pytania: strona 6

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak rozprzestrzeniać dane w ngx-datatable?
[ { "id": "1231", "hero": "xys", "lastAddedDate": "2019-01-16", "movieDetails": [ { "id": 1, "movie": "xa...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zamówić połączenie @ HTML.EditorFor?
Mam zdefiniowane wyliczenie using System.ComponentModel.DataAnnotations; namespace Clinton.Core.Domain.Enums { public enum ReceiptType...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Android TV Box: Kliknij prawym przyciskiem myszy i powiększ klawiaturę
Mam problem ze znalezieniem sposobu kliknięcia prawym przyciskiem myszy (wywołanie menu kontekstowego) i powiększenia mojego pudełka z Androidem...
spytał 4 miesiące temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
dlaczego potrzebuję identyfikatora sieci i identyfikatora hosta?
Oto, co myślę. Kiedy wysyłam żądanie do jakiejś strony internetowej, router przez modem wysyła żądanie do Internetu (strona internetowa) i ot...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Conda ścieżka nie ma takiego katalogu
Nie mogę używać żadnych poleceń conda. Ustawiłem ścieżki środowiska z where python i where conda w wierszu polecenia, ale nadal nie działa (patr...
spytał 3 miesiące temu
1 głosów
4 odpowiedzi
Metoda redukcji javascript chce dodawać wartości poprzez posiadanie instrukcji warunku
Próbuję zsumować wartości przy użyciu metody redukcji, ponieważ jestem nowy w JavaScript Potrzebuję pomocy z instrukcją warunku podczas dodawani...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
WSO2 APIM zły zwrot
Mamy problem z używaniem konfiguracji śledzenia wiadomości. WSO2APIM zwraca stronę internetową OpenUI (obrazek 3), gdy śledzenie wiadomości j...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Nie udało się zbudować „polari” aplikacji gnome przy użyciu gnome buildera
Jestem nowicjuszem w budowaniu aplikacji gnome. Próbuję zbudować aplikację polari za pomocą gnome builder w Ubuntu 18.04. Dostaję następujący bł...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Zrozumienie tf.scatter_nd_update: Jak zaktualizować wartości kolumn?
Próbuję przetłumaczyć operację NumPy pociętej aktualizacji na TensorFlow. Chcę odtworzyć następujący przykład minimalny: input = np.arange(3 *...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Debugowanie projektu Eclipse + Kotlin + Gradle?
Jak debugować projekt Eclipse + Kotlin + Gradle? Zakładam, że konfiguracja debugowania aplikacji Kotlin musiałaby zostać utworzona w Eclipse, al...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Obliczanie zoptymalizowanych wag w celu maksymalizacji korelacji
Mam dwa dane szeregów czasowych, kolumny A i B. Obliczam kroczące średnie ruchome o różnym czasie trwania w kolumnie A. Na przykład (5,10,15,...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak rozwiązać stan odświeżania / # keycloak w moim projekcie angular7 - używam keycloak-angular
Wypróbowałem także wszystkie różne kombinacje dla źródeł internetowych i poprawnych adresów URL przekierowań Loguję się przez keycloak i c...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Zły błąd żądania podczas tworzenia alertów dla PipelineFailedRuns przy użyciu Powershell na platformie Azure
Używam opcji skryptów wbudowanych, aby utworzyć alert dla AzureDataFactory V2. Celem jest wysłanie automatycznej poczty, gdy liczba nieudanyc...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Utrata rekordów po wybraniu opcji Do tabeli
Wybieram pewne dane, aby zaktualizować tabelę w celu wygenerowania powiadomień dla personelu, gdy otrzymane zostanie nowe żądanie lokalne. Niest...
sql
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dodatek Gmail bez autoryzacji Google dla mojej aplikacji
Jak sprawdzić login w moim dodatku? Nie mam na myśli logowania się gmail lub inne rzeczy. Po prostu pytam nazwę użytkownika i hasło do mojej ap...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Zweryfikuj tożsamość użytkownika w usłudze Active Directory na platformie Azure
Opracowałem aplikację internetową ASP.NET, wykorzystując tożsamość ASP.NET 2.1. Użytkownicy muszą podać nazwę użytkownika (e-mail) i hasło, a...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Dlaczego moja tablica jest NaN i nie mogę uzyskać wartości z bazy danych Firebase?
Teraz próbuję uzyskać pewne wartości z Firebase Database w React Native Project, ale nie mogłem. Moje drzewo JSON w bazie danych jest jak pon...
0 głosów
1 odpowiedzi
Błąd Intel MKL: niepoprawny parametr 9 podczas wprowadzania do cblas_zgemm (C # Linux)
Zbudowałem niestandardowa biblioteka MKL (2019 Update 2) dla Windows (10) i Linux (Ubuntu 18.04) za pomocą następujących poleceń: nmake li...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
3 odpowiedzi
Dlaczego szerokość colorpicker nigdy nie jest stosowana w css?
var colorScript = document.createElement('script') colorScript.src = "example.com/script.js" var input = document.createElement('input')...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
0 odpowiedzi
InvalidArgumentError: logiki i etykiety muszą być rozgłaszane: logits_size = [250,10] labels_size = [1000,10]
Dostaję błąd niedopasowania wymiarów /emisji. Mój rozmiar partii to 1000, ale jakoś dla moich logów jest on zredukowany do 250. Nie jestem w sta...
spytał 3 miesiące temu
-1 głosów
1 odpowiedzi
unnest () używany, ale nadal nie można uzyskać dostępu do tekstu pola na wartości typu ARRAY <STRUCT <tekst STRING, język STRING >>, duże zapytanie
Używam bigquery do wyszukiwania patentów zawierających w tytule słowo „metal”. Moje zapytanie: Następnie otrzymałem następujący komunikat o...
spytał 4 miesiące temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Kompilacja SASS z komentarzami
Kompiluję plik SCSS i wydaje się, że usuwa moje komentarze. Jakiego polecenia mogę użyć, aby zachować wszystkie komentarze? >SASS input.scs...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Łączenie danych kostki MDX z wyników ankiety w Tableau
Jestem programistą Tableau - ale zostałem poproszony o stworzenie vizu i Cube'a przy użyciu MDX (którego nie mam doświadczenia). Kostka jest...
spytał 3 miesiące temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Spring Boot @Query: Zamów według nazwanego parametru
Podoba mi się, że mój punkt końcowy REST-Api można sortować według różnych atrybutów modelu. Wyszukałem wiele rozwiązań , ale żaden z nich nie...
spytał 4 miesiące temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Wstaw MySQLi w JavaScript
Potrzebuję pomocy z FullCalendar i Javascript oraz PHP. Muszę dołączyć ten kod PHP foreach do tego Javascript. <script type="text/javascrip...
spytał 3 miesiące temu