pytania: strona 5

0 głosów
1 odpowiedzi
Nachylenie linii regresji za pomocą numpy / pand
Próbuję napisać fragment kodu, który dał dwie listy liczb, znalazł współczynnik beta . Można to zrobić, znajdując nachylenie linii lub stosując...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Pliki nagłówkowe nie zostały znalezione w edytorze Atom dla C ++
Próbuję użyć edytora Atom do pisania kodu C ++. Chcę użyć pakietu linter-gcc, ale ciągle otrzymuję błąd, że nie może znaleźć moich plików nagłów...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wysyłać zwykłe wiadomości e-mail za pomocą cURL
Próbuję wysłać wiadomość e-mail za pomocą cURL (niestety nie mogę użyć API lub biblioteki php). Mogę łatwo wysyłać pocztę w formacie HTML - jest...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest limit liczby rejestracji w określonym przedziale czasowym przy użyciu uwierzytelniania Google?
Nasz produkt umożliwia klientom kilka różnych mechanizmów logowania, w tym Google. Piszę automatyzację testów przy użyciu uwierzytelniania Googl...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Gracz nie umiera, gdy kula go dotknie
Mój gracz nie umiera, gdy zostanie trafiony pociskami z mojego czołgu. Myślę, że problem dotyczy metody OnTriggerEnter2d. Kula przechodzi pr...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest standardowy sposób implementacji restentowanego klienta API w F #? [Zamknięte]
Myślę o stworzeniu kilku klientów REST Api w F #, ale nie jestem pewien, co jest najbardziej „znormalizowanym” sposobem /powszechnym sposobem /p...
spytał 8 miesięcy temu
-5 głosów
1 odpowiedzi
Funkcja Go akceptuje inny parametr tablicy
Chcę użyć funkcji ogólnej do unieważnienia różnych typów: type Foo struct { Name string Another string } type Bar struct { Name str...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
0 odpowiedzi
Czy jest to błąd kompilatora ogólnego typu Java? [duplikować]
     To pytanie ma już odpowiedź tutaj:                   Ciąg zostaje przypisany do listy bez błędu kompilacji [duplikat] < /a>          ...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
wstawianie danych do tabeli za pomocą pyodbc
im próbuję wstawić dane za pomocą python (pyodbc) do mojej bazy danych, ale wciąż otrzymuję błędy takie jak brakujący przecinek i inne Próbow...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Pomijanie wartości NA dla legendy w ggplot
TAI structure(list(year = c("2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018", "2018"), month = c(1, 2,...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Catch / Prevent Page Change podczas uderzania w Breakpoint: Firefox
Mam problem, w którym żądania AJAX, które nie zostały zakończone, powodują pewien rodzaj błędu, który jest przechwytywany przez mój globalny pro...
-1 głosów
0 odpowiedzi
SQL Server 2017 Błąd replikacji Oracle 12C 21613
Błąd SQL Server 21613 podczas próby dodania publikacji w serwerze SQL z bazy danych Oracle 12c . Wyjście z: select COUNT(1),source_versi...
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak używać wartości tablic jako argumentów funkcji w sclang (w kontekście wysyłania dużej liczby zmiennoprzecinkowych za pośrednictwem OSC)
Chciałbym użyć tablicy floatów jako argumentów funkcji dla OSC.sendMessage (). Na przykład w PHP jestem świadomy wywołania call_user_func_array...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Połącz dokumentację argumentów funkcji z zestawem danych pakietu
Dokumentuję funkcję pakietu za pomocą roxygen. Jeden argument dataset jest wyjaśniony krótkim opisem funkcji, np. @params dataset is a datafra...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak dynamicznie zmieniać nagłówki w ng-smart-table?
Muszę zmienić nazwy kolumn lub nagłówki w ng-smart-table, dynamicznie lub po jakimś zdarzeniu. Używam tableSettings do definiowania kolumn pó...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Elastyczny alert wyszukiwania dla Bez logowania w Kibana
Podnieś alert, jeśli nie ma logowania do kibany przez 5 minut. Próbowałem alertu płaskiego. Podnosi alert, ale nie informuje, który adres IP...
0 głosów
1 odpowiedzi
Utwórz NonUniformImage na podstawie tablicy Numpy 2d o niestandardowej szerokości i wysokości komórki
Próbuję stworzyć „mapę cieplną” z Matplotlib 2d Numpy Array i znaleźć opcję NonUniformImage tutaj . Poniżej znajduje się prosta wersja pojedync...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
JavaFX: Combobox nie jest wypełniany z powodu zapytania MYSQL string [closed]
Napisałem tę metodę w DBHandler mojego projektu, ale kod mysql nadal nie działa. W metodzie przekazałem zmienną łańcuchową, której wartość param...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Wyzwalaj, aby zawsze nie zgłaszać podwójnych rezerwacji
Wystąpienie problemu, który powoduje, że wyzwalacz zawsze jest dodatni, mimo że z tego, co mogę powiedzieć, że warunki nie są spełnione. Chcę, a...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
1 odpowiedzi
Powershell wysyła dane CSV do wielu linii zamiast pojedynczej linii
Mam plik CSV z danymi o niektórych użytkownikach i identyfikatorach, i muszę dodać do każdego wpisu wiadomość e-mail utworzoną na podstawie nazw...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak użyć przeładowania odświeżania rzutni cypress
Witryna ma działać tylko w sieci mobilnej (wyświetla komunikat o błędzie na stronie internetowej), próbując zautomatyzować to samo przy użyciu w...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak zalogować json w rejestrowaniu rdzeni w asp.net i wglądach w aplikacje
Czy istnieje sposób na zarejestrowanie czegoś takiego jak w asp.net core 2? _logger.LogInformation("Someone did something! \r\n{detail}", new...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy ktoś może mi pomóc w tym PyCharm i importować błędy modułowe?
Próbuję to uruchomić: import pygame from pygame.locals import * from OpenGL.GL import * from OpenGL.GLU import * Ale wystąpił błąd i mówi:...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zapisywać względne punkty orientacyjne twarzy, które są niezmienne w pozycji głowy?
Używam OpenCV i dlib w połączeniu z 68-punktowym detektorem Kazemi. Wykrywanie punktów orientacyjnych na twarzy i śledzenie punktów nie stanowi...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
xmlDoc.getElementsByTagName - Wiele takich samych nazw tagów, tylko jeden od pewnego rodzica?
Próbuję przeanalizować inny plik XML pod kątem pewnych informacji, ale w pliku znajdują się wielokrotności tej samej nazwy znacznika, ale ich il...
spytał 8 miesięcy temu