osiągnąć : Zasadniczo w aplikacji ASP.NET Core Web App, chcę wysłuchać zdarzenia zmiany konfiguracji i ponownie załadować nową wart...
1 głosów
1 odpowiedzi
Nieoczekiwany token), a aplikacja węzła na lazurze?
Stoję przed następującym problemem podczas wdrażania aplikacji węzłowej w oknach lazurowych. SyntaxError: Unexpected token ) at Module._compil...
1 głosów
0 odpowiedzi
Uwierzytelnianie za pomocą usługi Azure Active Directory w usłudze App dla aplikacji z wieloma kontenerami (dokowanie-komponowanie)
Próbuję włączyć uwierzytelnianie wbudowane dla usługi aplikacji za pomocą usługi Azure Active Directory. Działa dobrze, gdy korzystam z konfi...
0 głosów
0 odpowiedzi
Tomcat Web-App w błędzie Azure App Service 404-0
Stworzyłem aplikację sieci web Microsoft Azure i skonfigurowałem java w wersji 8 i tomcat 9 (Auto update). Zgodnie z ich dokumentacją przesłałem...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Błąd podczas wdrażania aplikacji sieci Web przy użyciu Azure DevOps Pipeline: nie można wdrożyć pakietu internetowego w usłudze App Service. Wewnętrzny błąd serwera (KOD: 500)
Próbuję zainstalować potok CICD na moim koncie klienta, próbując wdrożyć moją aplikację Nodejs w usłudze Azure Webapp za pośrednictwem Azure Dev...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
msrest.exceptions.ValidationError: Parametr 'nazwa_grupy_zasobów' musi być zgodny z następującym wzorem: '^ [- w ._ (()) + $'
sathish @ Azure: ~ /quickstart /python-docs-hello-world $az webapp up -n nazwa aplikacji Komenda nie powiodła się z nieoczekiwanym błędem. Oto t...
0 głosów
0 odpowiedzi
Azure Multiple Deployments 409 Konflikt
Mamy proces wdrażania za pośrednictwem CircleCI do wdrożenia zip usługi Azure Web Service. Mamy kilka wdrożeń dziennie do instancji deweloperski...
0 głosów
0 odpowiedzi
Eksportowanie użytkowników w ramach aplikacji internetowych, które nie są zarządzane przez grupę AD
Mamy DUŻO aplikacji internetowych, które mają przypisanych użytkowników. Historycznie było to zarządzane przez członkostwo w grupie AD, co spraw...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Błąd podczas korzystania z wdrożenia podczas korzystania z xgboost w usługach aplikacji Azure
Wdrażam aplikację webową z kolbą z modelem uczenia maszynowego wyszkolonym za pomocą xgboost. Działa dobrze na lokalnym, podając błąd podczas ko...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Nie można autoryzować jednego dysku w centrum wdrażania usługi aplikacji internetowej
Podczas autoryzowania jednego dysku za pomocą mojej usługi aplikacji internetowej poniżej błędu 'nieautoryzowany_klient: Klient nie istnieje. Je...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Routing żądań aplikacji IIS: Nie udaje się uruchomić serwera proxy w JBoss
Skonfigurowałem ARR na Azreu AppService, aby odwrócić proxy strony java na JBoss. Chociaż moja reguła działa z określoną stroną internetową, koń...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskaj użytkownika z aplikacji Azure Web App przy użyciu uwierzytelniania AD
Mam działającą aplikację ASP.NET-CORE Azure Web przy użyciu uwierzytelniania AD (wszystkie konfigurowane w Azure przy użyciu ostrza uwierzytelni...
0 głosów
1 odpowiedzi
Ogranicz dostęp do serwera Azure SQL Server do określonych aplikacji internetowych Lazur
Czy możliwe jest zezwolenie na dostęp do serwera Azure sql, tylko do określonej aplikacji internetowej Azure. Jeśli to możliwe, musimy skonfi...
0 głosów
2 odpowiedzi
Czy muszę wskazać witrynę VPN za pomocą aplikacji azure waf i aplikacji internetowej
Zaczęłam bawić się w Azure, próbując uruchomić aplikację internetową. Mój plan polegał na utworzeniu WAF i umieszczeniu w nim aplikacji internet...
0 głosów
0 odpowiedzi
Zdalne debugowanie Visual Studio 2017 usługi Azure App nie działa
Utworzyłem czysty projekt Web API .NET Core i opublikowałem go, używając ustawień domyślnych, w usłudze aplikacji Azure, również utworzonej przy...