pytania: strona 3

0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zdefiniować katalog skompilowanych plików za pomocą Laravel Mix
Używam wersji Mix 4.0.14. Aktualizuję projekt, aby umieścić wszystkie skompilowane pliki w określonym katalogu. Początkowo wszystko trafiło d...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Parser BS4 zapisuje do pliku
Studiuję pytona i mam zadanie. Muszę zapisać wyniki zgarniania do pliku, ale są pewne błędy. Każdy ciąg w pliku wynikowym ma wartość „None”, ale...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak można skalować zadanie, które zostało już utworzone?
Mam zadanie Kubernetes, które ma, na przykład, równoległość ustawioną na 4. Gdy to zadanie zostanie utworzone, może zechcę je skalować do, powie...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Niski poziom API w tensorflow 2.0
Jestem bardzo zdezorientowany co do API w Tensorflow 2.0. Jak mogę utworzyć warstwę przy użyciu niskopoziomowego interfejsu API w Tensorflow 2.0...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Ustanów wzajemne uwierzytelnianie ssl za pomocą java i bootowania
Chcę wyjaśnienia, jak wykonać uwierzytelnianie klienta we wspólnym ssl z uruchomieniem wiosennym .. Używam jhipster i chcę zastąpić uwierzytelni...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak przekierować po określonym czasie z HTTPS zamiast HTTP?
Tworzę witrynę i próbuję przekierować do strony głównej po upływie określonego czasu (animacja css), używam http-equiv w tagu meta i jest to tyl...
spytał 8 miesięcy temu
-5 głosów
0 odpowiedzi
AWK Połącz wielokrotne polecenie [zamknięte]
Są to polecenia wyodrębniania z ogromnego pliku zip programu Excel. Chcę uruchomić poniższe polecenia w jednym poleceniu. Przejrzyj i zasugeruj...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Kompatybilność wsteczna Redis Sentinel
Mam 4 hosty KVM (2 z Debianem 8 i 2 z Debianem 9), na których uruchomionych jest kilka maszyn wirtualnych. Na tych maszynach wirtualnych używ...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
przy użyciu VB.net jak mogę przekazać poświadczenia do serwera raportów ssrs?
Próbuję przekazać poświadczenia do serwera ssrs, aby załadować raport w formacie PDF, ale otrzymuję 401 nieautoryzowanych błędów. Mam projekt...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Optymalizuj uzyskiwanie wartości parametrów
Chciałbym wiedzieć, czy istnieje jakaś różnica wydajności między tymi dwoma sposobami uzyskania wartości parametru w Javie: Opcja 1: for(...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Mój kod musi przestać wyświetlać JFrame
W moim kodzie wyskakujące okienko Jframe pojawia się, gdy piłka odbija się od ściany. Chcę, żeby przestała się pojawiać, gdy piłka uderzy w ścia...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Czas odpowiedzi wywołania usługi Instrument DB i http
Buduję java-agent, który zasadniczo służy do przechwytywania czasu odpowiedzi wywołania DB lub http. Jednym ze sposobów jest napisanie adnotacji...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Problemy z importem Mongo do Big Query
Podczas importowania z mongo do dużego zapytania występują następujące błędy. Mamy skrypt, który przygotowuje dane z zrzutu mongo na s3 (około 2...
spytał 8 miesięcy temu
-2 głosów
0 odpowiedzi
Zagnieżdżone przyciski radiowe z formą ngx
Czy można zagnieździć niektóre przyciski radiowe w formacie ngx? To jest to, co chcę osiągnąć po wybraniu przycisku radiowego: [ ] Radio 1...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak utworzyć wygenerowany tekst na liście rzeczy do zrobienia, jest kolorowy
Tworzę prostą w użyciu aplikację z kartami, w której wpisujesz pole tekstowe i generuje tekst na drugim kontrolerze widoku. Jest pięć przycisków...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Jak wygenerować siatkę 3D wektorów? (każda pozycja w siatce 3D jest wektorem)
Chcę wygenerować czterowymiarową tablicę o wymiarach (dim, N, N, N). Pierwszy komponent ndim = 3 i N odpowiada długości siatki. Jak można elegan...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
scal wiele obrazów, aby utworzyć obraz profilu w systemie Android
Pracuję w aplikacji do czatu, pozwala na czat grupowy, w komunikatorze, że obraz czatu wygląda tak
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Lepszy sposób grupowania i liczenia wielu kolumn SQL
I have a survey table that shows the answers that people have taken once a month when they enter a contest. I'm trying to find a better way to...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Spring Boot Data JPA upuszcza dane z Postgres 9.5
Niedawno moja aplikacja widziała odrzucenie zatwierdzeń i jestem całkowicie zaskoczony. Brak dzienników, brak błędów, wszystko trwa tak, jakby w...
0 głosów
0 odpowiedzi
doker: niepoprawny format odniesienia z opcją -it
Otrzymuję poniższy błąd z poleceniem uruchomienia dokera docker run --rm -it -v /home/pycharm/project/test_project:/temp docker-image:/latest...
spytał 8 miesięcy temu
-1 głosów
0 odpowiedzi
Klient oparty na systemie Windows, który pobierze dane z innego programu Windows [zamknięty]
Chcielibyśmy stworzyć nowego klienta oprogramowania, który będzie działał w środowisku Windows, które będzie nasłuchiwać innego, oddzielnego wej...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Otrzymuję niezdefiniowane pliki ctx.request.f podczas przesyłania obrazu z React
Próbuję przesłać niektóre obrazy z serwera React do Koa i zapisać je w określonym folderze. Próbowałem to zrobić, umieszczając obrazy w lokalnym...
spytał 8 miesięcy temu
1 głosów
0 odpowiedzi
Wykonaj plik PHP z HTML; Licznik odwiedzin
Oto kopia kodu PHP, który używam. <?php $conn = new mysqli_connect("localhost", "root", "", "adn") or ("die"); $visitorIP = $_SE...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Adres URL poza SPA z parametrami w Angular [zamknięte]
Mam pojedynczą stronę utworzoną z aplikacją kątową, która odpowiada na adres URL: https://myapp.com/#/page1 z paskiem nawigacyjnym i sto...
spytał 8 miesięcy temu