pytania: strona 4

0 głosów
0 odpowiedzi
Angular IIS Deployment - atrybut „src” elementu <script> nie jest prawidłowym URI:
Próbuję wdrożyć aplikację Angular 7 na IIS. Aplikacja znajduje się w podkatalogu. Wspomniałem o tym doskonałym artykule na ten temat. Chociaż...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołanie SSIS do SMO działa w Visual Studio, ale kończy się niepowodzeniem, gdy uruchamiane jest z zadania agenta SQL na serwerze. Zadania nie używające SMO działają dobrze
Napisałem pakiet SSIS 2017, który używa SMO (obiekty zarządzania serwerami sql) do synchronizacji mojego serwera odzyskiwania po awarii (DR) z m...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
ActiveRecord przyspiesza zapytanie `where.not`
Mam kwerendę, która ulega znacznemu spowolnieniu, gdy do zapytania zostanie dodana klauzula not. # query is 13.6ms FbGroupApplication.select(...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
2 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na przeniesienie obiektu HTML, jeśli obiekt znajduje się zbyt blisko granicy okna?
Kontekst: po najechaniu kursorem na obraz tagu pojawia się pole i pokazuje informacje o grafice. Mój problem polega na tym, że jeśli znacznik...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Python3: Czy wywołanie funkcji pymysql.rollback () wymaga zatwierdzenia?
Używam python3.6 i pymysql 0.7.11. Wywołanie wycofania powoduje wycofanie transakcji zgodnie z dokumentacją. Wywołanie zatwierdzenia f...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak zmienić podświetlanie składni w VSCode, aby podświetlić domyślny tekst 3
Używałem Sublime Text 3 i bardzo podobało mi się domyślne podświetlanie składni. Chodzi o to, że zamiast tego chcę używać VSCode, ale nie wiem,...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Folder „node_modules” jest dodawany przez git nawet z plikiem .gitignore z szablonem Node
Mam aplikację Node, dla której dodałem plik .gitignore z szablonem dla węzła. Ale nawet z plikiem .gitignore folder node_module nadal jest zatwi...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
2 odpowiedzi
Jak wybrać tylko wiersz SQL z identyfikatorem MAX w tym połączeniu?
Muszę uzyskać rekord z identyfikatorem MAX z tej połączonej tabeli, ale potrzebuję tylko górnego wiersza do połączenia z głównym zapytaniem doty...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Ogromne wypełnienie kart i ikon w Eclipse 4.11 na Ubuntu 19.04
Podczas uruchamiania nowej instalacji najnowszej wersji Eclipse na świeżej instalacji ostatniego Ubuntu zobaczysz to: Dla porównania, t...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
uWSGI + nginx + Flask: Witryna nie jest dostępna
Około miesiąc temu skończyłem konfigurować serwer AWS EC2 Ubuntu 18.04, aby uruchomić moją aplikację Flask. Od tego czasu rozwijam i testuję lok...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
React Native Maps - widok karty nie jest wyświetlany
Problem polega na tym, że widok karty nie jest wyświetlany. Próbowałem go zastosować z index i position, ale nic nie działa. Potrzebuję perspekt...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Tensorflow: Jak korzystać z API zestawów danych Tensorflow do używania obrazów TIFF?
Obecnie używam API zestawu danych Tensorflowa do ładowania i preprocesuj obrazy do szkolenia i testowania. Oto fragment kodu, którego używam,...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Jaki jest najbardziej poprawny sposób pełnego dostosowania tego kodu do wzorca MVVM?
Mam siatkę danych z DataGridComboBoxColumn. Każdy ComboBox powinien mieć taką samą listę rozwijaną: nowe wartości wprowadzone w ComboBox (ComboB...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
GeoSearch nie zwraca nic
Więc pracuję nad przeniesieniem mojej funkcjonalności geoSearch z GeoFire do Algolii, ponieważ jest więcej opcji, jeśli chodzi o filtrowanie i w...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Ogólny sposób dostępu do właściwości klasy
Próbowałem odczytać wartość z arkusza Excela, zamapować ją na tabelę danych, a następnie odwzorować wartość na jej klasę w C # za pomocą odbicia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Sprawdź rekursywną strukturę JSON dla dopasowanych wartości liczbowych w zestawie w Typescript Angular
Mam interfejs użytkownika, w którym początkowo użytkownik musi zaznaczyć kilka pól wyboru. Pola wyboru mają kolejne identyfikatory. Struktura JS...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak naprawić błąd Nie można otworzyć połączenia na komputerze Ubuntu?
To może być bardzo trywialny problem z ustawieniami Ubuntu związanymi z R, ale jestem całkiem nowy i nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem....
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak utworzyć nowy obiekt i posortować go według roku, nazwy i wydarzenia? [duplikować]
Chcę posortować dane.frame według wielu kolumn. Na przykład z data.frame poniżej chciałbym posortować według kolumny z (malejąco), a następnie w...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
`std :: filesystem :: path :: operator / (/ * args * /)` nie działa zgodnie z oczekiwaniami
Mam klasę z listą inicjalizującą w konstruktorze, gdzie jednym z pól, które inicjalizuję, jest std::filesystem::path, ale wydaje się, że nie jes...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
jak usunąć „:” cmake TARGET_OBJECTS i użyć go w poleceniu niestandardowym
Chcę użyć objs w COMMAND ld, ale nie mogę usunąć „;” w objs. Jak mogę usunąć „;”? lub masz inną metodę naprawy? CMakeLists.txt SET(CM...
spytał 8 miesięcy temu
-4 głosów
1 odpowiedzi
Czy istnieje sposób na uczynienie randint () mniej pseudo i bardziej przypadkowym? [Zamknięte]
Pracuję nad symulatorem loterii i nie jestem zadowolony z losowań generowanych przez randint. Czy są jakieś sztuczki, aby uczynić go bardziej...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Jak Mock django powiązał kwerendy przy użyciu python unittest
func_to_test.py from models import MyModel def myFunc(): #Query 1 queryset_exists = MyModel.objects.filter(id=0).exists()) #Query 2 q...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
2 odpowiedzi
Klauzula Linq GroupBy nie zawiera pozycji z liczbą zerową
Mam poniżej zapytanie, które ma pogrupować wynik według Id, EntityName, DocType, Jurysdykcja. Dla każdej grupy zapytanie zwraca również elementy...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Uzyskiwanie „błędu segmentacji: 11” podczas wyszukiwania liczby inwersji za pomocą mergesort w C ++
Piszę program w C ++, który znajduje liczbę inwersji w wektorze przy użyciu sortowania korespondencji seryjnej. Inwersja ma miejsce, gdy element...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przesyłanie do wiadra AWS s3 w Laravel 5.8 daje mi „Błąd pobierania poświadczeń z serwera metadanych profilu instancji”
Mam aplikację Laravel 5.8, którą próbuję skonfigurować, aby przesłać ją do wiadra Amazon s3, ale za każdym razem, gdy próbuję i zapisuję post z...
spytał 8 miesięcy temu