pytania: strona 8

0 głosów
1 odpowiedzi
cron uruchomi się w sobotę o 9:30 i niedzielę o 10:30
Jak zaplanować pracę w cronie w sobotę o 9:30 i niedzielę o 10:30 w jednej linii, 30 9 * * 6 polecenie 30 10 * * 7 komenda Jak mogę zapla...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
3 odpowiedzi
postwalk do oceny wyrażenia arytmetycznego
Próbuję użyć Instaparse do utworzenia prostego narzędzia do arytmetycznego wyrażania wyrażeń. Parser wydaje się działać poprawnie, ale nie mogę...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać logiki z modelu sekwencyjnego w keras / tensorflow? [duplikować]
Wyszkoliłem model klasyfikacji binarnej z CNN i oto mój kod model = Sequential() model.add(Convolution2D(nb_filters, kernel_size[0], kernel_si...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
4 odpowiedzi
Przekazanie właściwości tekstu Label z FirstVC do SecondVC zwraca nil [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Co to jest „błąd krytyczny: niespodziewanie znaleziono zero podczas rozpakowywani...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
HeidiSQL, wtyczka mysql nie może zostać załadowana
Próbuję połączyć się z bazą danych mysql JawsDB na Heroku. Umieściłem moje informacje w heidisql i pojawia się błąd, że brakuje wtyczki mysql...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak poprawnie użyć akcji dyspozycyjnej z typem przepływu, czy wystąpiły błędy zgodne z właściwościami?
Używam response-redux do wysyłania i wszystko działa poprawnie, ale chcę wywołać akcję w akceleratorach Axios, aby wyłapać takie błędy: axios....
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak korzystać z request.Context zamiast CloseNotifier?
Używam CloseNotifier w mojej aplikacji, w kodzie, który wygląda tak func Handler(res http.ResonseWriter, req *http.Request) { notify := re...
go
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Ustaw kolor wiersza Pełna szerokość dla separatora grupy nadrzędnej
Chcemy zmienić kolor wiersza nadrzędnego na określony kolor. W ten sposób możemy lepiej zobaczyć, w którym z rodziców pracujemy. Mam „coś” dz...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przejść do następnego dostępnego węzła XML w pętli Do While w VBA, jeśli w jednym węźle brakuje pliku źródłowego XML
Obecnie używam kodu Excel VBA do importowania określonych węzłów z pliku XML do arkusza kalkulacyjnego Excel. Plik XML to dziennik generowany pr...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dlaczego Chrome na iOS obsługuje pliki cookie inaczej?
Zazwyczaj przeglądarka Google Chrome nie zezwala na zastępowanie bezpiecznych plików cookie przez pliki cookie na niezabezpieczonych połączeniac...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dołączyć pliki takie jak Excel, Word, Image, PDF itp. Do czatu Hangouts na kliknięcie przycisku
Próbuję wysłać obiekt jako odpowiedź z pytona na czat Hangoutów, który z kolei powinien zostać przekonwertowany na Excela w celu pobrania Na...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
2 odpowiedzi
migracja szyn najwyraźniej powoduje nieskończone rozwidlenie
Napotkałam dzisiaj problem, którego nie udało mi się znaleźć. Stworzyłem nowy plik migracji (przez „rails g migrate ...”). Po utworzeniu pliku,...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
SQL Server Check Constraint Nullable
Dla każdego ograniczenia sprawdzającego, jeśli BOOLEAN_EXPRESSION zwraca wartość true, ograniczenie CHECK zezwala na wartość, w przeciwnym razie...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Gutenberg łamie svg przy zapisywaniu
Wygląda na to, że Gutenberg łamie wyjście SVG w bloku, ale tylko dla atrybutów SVG składających się z wielu słów i tylko przy zapisywaniu. Podgl...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Importowanie modułu z globalnego obszaru w Perlu
Próbuję więc zaimportować moduł do pakietu Perla i staram się zrobić to w możliwie najczystszy sposób. Najpierw czytam niektóre poprzednie wątki...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Vue - Czy podczas ładowania wszystkich komponentów występują asynchroniczne efekty uboczne?
Właśnie dowiedziałem się o komponentach asynchronicznych i drastycznie zmniejszyło to moją aplikację. Zastanawiam się jednak, jakie są skutki...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obsługuj CORS po stronie serwera Java
Mamy pewne chronione zasoby, których potrzebujemy do włączenia CORS. Te zasoby można pobrać /utworzyć za pomocą polecenia get i post. Aby obs...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskanie błędu podczas próby podania parametrów do konstruktora obiektu JNI podczas tworzenia nowego obiektu
Pracuję na aplikacji na Androida, w której używam NDK, CPP, Opencv i java. Tak więc otrzymuję błąd. W którym muszę przekazać obiekty ArrayOf Mat...
spytał 3 miesiące temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać listę obiektów webapi?
Jestem nowy w webapis i mam nadzieję, że zadam tutaj właściwe pytanie. Stworzyłem webapi. Ten webapi ma ten ciąg: [ { "titel":"Ers...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
użycie echa socket.io i laravel po hostowaniu mojej aplikacji internetowej
Po zapoznaniu się z samouczkiem transmisji laravel 5.5 Moja aplikacja czasu rzeczywistego działa bardzo dobrze, ale wszystko to działało n...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jenkins Pomija wnioski o raporty wtyczek wydajności
W systemie, nad którym pracuję, są miejsca, w których muszę korzystać z usług innych firm. Request 1 > Get > My_Page_1 Request 2 > Po...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Wydajność instrukcji UPDATE dla ponad 100 jednoczesnych użytkowników
Tworzę małą aplikację w języku C #. Backend SQL Server 2012. Jest to moduł generowania biletów. Tabela biletów składa się z 61 kolumn. Dla Każdy...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problem z użyciem notacji JSDoc w kodzie VS w celu odniesienia do definicji typu pakietu Webpack
Znalazłem interesujący problem. Konfiguruję konfigurację pakietu Webpack w projekcie, który nie używa TypeScript. Pomyślałem jednak, że wspanial...
2 głosów
2 odpowiedzi
Program Haskell działa bardzo wolno
Napisałem mój pierwszy program obliczający liczby pierwsze. Jednak działa bardzo wolno i nie wiem dlaczego. Napisałem podobny kod w java, a dla...
spytał 3 miesiące temu