Pytania oznaczone [activerecord]

0 głosów
1 odpowiedzi
ActiveRecord przyspiesza zapytanie `where.not`
Mam kwerendę, która ulega znacznemu spowolnieniu, gdy do zapytania zostanie dodana klauzula not. # query is 13.6ms FbGroupApplication.select(...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
„Transakcja” bez wyraźnego odbiorcy
Zgodnie z dokumentami, w modelach Railsy transakcje są dokonywane w obu klasach pochodzących od ActiveRecord::Base lub dowolnej instancji takiej...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zapisać tablicę danych do bazy danych
Jak zapisać poniŜszy zestaw danych do bazy danych za pomocą aktywnego rekordu yii2. Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [UID] => RP...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodano opóźnione zadania, które nie działają na Heroku
Próbujemy użyć Delay::Job, aby przetworzyć pewne specyficzne dla czasu funkcje tła. Podczas projektowania rzeczy w porządku (lokalna maszyna)...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Jak znaleźć obiekt ActiveRecord, który ma unikalne wartości kolumn w porównaniu z innymi obiektami w pobliżu
Mam kolumnę logiczną o nazwie active w tabeli o nazwie user. Próbuję znaleźć users, gdzie user przed i po current_user nie ma tej samej warto...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Obejście problemu dla AssociationTypeMismatch?
Jestem w trakcie refaktoryzacji, w której napisałem nowe modele nowych danych przychodzących, które będą za flagą funkcji, jednocześnie zachowuj...
0 głosów
0 odpowiedzi
Rails 5 Zapytanie ActiveRecord, aby znaleźć najnowsze skojarzenie zagnieżdżone
Mam problem z napisaniem zapytania, które obejmuje zagnieżdżone skojarzenia. Czy ktoś wie, czego tu brakuje? Mam model Appeal, który ma wiele He...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Przyspiesz grupę Active Record o zapytanie o liczbę
Jak mogę przyspieszyć następujące zapytanie? Szukam rekordu z 6 lub mniej unikalnymi wartościami fb_id. Wybór nie wydaje się dodawać dużo pod wz...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę utworzyć podwójne powiązanie polimorficzne
Mam trzy typy profili w mojej aplikacji: Pracownik Klient Dostawca (pracownik dostawcy) I mam wiele różnych śledzenia e-maili: Em...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie powiązania polimorficznego w celu zatwierdzenia
Mam User, Profile, Buyer i Seller obiektów. class User has_many :profiles end class Profile belongs_to :user belongs_to :profileable, p...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ActiveRecord :: ConnectionNotEstablished (nie znaleziono puli połączeń z „podstawowym”.) Bez Railsów
robię trochę pracy w irb. Ten błąd jest przerywany. # Pozwól mi powiedzieć od razu. Używam activerecord bez szyn # Jeśli uruchomi...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
pole enum nie jest prawidłowo pobierane ActiveRecord
Mam problemy z używaniem wyliczeń ActiveRecord w aplikacji Rails. Kontekst : pole wyliczeniowe reprezentuje status obiektu, dla uproszczenia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Używanie lub klauzula zawiera
W oparciu o poniższe chciałbym zapytać o albumy na podstawie artist i ich artist_credit. Powiązanie artist_credit jest polimorficzne i może nale...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy jest dostępna funkcja zapisywania i blokowania atomów dla skojarzeń w Railsach, aby uniknąć problemów z współbieżnością?
Powiedzmy, że istnieje „Post” ActiveRecord i ma wiele „komentarzy”. Używam: autosave = > true w deklaracji has_many w post.rb. Używam także f...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać nazwę skojarzenia z instancji ActiveRecord
Mam następujące modele: zamówienie z adresem wysyłki i adresem rozliczeniowym. Przy inicjalizacji każdego adresu chciałbym automatycznie ustawić...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Mapowanie powiązania activerecord z niestandardowym formatem json
Mam aktywne powiązanie rekordu pry(#<Admin::Contents::ContentElementsController>)> content_element.pictures => [#<Picture:0x007...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę grupować nowe obiekty aktywnego rekordu przez wiele kolumn
Mam proces, który uruchamia i pobiera dane, które są uaktualniane co 10 minut. Dane są pobierane i przekształcane w tablicę aktywnych obiektó...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Obiekt nie obsługuje #inspect, gdy używa zapytania kwerendy
Mam wiele modeli w moim projekcie railsowym, a kiedy wybieram kwerendę na modelu użytkownika, zwraca komunikat „(Obiekt nie obsługuje #inspect)”...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Używając gdzie, to związek relacyjny
W projekcie, nad którym pracuję, pojawia się wielokrotnie, więc spróbuję uzyskać odpowiedź raz na zawsze. Próbuję użyć gdzie, a następnie zeb...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przyspiesz zapytanie bazy danych, używając różnicy między 2 kolumnami: created_at i updated_at
W moim projekcie Rails mam model Message i mam setki tysięcy wiadomości w mojej bazie danych. Ma również kolumnę „Status”, która może być „ustaw...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić niektóre relacje aktywnego rekordu
Próbuję naprawić niektóre relacje. Mam trzy modele i niektóre relacje, inne zwracają zero lub nic. Pierwsza klasa to marka. class Brand <...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak poprawić obiekt zapytania, aby poprawnie wyświetlał dane w Railsach 5
Potrzebuję świeżego spojrzenia na moje zapytanie o obiekt. Chodzi o to, aby pokazać wszystkim db, którzy mają tylko jednego klienta (belongs_to:...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak przekonwertować nazwę klasy ActiveRecord :: Wynik na ActiveRecord :: Relacja
Mam problem z moim zapytaniem SQL próbującym pobrać go w formacie CSV. Wiem o iniekcji SQL, ale na razie to wszystko, co mam Mam więc to...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Zapytanie ActiveRecord dla wszystkich danych z ostatniego dnia i co 100 rekordów wcześniej
Mam proces, który generuje nowy rekord co 10 minut. Przez jakiś czas było świetnie, ale teraz Datum.all zwraca 30k + rekordów, które są niepotrz...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Najlepszy sposób na dokładne dopasowanie tekstu w railsach / postgresql
Mam kolumnę tekstową w tabeli postgresql, gdzie bardzo często i bardzo szybko szukam dopasowania dokładnego. Jest to kolumna tekstowa w języku a...
spytał 8 miesięcy temu