Pytania oznaczone [azure]

0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie usługi WCF WebService działa lokalnie, ale nie z usługi Azure App Service
Mam usługę WCF WebService (.NET 4.0), która jest dostępna za pośrednictwem publicznego adresu IP. Mam uruchomiony projekt C # MVC (.NET 4.7.2),...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Łączenie z Azure SQL z serwera rzuca wyjątki przejściowe
Próbuję połączyć się z Azure SQL z mojego środowiska QA. Otrzymuję następujący wyjątek    Wystąpił wyjątek, który prawdopodobnie wynika z prz...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do innych danych monitora Azure?
Chcę zarejestrować aplikację na platformie Azure, która ma dostęp do danych monitora innych użytkowników Azure. Wiem, że możesz zarejestrować...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Tokeny odświeżania nie są generowane dla serwera tożsamości 4 na platformie Azure. Tylko pobieranie kodów autoryzacji
Wdrożyłem aplikację podstawową ASP.Net na platformie Azure, która ma interfejs API, aplikację sieci Web i serwer tożsamości 4. Mam atrybut [Auto...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak używać wyszukiwania rozmytego w wyrażeniu reg?
Chcę na przykład użyć wyszukiwania rozmytego w wyrażeniu reg jeśli szukany termin to „Caancer”, to rozmyte wyszukiwanie zwróci coś w rodzaju...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Aplikacja usługi Azure Active Directory a usługa wsadowa Azure dla Azure Data Factory v2
Śledzę ten samouczek https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/tutorial-copy-data-dot-net opracować C# .NET aplikację konsolową dla...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ustawić zamiar i otworzyć określoną stronę w aplikacji przy użyciu szablonu instalacji centrum powiadomień Azure
Skonfigurowałem powiadomienia wypychane na urządzeniach z Androidem i iOS przy użyciu Azure Notification Hubs w aplikacji Xamarin Forms. Mogę z...
1 głosów
1 odpowiedzi
Token dostępu nie działa Zasady niestandardowe usługi Azure AD
Zrobiłem niestandardową zasadę dla Azure B2C, dodałem jwt.ms jako adres URL odpowiedzi i wszystko wydaje się działać prawidłowo. Kiedy się loguj...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wyłączyć pole wejściowe, gdy karty adaptacyjne pojawią się w chatbocie microsoft?
Używam węzła js z botem microsoft dla webchat.where muszę wyłączyć wejściowe pole tekstowe, gdy pojawi się karta adaptacyjna i powinna ona włącz...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Funkcje Azure i lokalny serwer TCP
Mam jedną funkcję Azure wyzwalaną przez HTTP, która pobiera dane z bazy danych i wysyła ją przez TCP /IP do lokalnego serwera napisanego w Pytho...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy nieskończony monitor na lazurowych funkcjach nie stworzy też nieskończonej ilości powtórek?
Uczę się funkcji lazurowych i trwałych funkcji. Patrząc na przykłady wzoru monitora: https://docs.microsoft .com /en-us /azure /azure-functi...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można odzyskać danych z bazy danych Azure
Więc jestem połączony z bazą danych Azure SQL w Visual Studio, ale z jakiegoś powodu nie mogę pobrać niczego z samej bazy danych, ładuje się nie...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Podzapytanie w zapytaniu analitycznym Stream
Chcę napisać podzapytanie w celu sprawdzenia danych referencyjnych w danych pasujących lub nie Stream analytics Query. Jeśli dane nie są zgodne...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przypisz UDR / Tabele tras do podsieci z szablonem ARM
Próbuję przypisać tabele routingu do podsieci /sieci podczas tworzenia tabel tras. Nie mogłem znaleźć skryptu /właściwości do dodania do skryptu...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
R testy testowe na Azure
Piszę pakiet R z testami przy użyciu pakietu testthat. Testy przebiegają lokalnie i na Travisie. Chcę wykreślić zalety równoległości na mak...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Funkcje LUIS Programmatic SDK przestały działać po Microsoft Build 2019
W przeszłości zbudowałem prostą aplikację konsolową, która używa LUIS Programmatic SDK do tworzenia /zarządzania usługami LUIS i działała dobrze...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyślij wiadomość z nową biblioteką (Microsoft.Azure.ServiceBus), która jest czytana przez starą bibliotekę (Microsoft.ServiceBus.Messaging) za pomocą BodyType - String
Mam klienta napisanego jakiś czas temu, który używa starej biblioteki i dzwoni GetBody<string>(), aby czytać treść podczas odbierania wiad...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak odczytać duży plik JSON jako dane wejściowe dla usługi Azure Stream Analytics
Dostarczam plik JSON o rozmiarze 5 MB jako dane wejściowe dla usługi Azure Stream Analytics i otrzymuję następujący błąd. „wybrany plik„ nazw...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Input-Output: Jak użyć tabeli wyszukiwania wejścia jako tabeli wyjściowej dla danych aktualizacji?
Czy mimo to należy wstawić lub zaktualizować wyniki analizy strumienia Np. W zapytaniu dotyczącym analizy strumienia muszę najpierw sprawdzić...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Zintegruj aplikację laravel z MS Active Directory, ale ogranicz użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp
Mam niestandardową aplikację do użytku wewnętrznego tylko wtedy, gdy aktualnie użytkownicy są tworzeni przez super administratora. Niektórzy uży...
0 głosów
1 odpowiedzi
Pobieranie wszystkich właściwości sieci Vnet za pomocą Pythona | Funkcja listy podaje tylko nazwę
Z góry dziękuję, chciałem uzyskać właściwość regionu sieci vnet, ale używając funkcji listy, nadaje ona tylko właściwość name. Czy musimy użyć i...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Transformacja Web.config i wymiana gniazda usługi Azure App
Jak rozumiem, kiedy zamieniamy gniazdo, możemy wybrać, która wartość klucza appSetting ma zostać zatrzymana, ale jeśli gniazdo tymczasowe ma now...
1 głosów
1 odpowiedzi
terraform rzuca „nieprawidłowy lub nieznany klucz: strefy” podczas tworzenia lazurowego vm
używam klucza o nazwie „strefy” podczas tworzenia lazurowego vm przy użyciu zasobu „azurerm_virtual_machine”. Używam wersji terraform 0.11.13. Z...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Devops Uzyskaj api AAD
Czy istnieje sposób, aby uzyskać nazwę lub identyfikator aktywnego katalogu devops? > podobnie będzie można uzyskać lazurową nazwę reklam...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Funkcja Azure kolejki wyzwalana nie zawsze jest rejestrowana
Mam dwie funkcje Azure w rozwiązaniu, które buduję. Pierwszym z nich jest webhook, który po prostu pobiera ładunek, sprawdza poprawność i umiesz...
spytał 2 miesiące temu