Pytania oznaczone [apollo-client]

0 głosów
1 odpowiedzi
Graphql | Klient Apollo | Jak zmienić zmienne w istniejącej subskrypcji?
Ustawiłem serwer Apollo i klienta z subskrypcjami. W podstawowej konfiguracji wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Do subskrypcji używam met...
0 głosów
0 odpowiedzi
Szukasz pomocy w zrozumieniu lokalnego stanu i pamięci podręcznej klienta Apollo
Pracuję z lokalnym stanem i pamięcią podręczną Apollo Client i chociaż przeszedłem przez dokumenty ( https://www.apollographql.com/docs/react/es...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do danych mutacji ze składnika?
W ten sposób rozszerzam mój komponent: const ComponentWithMutation = graphql(GQL_MUTATION_ACTIVATE, { options: (props) => ({...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyniki mutacji Apollo GraphQL nie aktualizują się z PostgreSQL, ale działają z SQLite
Dlaczego otrzymuję zaktualizowane dane z mojego programu do rozwiązywania problemów z SQLite, ale nie postgress? Używam też Sequelize dla ORM, j...
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie uzyskaj pełnego rzutu błędu z serwera apollo z komponentem mutacji react-apollo
Nie otrzymuję pełnego rzutu błędu z serwera Apollo, po prostu otrzymuję stacktrace błędu. Muszę uzyskać pełny błąd. jak skonfigurować? Muszę...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
„Znalezione dyrektywy @klienta w zapytaniu, ale nie określono żadnych programów tłumaczących klienta” Ostrzeżenie podczas korzystania z pamięci podręcznej klienta
Śledziłem dokumenty klienta Apollo na lokalnym stan. Zaimplementowałem bardzo proste zapytanie o pamięć podręczną klienta: export const G...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zaktualizować interfejs użytkownika po usunięciu mutacji w reakcji-apollo
Chcę, aby interfejs mojej aplikacji został zaktualizowany po uruchomieniu mutacji usuwania w reagującym komponencie apollo. Operacja usuwania po...
spytał 4 miesiące temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyłączyć InMemoryCache dla klienta Apollo GraphQL?
Próbuję całkowicie wyłączyć buforowanie na kliencie apollo, ale nie działa. Próbowałem ustawić fetchPolicy na „tylko sieć” lub „bez pamięci...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Czy istnieje prosty sposób zarządzania stanem lokalnym za pomocą Apollo Client 2.5 dla React? Co to jest odpowiednik „read” dla „client.writeData”?
Dowiaduję się o lokalnych możliwościach zarządzania stanem Apollo Client 2.5 i uważam to za dość mylące. Na ile to było warte, byłem w stanie zr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pobieranie danych za pomocą komponentu kwerendy wewnątrz efektu useEffect
Używam react-apollo <Query> komponentu wewnątrz mojego komponentu funkcji do pobierania danych z mikroserwisowej serwera graficznego Apoll...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zwracać częściowe typy za pomocą Apollo
W mojej aplikacji mam alerty. Schemat częściowy: type Alert { id: ID! users: [User] } type User { id username ... many more calcula...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Obliczone pola w schemacie GraphQL lub zapytaniu za pomocą klienta Apollo
Mam zapytanie GraphQL, które zwraca dwa pola, titleDe i titleFr, reprezentujące tytuł postu w dwóch różnych językach. Chciałbym mieć trzecie...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd Apollo Client 400 - bundle.esm.js: 60 Nieprzechwycony (obiecany) Błąd: błąd sieci: odpowiedź nie powiodła się: kod statusu odebrano 400
Próbuję połączyć się z klientem apollo w mojej aplikacji reagującej i otrzymuję błąd 400 podczas uruchamiania zapytania. Jeśli korzystam z tego...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak buforować ten sam apollo QUERY za pomocą zmiennej Query AND, ponieważ potrzebuję różnic „wyników”
Występuje więc problem, w którym używam tego samego QUERY, które zwraca „produkty” na podstawie „typu”, ale wydaje się, że kiedy wrócę do listy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekazać nagłówek autoryzacji przez klienta apolllo do użycia w Graphql
W mojej aplikacji reagowania próbuję wysłać nagłówek autoryzacji z każdym zapytaniem /mutacją graphql, które wykonuję. Widzę nagłówek w moim...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Przesyłaj pliki z aplikacji Angular 7 Web do serwera Apollo 2.0 GraphQL
Próbuję przesłać pliki za pomocą Angular Apollo jako Client i Apollo 2.0 jako Server. Zaufaj mi, próbowałem każdego samouczka, przykładu, któ...
0 głosów
1 odpowiedzi
ApolloClient: Jak zsynchronizować pamięć podręczną Apollo po aktualizacji na serwerze?
Próbuję zsynchronizować pamięć podręczną apollo po aktualizacji na serwerze. Czy powinienem pisać bezpośrednio do pamięci podręcznej, czy mogę p...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Żądanie sieci nie powiodło się na apk natywnie reagującym androidie tylko builded
kiedy próbuję wysłać żądanie do apiservera, to nie jest problem z Androidem działającym tylko na podstawie reakcji-native (skrypt: reaguj-native...
1 głosów
1 odpowiedzi
Wyczyść import pamięci podręcznej aplikacji React podczas importowania plików graficznych
Korzystam z aplikacji create-react-app i reaguję-app-rewired, aby dostosować moją konfigurację. Oto mój config-overrides.js: const { override,...
0 głosów
0 odpowiedzi
orderBy Int type w zapytaniu o połączenie Błąd Prisma
Oto błąd i sposób jego odtworzenia! Zgodnie z zamówieniem według powiązanych pól użytkownicy jeszcze nie mogą sortować postsConnection pr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak ponownie pobrać dane w response-apollo <Query /> z wartością z innego komponentu wejściowego?
Mam następny problem z react-apollo: są dwa składniki i oba znajdują się w zupełnie innych miejscach: <Search /> - proste wejście, któ...
spytał 5 miesięcy temu
5 głosów
0 odpowiedzi
Apollo: Pobieranie danych jako nieaktualnych dla niektórych filtrów w zapytaniu
Mam tutaj do czynienia z bardzo dziwnym problemem. Mamy kwerendę graficzną, która pobiera filtry i podaje nam listę elementów. Zapytanie jest...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Próbuję uzyskać dostęp do updateQuery z watchQuery
Próbuje zastąpić domyślne buforowanie apollo na watchQuery. Próbuję uzyskać dostęp do updateQuery z watchQuery. mogę użyć updateQuery do zastąpi...
spytał 5 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ApolloGraphQL & React: Unikaj wywoływania zapytań i subskrypcji, gdy ponownie montujesz komponenty?
Mam skonfigurowany router React w następujący sposób: <ApolloProvider client={ApolloClient}> <Router history={brow...
0 głosów
1 odpowiedzi
Używanie apollo-client w aplikacji nativescript - proces nie zdefiniowany
Używam klienta grapqhl-apollo-client do próśb grapqhl w moim projekcie nativescript. Od ostatniej aktualizacji klient apollo jest niezdefiniowan...
spytał 5 miesięcy temu