Pytania oznaczone [access-token]

-1 głosów
0 odpowiedzi
Co się dzieje, gdy wygasa dostęp do danych aplikacji FB
Posiadamy aplikację FB, która została zatwierdzona z zakresem stron pages_messaging. Token dostępu działa i mówi Wygasa nigdy. Istnieje jednak d...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak odzyskać uprawnienia za pomocą GetTokenInformation ()? c ++
Chciałbym odzyskać wszystkie uprawnienia z nazwy użytkownika. Na przykład uprawnienia: „SE_ASSIGN_PRIMARY_TOKEN_PRIVILEGE”, „SE_AUDIT_PRIVILEGE”...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Chcę napisać kod dla instagramu i nie wiem, jak to zrobić dokładnie?
To mój pierwszy raz, kiedy tworzę kod do uruchomienia na API instagramowym i nie wiem dokładnie od czego zacząć! kod powinien znaleźć informacje...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uruchomić przeglądarkę internetową z określoną witryną, przekazując bezpiecznie token uwierzytelniania z innego procesu
Aktualny proces Przez wiele lat używaliśmy apletów Java osadzonych w aplikacjach internetowych uruchamianych w przeglądarce IE, aby umożliw...
spytał 2 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Jak masz przechowywać tokeny dostępu?
Budujemy aplikację z interfejsem React /Redux i NodeJS /Express Backend. Ja, nie będąc ekspertem ds. Bezpieczeństwa, wybrałem Auth0 do obsługi u...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Django - linkIn API - błąd klienta (410) - HTTPError w / complete / linkedin-oauth2 /
Muszę zdobyć pewne informacje z profilu LinkedIn użytkownika, aby wypełnić istniejące pola formularza wniosku. Używam więc API LinkedIn (stworzy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdzone sprawdzanie poprawności tokena
Obecnie bawię się pętlą zwrotną i zastanawiałem się, jakie jest najlepsze rozwiązanie do sprawdzenia, czy użytkownik jest zalogowany. Mogę sp...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
jak tworzyć i wygasać aplikację opartą na tokenach w php bez żadnej zewnętrznej biblioteki
Jestem nowicjuszem w php.Chcę zbudować uwierzytelnianie oparte na tokenach w php bez użycia jakiejkolwiek zewnętrznej biblioteki, która generuje...
spytał 2 miesiące temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak wygenerować token dostępu w Axios dla żądania POST przy użyciu javascript identyfikatora klienta, tajnego klienta itp.?
Muszę wygenerować Token dostępu dla mojego testu API javascript (kątomierz), taki sam jak jego wygenerowanie w POSTMAN przy użyciu ClientID, Cli...
0 głosów
0 odpowiedzi
Funkcja AcquireToken () ADALJS wydaje się nie działać prawidłowo
Próbuję odnowić token za pomocą niestandardowej wartości offsetu wygasania z config. Ale nie sądzę, aby metoda acquireToken () działała zgodnie...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać AccessToken i zamknąć okno przeglądarki w ReadyAPI
Napisałem kod, który pobiera token dostępu. Po uruchomieniu kodu przeglądarka wyświetla się na ekranie, który zawiera token dostępu. Ale gdy...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Sprawdzanie poprawności tokenu dostępu do usługi WCF - Sitefinity
Użyłem API Sitefinity "/Sitefinity /Authenticate /OpenID /connect /token", aby wygenerować token dostępu. Teraz muszę zweryfikować ten token dos...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wymusić bezpieczne przechowywanie tokenu dostępu przez swojego partnera?
W świecie otwartego API tokeny są kluczem do drzwi (wydawanym każdemu, kto ma ważny identyfikator klienta i klucz tajny). Tokeny umożliwiają każ...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie można uzyskać token dostępu
Dostaję swoje ciało access_token, ale chcę użyć tylko access_token z ciała. Ale daj mi access_token jest niezdefiniowane request(options, func...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak poprawnie używać tokenów odświeżania?
Wydaje się, że nie ma wyraźnego standardu, jeśli chodzi o odświeżanie tokenów, a przynajmniej nie byłem w stanie uzyskać jasnego zrozumienia, ja...
spytał 2 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uwierzytelnianie mediów społecznościowych: najlepsza praktyka w zakresie autoryzacji / weryfikacji?
Aby wyjaśnić problem; Załóżmy przykład aplikacji, która ma „Zaloguj się na Facebooku” jako zintegrowaną metodę rejestracji /logowania. Klient uw...
0 głosów
0 odpowiedzi
Laravel Passport Authentication z modelem opartym na rolach użytkownika i modelem wielu użytkowników
Mam tło podstawowego PHP i posiadam koncepcyjną wiedzę o REST API. Potrzebujesz pomocy dla Laravel + Passport Auth + Multiple user Auth dla różn...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć nowy token dostępu z tokenem JWT GAPI node.js
Obecnie autoryzujemy naszych użytkowników na froncie za pomocą autoryzacji Google. Chcemy mieć możliwość korzystania z usług google na zapleczu...
1 głosów
0 odpowiedzi
Uwierzytelnianie dostępu do tokenu dla niestandardowej usługi WCF w projekcie Sitefinity
Stworzyłem usługę zgodnie z dokumentacją Sitefinity https://www.progress.com/documentation/sitefinity-cms/92/tutorial-create-a-restful-wcf-serv...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
base.IsAuthorized (actionContext) zwraca 401 wielokrotnie w filtrze niestandardowym
mamy api web mvc, w którym zaimplementowaliśmy zabezpieczenia oparte na tokenach dla klientów api, a token jest generowany przy użyciu Microsoft...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Identyfikacja użytkownika z jego zatwierdzenia za pomocą osobistego tokena dostępu w GitLab
Jak mogę zidentyfikować, kto pchnął do repozytorium GitLab, gdy zatwierdzenie zostało wykonane przy użyciu osobistego tokena dostępu? Jestem zai...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekazać token dostępu do wywołania skryptowego API aplikacji Google z przeglądarki?
Mam funkcję, która wywołuje skrypt aplikacji, który został wdrożony jako skrypt wykonywalny. Konfiguruję OAuth z poprawnymi niezbędnymi zakre...
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak mogę zabezpieczyć korzenie różnymi metodami uwierzytelniania? Formularz logowania i token
Naprawdę jestem nowy, aby uruchomić bootowanie i próbuję zabezpieczyć swoją aplikację. Zrobię co następuje:     trasa „/api /” powinna być za...
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego nadal mam dostęp do mojego profilu i poczty e-mail za pomocą OAuth2, gdy komentuję te w zakresie?
Eksperymentuję z OAuth2 w mojej aplikacji kątowej 6. Używam tego przykładu plunkera jako przewodnika: http://embed.plnkr.co/n0pFS3y74EpJzwgscr...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Nie jest w stanie wygenerować tokena odświeżania po raz pierwszy, w stanie wygenerować wiele prób na API (connect / token)
Próba wygenerowania access_token przy użyciu tokena odświeżania, ale uzyskanie invalid_grant przez kilka razy. Jednak ten sam interfejs API poda...
spytał 3 miesiące temu