pytania: strona 7

0 głosów
0 odpowiedzi
Importowanie projektu studia Android do Unity
Jestem nowy w rozwoju Unity. Mam moduł Android, który według mnie został wyeksportowany z projektu Unity. Teraz nie mam ze sobą projektu jednośc...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę „rozwinąć” wyniki IQueryable w oparciu o szereg wartości?
Próbuję określić sposób użycia Linq w obrębie IQueryable, aby „rozwinąć” encję do wielu wyników zapytania w oparciu o zakres wartości. W szcze...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Dataweave 2 - Wyjście wielu JSON po linii
Moje dane to zestaw obiektów , które chcę odwzorować na obiekt JSON . Chcę, aby każdy obiekt JSON był wierszem w wierszu i zestaw JSO...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak faktycznie odwzorować obiekt modelu na obiekt ViewModel przy użyciu AutoMapper w rdzeniu ASP.Net 2?
W moich klasach ASP.NET powiedziano mi, aby opracować prostą aplikację odczytującą dane z pliku .csv, a następnie wyświetlającą je w widoku. Mam...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Błąd 3035. KTÓRY zasób systemowy został przekroczony?
Na tej stronie jest wiele sugestii, jak naprawić błąd 3035, ale czy ktoś wie, jak dokładnie dowiedzieć się, KTÓRY zasób systemowy został przekro...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zmienić wysokość ciała Rusztowania w Trzepotaniu
Używam niestandardowego BottomAppBar, który ma znacznie większą wysokość niż normalny, ciało rusztowania dostosowuje jego wysokość do normalnego...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
iOS AutoLayout - LeadingMargin istnieje nawet po odznaczeniu Safe Area
Pracuję nad niestandardową komórką xib. Mam tam UILabel, który wyrównałem do marginesu wiodącego, a następnie ustawiłem lewy margines superview...
-4 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje możliwość śledzenia wielu rowerów jednocześnie na mapie google? [Zamknięte]
Właściwie to tworzę stronę internetową, która otrzyma dane o rowerach z aws-iot za pomocą mqtt przez gniazdo sieciowe i odpowiednio ikony roweró...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
GMPy - sprawdzanie typu w python C-api
Próbuję zrozumieć, jak wpisywać check przy użyciu Pythona C-api. Aby to osiągnąć, studiuję kod źródłowy GMPy , gdzie sprawdzają, czy argumen...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dane za pomocą modernizacji
Jak uzyskać ten typ danych JSON za pomocą Retrofit ? Jak mogę rozwiązać ten problem? MainActivity.java Api.getClient().getCategoryList(new...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Wyszukaj, jeśli klucz słownika zawiera elementy w Pythonie
Jeśli mam następujący słownik i listę, czy istnieje sposób, w jaki mogę wyglądać, że elementy na liście są zawarte w kluczach słownika? Próbo...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pozycja Recycler resetuje się, gdy obraz jest ładowany za pomocą Picassa
Mam Recykler Recyklerów, który wyświetla plakaty filmowe, bardzo podobne do Netflix lub najbardziej galaretowatych aplikacji. Ilekroć przewijam...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Zmodyfikuj interfejs sieciowy interfejsu użytkownika Luci dla OpenWrt [zamknięte]
Jestem nowy w OpenWrt i Luci. Planuję zbudować niestandardowy interfejs użytkownika, modyfikując Luci. Aby przetestować zmiany, pobrałem motyw...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
5 odpowiedzi
Konwertuj liczbę całkowitą na zmienną
Usiłuję napisać funkcję, która konwertuje liczby całkowite na zmienne i pozostawia booleany i łańcuchy takie, jakie są. Zdefiniowałem następu...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Docker exec pipe Brak takiego pliku lub katalogu
Z jakiegoś powodu > nie znajduje pliku test.txt, ale ls to. $ docker exec mycont ls /headless/Desktop test.txt $ docker exec mycont ls /hea...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Użyj niestandardowego polecenia w ciągu [duplikat]
Mam problem z przekazaniem argumentu do polecenia w skrypcie Bash. poc.sh: #!/bin/bash ARGS='"hi there" test' ./swap ${ARGS} zamień:...
-3 głosów
0 odpowiedzi
Problemy z zapętleniem po szacunku w perlu [zamknięte]
Zapętlam dane w perlu. % foreach my $value (keys ${data->{'pi'}{'home'}}){. Dostaję ostrzeżenie keys on reference is experimental. Tak więc s...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jak korzystać z szuflady nawigacyjnej w aplikacji na Androida [zamknięte]
Mam problemy z aplikacją. Mam szufladę nawigacyjną, ale nie wiem, jak sprawić, by działała z moją aplikacją; działa osobno. Jak włączyć go do ap...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Logiczne replikacje PostgreSQL z błędem „nie mogły odbierać danych ze strumienia WAL: serwer niespodziewanie zamknął połączenie”
Mam logiczną replikację utworzoną między 2 serwerami PostgreSQL (PostgreSQL 10.6 na x86_64-pc-linux-gnu, skompilowaną przez gcc (GCC) 4.8.3 2014...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak naprawić problem z mapami XSLT 3.0?
Biorę plik XML jako dane wejściowe, które zawierają dane pracownika i wartości mapowania, tj. identyfikator rodziny zadań i nazwę rodziny zadań....
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Jak wstrzymać timer utworzony za pomocą CreateTimerQueueTimer
Muszę wstrzymać timer utworzony przy użyciu funkcji CreateTimerQueueTimer interfejsu API win32, ale nie mogę znaleźć sposobu na wstrzymanie stop...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
3 odpowiedzi
Jak skalować konkretne punkty, pozostawiając tylko inne punkty?
Mam SVG, który został utworzony za pomocą pojedynczego poli, który jest używany do obramowania kotwicy. Problem, z którym się spotykam, polega n...
spytał 8 miesięcy temu
-5 głosów
0 odpowiedzi
Śledzenie słońca za pomocą silników Raspberry LDR i silników krokowych [zamknięte]
buduję tracker słoneczny wykorzystujący podwójną oś raspberry Pi, 4 LDR, ADS1115 i dwa silniki krokowe, czy jest jakiś kod, którego mogę użyć?...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak POST, PATCH i DELETE elementy z tablicy poddokumentów za pomocą REST
Powiedzmy, że mamy następujący dokument użytkownika: { "_id": "1", "firstName": "Joe", "hobbies": [ "_id": "1", "name": "music...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak mogę wybrać cały post z określonym hashtagiem, który użytkownik śledzi w SQL i PHP?
W bazie danych mam tabelę ze wszystkimi hashtagami ( hashtag tabeli ) i id_użytkownika, który śledzi hashtag. W innej tabeli zapisałem posty z o...
spytał 8 miesięcy temu