pytania: strona 8

2 głosów
3 odpowiedzi
Jak dodać „…” po określonym limicie słów / znaków w PHP?
Pracuję nad kodem php, jak pokazano poniżej: <div class="case-breaking__content"> <p><?php echo the_title(); ?>&l...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
1 odpowiedzi
pip zawsze ponownie instaluje spakowane pakiety, nawet jeśli są już zainstalowane
Buduję plik requirements.txt, aby wdrożyć zestaw pakietów Pythona w moim zespole przez pip. Pakiety zapisałem na lokalnym serwerze, aby zminimal...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
hibernate ddl validation smallint vs int2
Mam starszą aplikację, którą chcę zaktualizować do JPA. Do rozwoju lokalnego i testowania skonfigurowałem bazę danych H2 w pamięci, na serwerach...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
problem Pythona z importem za pomocą eval ()
Próbuję zaimportować moduł z różnych zmiennych za pomocą eval, ale teraz nie wiem, dlaczego nie działa. nameImport = 'essai' eval('from '+name...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
ChartJS - Jak wymusić miejsce / dopełnienie wewnątrz wykresu?
Rozważ następujące kwestie:
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Yii2: Jak dodać wymagany atrybut do listy wyboru?
Mam to checkboxList : Html::checkboxList('MyOffices', null, $offices); Działa, ale użytkownik musi wybrać co najmniej jedną opcję. Chcia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak poprawić zachowanie przycisku anulowania i sprawić, aby działanie blisko było takie samo jak anulowanie?
Ustawiam małe okno dla ustawiania i aktualizowania parametrów różnych modułów w aplikacji internetowej, do tego używam okna dialogowego jQueryUI...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Jak ograniczyć transform.translate wewnątrz kuli
Mam kulę o nazwie Wskaźnik, która może się przemieszczać wszędzie za pomocą transform.Translate () ale chcę, aby ta kula mogła poruszać się tylk...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
wtyczka bootstrap-table Wyświetl niestandardowe pole wyboru Bootstrap w rozwijanym menu wyboru kolumny
Używałem wtyczki bootstrap-table i chciałbym, aby rozwijana lista kolumn posiadała styl niestandardowego pola wyboru bootstrap. Czy ktoś wi...
4 głosów
1 odpowiedzi
Przetwarzanie: kod łuku tworzy tylko kręgi. Jak poprawnie zidentyfikować wartości początkowe i końcowe
Muszę utworzyć „łuk” w tym kodzie. Pracowałem nad innym kodem, który z powodzeniem tworzy okrąg, ale nie mogę zrozumieć, jak poprawnie zaimpleme...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Puste miejsce na końcu łańcucha nie jest traktowane jako miejsce
Muszę sprawdzić, czy na końcu edytowalnego div znajduje się spacja, jednak zgodnie z poniższym kodem, jeśli dodam spację na końcu edytowalnego d...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak odbierać i mapować dynamiczne adresy URL przy użyciu renderowania po stronie pryzmatycznej i po stronie serwera
Mam aplikację korzystającą z aplikacji Create Next App z SSR przy użyciu Prismic API jako źródła treści. Staram się tworzyć dynamiczne trasy i b...
0 głosów
1 odpowiedzi
Możliwa do wywołania metoda działania (z metody działania) i niech ASP.Net Core wstrzyknie [FromQuery] params?
Mam trasę /my/route?t=something&..., która jest obsługiwana przez metodę akcji, która następnie przełącza się na t i wzywa odpowiedni podpro...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czy współrzędne myszy są różne na urządzeniach mobilnych i komputerowych? [Zamknięte]
Zbudowałem system teleportacji dla mojego środowiska web3d, w którym klikniesz myszką na ziemi, gdzie chcesz iść, i zmienisz tam swoją pozycję....
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Google mapuje api kierunek z ajaxem
Pracuję na małej stronie internetowej, która używa ajax i Google Maps API do ładowania kierunków. Mam bazę danych, która przechowuje długie wart...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak określić najwyższą wartość na liście właściwości
Mam klasę taką jak ta: class MyClass { public int Value1 {get; set;} public int Value2 {get; set;} public int Value3 {get; set;}...
c#
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wiele pocisków w moim programie alien_invasion nie wystrzeliwuje po naciśnięciu spacji
Pociski nie wystrzeliwują z mojego statku kosmicznego, gdy próbuję uruchomić mój program Pythona alien_invasion Stworzyłem 6 plików, ale wyli...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pasek narzędzi nie jest widoczny po ustawieniu motywu notatnika jupy
Pasek narzędzi i nazwa notatnika nie są wyświetlane, gdy dzwonię i ładuję motywy z notatnika. Mogę załadować motywy z notatnika przy użyciu k...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Łączenie i agregowanie danych obiektu json za pomocą node.js
Generuję następujący json w mojej aplikacji Node: [ { id: 1, name: 'user1', sport: 'athletics', medal_count: '1'...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak leniwe ładowanie modułu kątowego bez CLI?
Muszę jeszcze znaleźć ten konkretny przypadek użycia opisany gdziekolwiek. Jeśli istnieje, proszę odesłać mnie do niego. Chciałbym uzyskać le...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak możemy znaleźć górną i dolną granicę korelacji Spearmana
funkcja [R, P, RLO, RUP] = corrcoef (a, b, 'alpha', 0,05) jest używana do współczynnika korelacji perłowej, jak znaleźć górną i dolną granicę ws...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Uszkodzony plik XLSX po pobraniu za pomocą osi
Próbuję utworzyć plik XLSX w aplikacji Vue z osiami. Robię to: Najpierw wysyłam połączenie pocztowe do kontrolera zaplecza: return axios({...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Które rozszerzenia kodu Visual Studio dodają te opcje / ikony do paska bocznego?
Na prezentacji wideo o TypeScript widziałem tę ikonę w Kod Visual Studio: > Wygląda na to, że są użytecznymi rozszerzeniami ...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ASP.NET MVC 4 2-czynnikowe uwierzytelnianie
Pracuję ze starszą aplikacją MVC 4 i chciałbym dodać do niej 2fa. Aplikacja wykorzystuje WIF i stary serwer Thinktecture Identity do uwierzyteln...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak skutecznie zastąpić jeden zestaw wartości innym zestawem wartości w tabeli data.table?
Jest to typowa sytuacja, gdy masz dwa zestawy danych, w których te same obserwacje są nazywane inaczej, i musisz zmienić nazwę jednego z nich, a...
spytał 8 miesięcy temu