pytania: strona 6

0 głosów
0 odpowiedzi
Sprawdzanie bazy danych Access za pomocą pyodbc czasami działa dobrze, ale czasami powoduje błąd połączenia
Próbuję wykonać zapytanie SQL w lokalnej bazie danych Access za pośrednictwem pyodbc. W poniższym kodzie drukowanie nazw tabel działa dobrze,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak działa asocjatywność operatora podczas oceny ekspresji?
Uczyłem się zasady pierwszeństwa w C ++. Mówi się, że operator warunkowy ma powiązanie z prawem do lewej. Interpretuję to, ponieważ ocena ekspre...
-1 głosów
0 odpowiedzi
Nie można odznaczyć pola wyboru przy użyciu kąta
Używam listy pól wyboru, aby użytkownik mógł wybrać rolę. Zawsze musi być zaznaczone tylko jedno pole wyboru. Więc jeśli miałbym odznaczyć pole...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Scal dwie kolumny wyników MySQL, w których jedna lub druga kolumna nie będzie pusta
Chciałbym scalić wyniki w kolumnie A i kolumnie B w jednej kolumnie, bez NULL, gdzie pozostały mi wyniki w kolumnie A + B. Może gwarantować, ż...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Dla jakiej wielkości sterty przy starcie GC, przy końcu GC i numerach sterty na żywo z gctrace = 1 oznacza?
Ustawienie GODEBUG=gctrace=1 powoduje, że zbieracz śmieci Go emituje pojedynczą linię do standardowego błędu o wewnętrznych informacjach o każde...
go
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Dodaj wpis popupMenus jako wpis podrzędny w nowej kategorii po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
Chcę tylko dodać nowy wpis w kategorii Nowy jako dziecko, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny plik XML. Mój plik plugin.xml wygląda nast...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przetestuj tag React z notacją kropkową
Mam ten prosty komponent reakcji, który używa znaczników semantycznego interfejsu użytkownika: render() { return ( <Card.Meta r...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak określić długość określonej tablicy
Określ długość określonej tablicy. Próbowałem kilku odmian Wartości, ale bez radości. W makrze próbowałem: Range("BB4").Select Selection.Co...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Niewspółosiowość: zakres zasięgu = bieżący zakres NoopSpan po ulepszeniu obłoku wiosennej chmury
Po uaktualnieniu obłoku wiosennej chmury z 2.0.0 na 2.1.1 otrzymuję testy z błędem: Przesunięcie: zakres zakresu NoopSpan (dfa5ce53cfd8c8e2 /dfa...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problem z uwierzytelnianiem na Instagramie w Django, jeśli użytkownik nie jest wcześniej zalogowany do instagramu
Mam dziwny problem z instagramem django_social. Jeśli użytkownik próbuje zalogować się do mojej aplikacji za pomocą Instagram, otrzymuję komunik...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pokaż wyniki zapytania w innym ostrzu
Pierwotnie próbowałem pokazać wyniki w sposób modalny, ale zmień go, aby pokazać wynik w innym ostrzu. Chcę pobrać wszystkie komentarze do postu...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak zagwarantować obecność pola struct takiego jak interfejsy dla metod?
Mam kilka struktur transakcji: SpendTx NameTransferTx NameUpdateTx ... Chciałbym oszacować rozmiar tych struktur, z wyjątkiem pola Opłata....
go
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Python: Shuffle i wróć do początkowych elementów tablicy numpy
Mam tablicę, na której muszę zmodyfikować niektóre wartości. Aby to zrobić, muszę zmienić kolejność elementów tablicy, po zmianie jej wartości c...
spytał 8 miesięcy temu
3 głosów
1 odpowiedzi
Za pomocą jfugue, jak generować losowe ciągi muzyczne (używając player.play) z tablicy?
Używam Jfugue w Eclipse i mam listę ciągów muzycznych w kodzie. Po uruchomieniu kodu odtwarza je wszystkie, ale chcę odtwarzać pojedynczo w loso...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak uzyskać QColor w C ++ z QML (skrypt java: color) naprawdę?
Muszę wysłać kolor ze źródła QML do C ++ za pomocą funkcji INVOKABLE.      - 1 Witaj, witaj w StackOverflow. To wygląda na interesujący pr...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
Reaguj na zdarzenia, które nie uruchamiają się na telefonie komórkowym, ale działają dobrze na pulpicie. Próbowałem onClick, onTouchStart, onTouchEnd, onMouseUp, OnMouseDown
Kiedy próbuję kliknąć, samo zdarzenie przycisku nie uruchamia się w telefonie komórkowym. Działa dobrze na pulpicie. Widziałem kilka postów i...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak wyodrębnić nazwisko?
Czy istnieje funkcja, która specjalizuje się w dzieleniu łańcucha na podstawie separatora? Powiedzmy, że mam pole Fullname, które wygląda t...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
DateTime compare (between) Date with day month year hours minutes and seconds [duplikat]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Jak sprawdzić, czy data jest pomiędzy DateRange w C #                         ...
spytał 8 miesięcy temu
-3 głosów
2 odpowiedzi
Ciąg Pythona do słownika
Problem z dodawaniem nowych rekordów do zmiennej /listy (słownika). Stworzyłem program (książkę adresową) i zaimportowałem plik .csv (nagłówk...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dziwne zachowanie przy wyborze danych wejściowych i refaktoryzacji najlepszych praktyk
Ten kod działa w większości zgodnie z oczekiwaniami, ale 5 ostatnich pól wejściowych pozostaje pustych podczas wprowadzania tekstu, dopóki nie w...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Kontekst EntityFramework nie pobiera żadnych danych podczas tworzenia w innym projekcie
Inni koderzy, Stoję w obliczu dziwnego problemu z użyciem Entity Framework i chciałbym zrozumieć, co jest przyczyną tego: Mam udostępniony...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak uzyskać dostęp do treści tekstowej (kMDItemTextContent) NSMetadataItem w Swift?
Próbuję uzyskać dostęp do reprezentacji tekstu NSMetadataQuery wyników za pomocą Swift. Jednak atrybut kMDItemTextContent, który zawiera repreze...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
PENTAHO: Moja procedura nie znajduje się na liście (krok procedury połączenia DB)
Zajmuję się wywoływaniem procedury przechowywanej w mojej lokalnej bazie danych przy użyciu Pentaho. ta procedura działa, gdy korzystam z niej n...
0 głosów
0 odpowiedzi
Mapowanie danych do niestandardowych danych hoverData
Może to być błąd ... Nie mogę poprawnie zmapować moich danych do wyświetlenia jako podpowiedź podczas tworzenia siatki aspektu za pomocą Plotly'...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Komunikat o błędzie podczas dodawania dryfu dla modelu Arima
Korzystam z pakietu prognozy R, aby spróbować dopasować model ARMA (2,0,0). Myślę, że termin dryfowania może pomóc, ale otrzymuję komunikat o bł...
r
spytał 8 miesięcy temu