Pytania oznaczone [apollo]

1 głosów
0 odpowiedzi
** SOLVED ** GraphQL / Apollo częściowa aktualizacja wysyła pełny blok obiektów z wartością null
Hej ludzie właśnie dostałem jakiś problem. Na placu zabaw wszystko działa dobrze, ale w aplikacji wysyła wszystkie obiekty z pustymi polami poza...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można rozpoznać symbolu „Dane” w klasie zapytania graphql
Gdy próbuję kolejkować kwerendę, IDE (studio android) wyświetla błąd (klasa zapytania) aniListMediaQuery .Data. To mówi: „Nie można rozpoznać da...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Graphql | Klient Apollo | Jak zmienić zmienne w istniejącej subskrypcji?
Ustawiłem serwer Apollo i klienta z subskrypcjami. W podstawowej konfiguracji wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Do subskrypcji używam met...
0 głosów
0 odpowiedzi
Szukasz pomocy w zrozumieniu lokalnego stanu i pamięci podręcznej klienta Apollo
Pracuję z lokalnym stanem i pamięcią podręczną Apollo Client i chociaż przeszedłem przez dokumenty ( https://www.apollographql.com/docs/react/es...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wyniki mutacji Apollo GraphQL nie aktualizują się z PostgreSQL, ale działają z SQLite
Dlaczego otrzymuję zaktualizowane dane z mojego programu do rozwiązywania problemów z SQLite, ale nie postgress? Używam też Sequelize dla ORM, j...
-2 głosów
0 odpowiedzi
Dobre praktyki kątowe z graphql / apollo
Studiuję graphql i korzystam z klienta kątowego i apollo, ale pojawiła się wątpliwość. Dobre praktyki, jaki jest najlepszy sposób? Tworzę usługi...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie uzyskaj pełnego rzutu błędu z serwera apollo z komponentem mutacji react-apollo
Nie otrzymuję pełnego rzutu błędu z serwera Apollo, po prostu otrzymuję stacktrace błędu. Muszę uzyskać pełny błąd. jak skonfigurować? Muszę...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak pisać dane zapytań i pobierania w Gsql reagują natywnie
//Otrzymuję wartość z innego ekranu i przechodzę tutaj pod numerem docketNumber tj. referenceNumber. W numerze referencyjnym nadchodzą dane, któ...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Zagnieżdżony przelicznik zapytań z serwerem apollo nie zwracającym danych
Próbuję pobrać niektóre dane z mojej bazy danych za pomocą serwera Apollo, zapytanie będzie wyglądało tak Otrzymam listę wszystkich użytkowni...
spytał 4 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak skojarzyć jedną tabelę z inną w Apollo
Mam dwie tabele w db. Drużyny i ligi. Przez Apollo mam CREATE_TEAM_MUTATION dla bazy danych zapisywania do bazy danych i ALL_LEAGUES_QUERY, aby...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pobierz ponownie listę z funkcji usuwania składnika Datatable
Mam bazę danych z funkcją miękkiego usuwania w bazie danych, ale po usunięciu nie pobiera danych z zaktualizowanej bazy danych. Używam ReactJS +...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Czy istnieje prosty sposób zarządzania stanem lokalnym za pomocą Apollo Client 2.5 dla React? Co to jest odpowiednik „read” dla „client.writeData”?
Dowiaduję się o lokalnych możliwościach zarządzania stanem Apollo Client 2.5 i uważam to za dość mylące. Na ile to było warte, byłem w stanie zr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pobieranie danych za pomocą komponentu kwerendy wewnątrz efektu useEffect
Używam react-apollo <Query> komponentu wewnątrz mojego komponentu funkcji do pobierania danych z mikroserwisowej serwera graficznego Apoll...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
AG_Grid, Angular-Apollo, dane z zapytania Apollo nie generują danych rowd dla siatki
Próbuję użyć usługi Angular, aby utworzyć zapytanie za pomocą Apollo, i użyć tych danych do wygenerowania wierszy w mojej ag-grid. Jednak siatka...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jakie są najlepsze praktyki dotyczące architektury GraphQL przy użyciu Apollo dla istniejącego API REST?
Jestem nowym użytkownikiem GraphQL i chcę zintegrować go z moim REST API za pomocą serwera Apollo. Zastanawiam się, jak zastosować najlepsze pra...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zwracać częściowe typy za pomocą Apollo
W mojej aplikacji mam alerty. Schemat częściowy: type Alert { id: ID! users: [User] } type User { id username ... many more calcula...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ten sam pokaz powtórzeń danych na placu zabaw, gdy sekwencja obejmuje użycie sumy
Kiedy próbuję uruchomić mój kod sequelize. W włączeniu robię sumę. Suma jest od 3 wartości. Ale mój problem polega na tym, że dane wyjściowe pok...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
React Apollo Error: Nigdy więcej szyderczych odpowiedzi dla zapytania: mutacja
Zamierzony wynik: MockedProvider powinien wyszydzać moją mutację createPost. Rzeczywisty wynik: Error: No more mocked responses for...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd Apollo Client 400 - bundle.esm.js: 60 Nieprzechwycony (obiecany) Błąd: błąd sieci: odpowiedź nie powiodła się: kod statusu odebrano 400
Próbuję połączyć się z klientem apollo w mojej aplikacji reagującej i otrzymuję błąd 400 podczas uruchamiania zapytania. Jeśli korzystam z tego...
spytał 4 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Błąd: ograniczenie dyrektywy w aplikacji Graphql yoga podczas używania ograniczeń
Używam serwera Graphql z Prisma. ale gdy próbuję uruchomić kod, otrzymuję ten błąd Używam const { GraphQLServer } = require('graphql-yoga') co...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie można znaleźć „klienta” w kontekście lub przekazać jako prop. Zawijaj komponent główny w <ApolloProvider>,
aplikacja nie mogła połączyć się z klientem ` const client = new ApolloClient(); const root = document.querySelector("#root"); ReactDOM.render...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Przy próbie Prisma GraphQL 'createUser' otrzymuję 'oczekiwaną wartość zmiennej' $ data 'typu' UserCreateInput! '
Niedawno zrobiłem kilka stron z GraphQL-Yoga i Prisma i próbuję tego samego z Apollo Express. Wszystko działało dobrze. Teraz jednak nie mogę te...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie pełnego ciągu zapytania z wnętrza resolvera
Jestem nowym użytkownikiem nodejs i serwera apollo, więc nie osądzaj mnie. Problem brzmi dokładnie tak samo jak tytuł: „jak uzyskać ciąg graf...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Apollo Websocket nigdy się nie łączy
Zajmuję się tworzeniem aplikacji mobilnej z uwierzytelnianiem i subskrypcjami z apollo graphql na frontend i Django na zapleczu. Nie jestem w s...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Błąd rozwiązany: błąd GraphQL: błąd pola: wartość nie jest instancją daty
Po zainstalowaniu redis-server i graphql-redis-subscriptions pojawia się następujący błąd [GraphQL error]: Message: Field error: value is not an...
spytał 4 miesiące temu